Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Göteborg vill sänka farten i staden

En sänkning till 40 kilometer i timmen föreslås på hälften av dagens 50-skyltade genomfartsgator och andra större gator. Skälen är många: säkerhet, buller, hälsa och klimat.

Kommunen har i många år byggt om och fysiskt anpassat gatorna för att öka säkerheten. Detta har lett till att det på många håll inte går att köra bil lika snabbt som tidigare.
– Vi ska fortsätta bygga om gator så att de blir säkrare men vi ser också att det inte räcker, säger Suzanne Andersson som är avdelningschef på trafikkontoret.
Därför har ett förslag till nya hastighetsgränser tagits fram. Det går i grova drag ut på att sänka farten på cirka hälften av 50-gatorna till 40 km/tim. På villa- och andra mindre gator som nu har 50 föreslås 30 km/tim. Industriområden som i dag har 50 föreslås få 40. Dessutom finns en mindre antal större gator som föreslås få 60-skyltar, vilket är antingen en höjning från 50 eller en sänkning från 70.
Förslaget är en fortsättning på den redan tidigare beslutade inriktningen: ”Vägtrafikens hastighet ska sänkas i staden”.
Sänkt fart i tätorter har länge varit en trend i Sverige. I Göteborgsområdet har bland andra Mölndal och Partille bytt till 40- och 30-skyltar i hela eller delar av kommunen. I Malmö är 40 km/tim bashastigheten i centrala stan och alla de halvcentrala stadsdelarna ut till Inre Ringvägen, ett område som är i runda slängar en mil långt både på längden och tvären.
I Göteborg pågår sedan slutet av förra året ett försök med lägre fart i de västra delarna av Lundby. På alla genomfarts- och huvudgator som till exempel Östra och Västra Eriksbergsgatan, Säterigatan, Stålhandskegatan, Bräcke-vägen och Dysiksgatan – sitter nu 40-skyltar.
I några av de äldre stadsdelarna med trängre gator, som Kyrkbyn och delar av Bräcke, är det 30 km/tim som gäller.
– Utvärderingen av försöket blir dock inte klar förrän efter sommaren, säger Jonas Andersson, projektledare på trafikkontoret.
Vad får ni för reaktioner från Lundbyborna?
– De vi har fått är enbart positiva, svarar Jonas Andersson.
Helst skulle kommunen vilja att staten – genom regeringen och Trafikverket – sänkte den så kallade bashastigheten i tätort till 40 i hela landet. Då skulle Göteborg och andra kommuner slippa stora kostnader för att skylta om på egen hand. Då skulle Göteborg inte behöva sätta upp 40-skyltar överallt, på samma sätt som det i dag inte sitter 50-skyltar överallt, eftersom det är bashastigheten.
2012 lade Trafikverket fram ett förslag till den dåvarande regeringen om en nationell 40-gräns – men regeringen fattade inget beslut.
Nu vill den nuvarande regeringen göra en nysatsning på den så kallade O-visionen vad gäller trafiksäkerheten (ingen ska dödas eller skadas allvarligt). Och Göteborg har då föreslagit en nationell 40-gräns.
Samtidigt har den politiska majoriteten i Göteborg – S; MP, V och FI – nu för andra året i rad avsatt 100 miljoner i sin investeringsbudget för dels omskyltning, dels ombyggnader och andra åtgärder som ska öka trafiksäkerheten.
Men hur länge Göteborgspolitikerna ska fortsätta hoppas att staten ska fatta 40-beslutet – och därmed spara pengar åt Göteborg – ja, den frågan går i nuläget inte att få något svar på.
Utvärderingen av Lundby-försöket blir jätteintressant, konstaterar dock flera ledande politiker.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.