Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På förskolorna i Göteborg ligger barngruppernas storlek under Skolverkets riktlinjer. För att komma ned till rätt nivå krävs en massiv utbyggnad. Eller ett helt annan organisation.

Göteborg saknar 470 förskoleavdelningar

För att komma ned till rimliga barngrupper skulle Göteborg behöva 800 nya förskoleavdelningar fram till 2025. Ingen tror att det är möjligt.

För drygt ett år sedan kom Skolverket med nya riktlinjer för hur många barn det bör vara i förskolegrupperna. Nu har stadsledningskontoret kartlagt hur det ser ut i Göteborg – och vad som skulle krävas för att nå ned till rimlig gruppstorlek.
Det visar sig att det handlar om en massiv insats.
• Redan i dag skulle 470 nya avdelningar behövas. Det skulle innebära en investeringskostnad på tre miljarder kronor och en ökad driftskostnad jämfört med i dag på en miljard kronor.
• Om man räknar in den befolkningsökning som väntas ske skulle staden behöva totalt 700-800 nya förskoleavdelningar fram till 2025. Det skulle också innebära att stadens skulle behöva anställa omkring 1 300 nya förskollärare och 800 nya barnskötare.
Enligt stadsledningskontoret skulle det ta 12-14 år att bygga så många nya avdelningar, om staden håller samma utbyggnadstakt som under de senaste tio åren. 
– Det är kanske inte ogörligt, men det är en kostnad utan dess like, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret.
Förutom kostnaden handlar det också om att skaffa fram byggbar mark och personal att bemanna de nya förskolorna. Sammantaget bedömer Madeleine Lundstedt det inte som orealistiskt.
Det var efter en motion i kommunfullmäktige av Matilda Granberg Stålbert (KD) som frågan om gruppernas storlek kom upp. Hon tycker att Göteborgs stad borde sett den här situationen komma.
– Vi har byggt upp en skuld. Istället för att bygga nya lokaler har man bara fyllt på med barn. Men nu har de i alla fall identifierat problemen och sett att de är extremt stora, säger hon.
För att komma tillrätta med situationen sneglar Göteborg nu mot Kungsbacka kommun, där man lyckats få ned barngruppernas storlek genom att sätta in mer personal och dela upp grupperna på de befintliga förskolorna.
– Vi behöver se över hela vår organisation, oavsett hur vi gör. Och vi kan dra lärdomar av Kungsbacka, även om vi inte vill genomföra det i hela staden på en gång, säger Madeleine Lundstedt.
Enligt en beräkning stadsledningskontoret gjort skulle man kunna få ned barngrupperna till den nivå Skolverket rekommenderar genom att anställa ungefär 600 personer, till en ökad årlig kostnad av på ungefär 300 miljoner kronor.
Istället för att bygga nytt skulle man enligt den här modellen utnyttja befintliga lokaler mer samt visats mer utomhus.
Matilda Granberg Stålbert (KD) har svårt att se hur det skulle lösa problemen.
– Det räcker inte att införa en Kungsbackamodell. Vi har fortfarande för få lokaler och för dåliga lokaler. Och jag tror att det finns vissa förskolor som jobbar så här redan i dag. Det vore konstigt om de inte gjorde det.
Karin Pleijel (MP), biträdande kommunalråd med ansvar för förskolan, säger att majoriteten ännu inte tagit ställning till hur man ska gå vidare med frågan. 
– Men jag tycker att det är intressant att det finns en modell med ökad bemanning som kan hjälpa oss att möta kraven. Resurserna är alltid begränsade och vi måste göra bästa möjliga för barnen, säger hon.
Men även om Göteborg beslutar sig för att testa Kungsbackamodellen i stort skala kvarstår ett annat problem: redan i dag vittnar många stadsdelar om att de har svårt att hitta personal till förskolan.
På onsdag kommer frågan om förskolan upp i kommunstyrelsen. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.