1/3

Göteborg sämst för cyklister – enligt cyklisterna

Dålig vinterhållning, ingen möjlighet att ta med cykel på spårvagnen och konfliktfyllda möten med fotgängare och bilar. Det är några av de saker som gör Göteborg till en av de kommuner där cyklisterna är minst nöjda.

Varje år undersöker föreningen Cykelfrämjandet hur cyklister tycker att det står till med trygghet, framkomlighet och infrastruktur för just cykeln i trafiken. Enligt årets rapport är Göteborg den stora kommun (med över 100 000 invånare) som fick allra sämst betyg.

Bara 28 procent av de tillfrågade säger att Göteborg är en bra cykelkommun, vilket kan jämföras med de i genomsnitt 51 procent som är nöjda i andra stora kommuner.

Bland annat tycker göteborgarna att det saknas möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken, att det finns hinder på cykelvägarna och att kommunen inte jobbar aktivt nog för att förbättra för cyklister.

Enligt undersökningen säger 39 procent av göteborgarna att tryggheten i trafiken är det allra största hindret till att cykla mer och bara en tiondel säger att det är tryggt för barn och unga att cykla i kommunen.

Farligt och läskigt

Jacob Mortensen, 37, är en av många cyklister som passerade Drottningtorget under onsdagseftermiddagen.

– Jämfört med städer i Danmark där man verkligen tänker som cyklister när man bygger så är det väldigt dåligt. Man tvingas utsätta sig för många farliga situationer i trafiken. Jag tycker att de verkar haft mer cykelperspektiv på till exempel nya Hisingsbron, med breda cykelbanor och så. Men samtidigt sker det en massa olyckor däromkring så det kanske inte blev rätt, säger han

Olivia Näslund, 27, tycker att Göteborgs cykelbanor får godkänt, i alla fall jämfört med hemstaden Stockholm. Här är det mer cykelbanor och känns tryggare, även med alla byggarbeten som stör och kräver omdirigering.

– Det brukar vara bra skyltat, men det är inte supertydligt hur mycket extra tid det kommer ta att cykla i och med omvägarna, säger hon.

Tor Kindahl, 35, däremot tycker att cykelbanorna är rent av farliga vid byggena.

– Det är mycket tillfälliga lösningar där det ofta är läskigt att cykla. Framför allt nedanför nya Hisingsbron så kommer trafiken väldigt nära inpå.

Han tycker att det generellt behöver vara mycket tydligare var och hur man ska cykla i stadsmiljön.

– Det ska kunna vara någons första dag i trafiken och de ska ändå förstå var de ska cykla. Dra linjer och använd färg så att det verkligen inte kan bli några missförstånd, säger han.

Inga nyheter för Göteborgs Stad

Malin Månsson är trafikplanerare på Göteborgs Stad och hon känner igen problemen med missnöje bland cyklister.

– Jag är inte förvånad men det är klart att man ändå är besviken, säger hon.

2015 utvecklade Göteborgs Stad en strategi för få fler och nöjdare cyklister. När man utvärderade arbetet 2021 visade det sig att även om mycket av arbetet påbörjas så hade det inte gjorts i den omfattning och takt som utlovats. Malin Månsson lyfter att staden stora ombyggnationer har försvårat arbetet.

– Förhoppningen är att när de stora byggområdena vid bland annat centralen och Haga är färdiga så ska det bli en märkbar skillnad. Inte bara för att byggnationen försvinner utan även att det kommer vara nya, bättre cykelstråk på de platserna.

På Cykelfrämjandet har man förståelse för att det är utmanade för städer som Göteborg att förbättra cykelbanor på begränsade gatuutrymmen.

– Vi tycker ändå att man borde prioritera cykeln och kanske plocka bort parkering och körfält för bilar. Det minskar ju risken för olyckor när alla inte behöver samsas på samma yta, säger Sonja Nettelbladt, pressansvarig på Cykelfrämjandet.

– Framför allt är det väldigt samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på cyklisterna. Man ser ökad folkhälsa, minskat buller och bara ett bättre stadsliv, fortsätter hon.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Cykelfrämjandet, en ideell förening som jobbar för att fler ska cykla mer året runt. Totalt svarade 25 275 personer i hela landet, varav 1162 i Göteborg.

Den bestod av 28 påståenden, om bland annat trygghet, framkomlighet och kommunens arbete, med fem svarsalternativ över hur mycket man håller med, samt en möjlighet att säga att man inte vet. Enkätdeltagarna fick även ranka olika orsaker till vad som hindrar dem från att cykla mer och vad som får en att känna sig otrygg vid cykling.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.