Kvävedioxid bildas när syre och kväve reagerar vid höga temperaturer och kopplas till förbränningsprocesser som vägtrafik. Bild: Pontus Lundahl/TT
Kvävedioxid bildas när syre och kväve reagerar vid höga temperaturer och kopplas till förbränningsprocesser som vägtrafik. Bild: Pontus Lundahl/TT

Göteborg har störst problem i landet med luftföroreningar

Göteborg är den stad i Sverige som har störst problem med kvävedioxid – luftföroreningar som hotar både människa och miljö. 2017 var luften i Haga mer förorenad än tillåtna nivåer i 25 dagar.