Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gårdsten nu borta från polisens ökända listan

Sedan 2016 har brottsligheten minskat med 20 procent i Gårdsten och på fredagen tas området formellt bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Enligt Erik Nord, polischef för Storgöteborg, är utvecklingen i Gårdsten ett kvitto på varför polisen en gång startade listan över särskilt utsatta områden.

– Syftet med listan var att väcka allmänheten och andra berörda i respektive område att hjälpa till att vända trenden, på så sätt som exempelvis Gårdstensbostäder nu har gjort i området. Att kriminalitet breder ut sig i ett område kan aldrig bara vara en utveckling som polisen ensamt har ansvaret för att stoppa, säger han.

LÄS MER: Göteborgsområde kan tas bort från ökända polislistan

Gårdsten har sedan flera år pekats ut som ett av landets mest kriminella områden. Men från och med fredagen den 1 mars är stämpeln borta.

Kriterierna för att få klassningen, som alltså bestäms av polisen, är bland annat att ett område ska vara påverkat av kriminella nätverk och att boende känner sig hotade och till exempel inte vill ställa upp som vittnen.

LÄS MER: Därför sticker Gårdsten ut i statistiken

Efter att Gårdsten fallit bort från listan finns i dag 22 sådana särskilt utsatta områden i Sverige, i Göteborg finns det sex mot tidigare sju. De kvarvarande är Biskopsgården, Bergsjön, Hjällbo, Hammarkullen, Lövgärdet och Tynnered.

Gårdsten är dock alltjämt ett område som av polisens klassas som utsatt, tillsammans med 61 andra områden i landet.

"Väldigt glädjande"

Axel Josefson (M), är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– Det är väldigt glädjande att Gårdsten lyfts bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det är ett gott betyg till det långsiktiga arbetet som utförts för ett tryggare Gårdsten. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Nu ska vi använda erfarenheterna från Gårdstensmodellen i andra utsatta områden, säger han.

Antalet anmälda brott per 1 000 invånare minskade från 80 till 63 mellan åren 2016 och 2018 i Gårdsten. Motsvarande siffra för Göteborg är 179 anmälda brott 2016 och 136 för 2018.

Mellan med 1997 och 2018 minskade antalet anmälda brott per 1 000 invånare med nästan två tredjedelar, från 180 till 63 anmälda brott. För Göteborg som helhet är minskningen inte lika dramatisk. 1997 anmäldes 177 brott per 1 000 invånare och motsvarande siffra för 2018 var alltså 136.

LÄS MER: Gårdsten tas bort från lista

Fakta: Utsatta områden

Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem.

Ett utsatt område karaktäriseras av:

•Låg socioekonomisk status

• Kriminell påverkan på lokalsamhället.

Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

• Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.

• Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag

• Parallella samhällsstrukturer

• Våldsbejakande religiös extremism

• Närhet till andra utsatta områden

Källa: Polisen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.