Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fyra alternativ till Västlänken

Banverket beslöt 2007 att Västlänken skulle byggas som tunnel via Haga och Korsvägen. Kostnaden beräknades 2009 till 20 miljarder kronor. Det senaste året har kritiken mot Västlänkens sträckning och kostnad vuxit. Flera alternativ har presenterats. GP har valt ut fyra av förslag och låtit två av landets mest erfarna tågtrafikforskare jämföra dem.

Västlänken

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Förslag utarbetat och fastställt av Banverket, projektet utvecklat av Trafikverket

Åtta kilometer dubbelspårig järnväg genom Göteborg varav fyra kilometer i tunnel i berg och två kilometer tunnel i jord och lera.

Nya underjordiska stationer vid Göteborg C, Haga och Korsvägen.

Planerad byggstart 2018, invigning senast 2028.

Kostnad: 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde.

Bo-Lennart Nelldal, adjungerad professor i tågtrafikplanering, och Oskar Fröidh, forskare i tågtrafikplanering på Kungliga tekniska högskolan (KTH) har för GP tittat på de fyra alternativa förslagen till Västlänken.

- Utgångspunkten är att tågtrafiken kommer att växa, säger de. Redan i dag är kapaciteten hårt ansträngd, det är attraktivt att åka tåg direkt in i kärnan av en storstad.

- Det behövs radikala åtgärder för att öka kapaciteten för såväl lokala och regionala resor som för långväga resor och ökad godstrafik.

Enligt Nelldal och Fröidh tycks tre av de fyra alternativen enbart ha målen att reducera investeringskostnaden jämfört med Västlänken.

- Det resulterar i sämre trafiklösningar, flera av dem till och med sämre än i dag. Man undrar varför man vill investera många miljarder för att få det sämre. Det finns ett alternativ som tar ett helhetsgrepp på spårväg och järnväg i centrala Göteborg, det är Östlänken som skiljer sig från de tre andra.

Östlänken

Förslag från Bengt Andersson Liselius, arkitekt

Underjordisk järnvägsstation under nuvarande Göteborg C

Tågtunnel under Heden och Korsvägen till Almedal

Snabbspårvägsstation under Göteborg C parallellt med nya underjordiska stationen

Kostnad: denna dragning av Västlänken beräknades 2007 kosta 12 miljarder kronor, tio procent mindre än den dragning av Västlänken via Haga som senare fastställdes av Banverket.

Kommentarer från Nelldal och Fröidh:

"Östlänken är trots det förvillande namnet det mest framsynta förslaget som tar ett samlat grepp på snabbspårväg, regionaltåg och fjärrtåg i Göteborg. Det har man inte riktigt förmått i planeringen av Västlänken, även om det förkastade alternativ Korsvägen i sin sträckning påminner om Östlänken."

Snabbspårväg i tunnel i den centrala delen och samlokalisering med en fjärrtågstunnel genom centrum ger kortare restider för många resenärer. Trots att det inte ingår pendeltågsstationer i Haga eller Korsvägen kan totalkostnaden för hela paketet sannolikt bli högre än för Västlänken genom de långa och stora tunnlarna som måste byggas i leran. Nyttorna skulle förmodligen bli större om flera pendeltåg kunde köra i tunneln och stanna även i Korsvägen."

Västlänk 2021

Förslag från Claes Westberg, fd busschef på Volvo och fd trafikdirektör Göteborg, Lennart Wassenius, civilingenjör och kommunpolitiker (C) i Lerum och Kurt Larsson, civilingenjör Volvo. Förslaget har anammats av Vägvalet .

Station för pendeltåg på pelare och broar ovan nuvarande Göteborg C med ny spårslinga Gullbergsvass-Göteborg C-Skansen Lejonet.

Anslutning till spårvagnar och bussar över nuvarande spår på Göteborg C

Utbyggnad av Gårdatunneln och ny Lisebergsstation

Kostnad: ca sju miljarder kronor enligt Vägvalet

Klart 2021.

Kommentarer från Nelldal och Fröidh:

"Det här är en variant av det så kallade Förstärkningsalternativet som fanns med i tidigare utredningar om Västlänken men valdes bort.

Vi tror inte att slinga på bro tillför något väsentligt jämfört med en utbyggd säckstation vid Göteborgs central.

En fördel med bro över Göteborgs central skulle kunna vara att det vore möjligt att fortsätta med bron över Göta älv för regionaltågen mot Uddevalla, men det ingår inte i förslaget.

Misstanken att man för Västlänk 2021 har underskattat besvärligheterna och kostnaderna att bygga över centralstationen under pågående tågtrafik kan dock inte besvaras utan utredning.

Västlänken via Haga och Korsvägen ger också klart bättre tillgänglighet med gångavstånd till en stor del av centrala Göteborg än Västlänk 2021 gör."

Ny centralstation i Gårda

Förslag från Dan Settergren, landskapsarkitekt Sweco

Sex nya spår parallellt med nuvarande två spår i Gårdatunneln.

Nuvarande spår reserveras för godståg.

Två av spåren för duospårvagnar.

Ny spårväg och ny bussterminal utanför entrén till stationen.

E6 läggs i tunnel under Gårda

Göteborg C kan krympas

Koppling bussar och spårväg vid Valhallagatan, Skånegatan, Örgrytevägen

Kostnad: ingen avskräckande kostnad, enligt Settergren

Kommentarer från Nelldal och Fröidh:

"Den springande punkten är vilka tåg som enbart ska stanna i Gårda men det framgår inte av det material vi sett.

Gårda är mindre attraktivt än Göteborgs central för de flesta resenärerna även om man satsar på lokal exploatering och en utbyggd kollektivtrafikknut.

Annars finns det en intressant stadsmiljöåtgärd i paketet med Kungsbackaleden (E6) i tunnel.

Det hjälper dock inte tågresenärerna på resan till Göteborg.

Stationen i Gårda blir i sig billigare än Västlänken, men nyttorna minskar också genom ett tillkommande byte för många resenärer."

Ny centralstation i Olskroken

Förslag från Jan-Ove Nilsson, byggnadsingenjör

Tunnelbana i Göteborg

Spårvägen komplement till tunnelbanan

Bostäder och kontor där centralen ligger i dag

Kostnad: ej beräknad

Kommentarer från Nelldal och Fröidh:

"Västlänkens stora fördel är att när man tagit sig till en järnvägsstation i regionen får man gångavstånd från stationerna Göteborgs central, Haga eller Korsvägen till en stor del av centrala Göteborg.

Motsatsen gäller för en huvudstation i Olskroken. Med en sådan placering kommer 130 000 dagliga resor få ett byte för att nå målpunkterna.

Många resenärer skulle säkerligen välja bil istället för byte och förslaget behöver kompletteras med en jättelik parkeringsplats någonstans i centrala Göteborg.

Det vore också bra att utreda förutsättningarna för tunnelbana eller spårvägstunnlar i Göteborg. Restiderna med spårvagn är i dag långa i många fall och det förändras inte genom det påtvingade bytet i Olskroken."

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.