Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gustav Fridolin på Hvitfeldtska gymnasiet.

Fridolin välkomnar att skolnämnd utreds

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) reser just nu landet runt för att berätta om regeringens satsningar på skolan. Han välkomnar att Göteborgs stad ska utreda frågan om central skolnämnd.

- Det är bra att man bestämt sig för att ta ett helhetsgrepp om styrning och skolutveckling. Och det är intressant att diskussionen på lokal nivå liknar den som förs nationellt, säger Gustav Fridolin och hänvisar till den skolkommission som just tillsatts.

På måndagen talade han inför ett hundratal västsvenska politiker och tjänstemän som arbetar med skolfrågor. Besöket i Hvitfeldtska gymnasiets aula i Göteborg var det åttonde i raden under utbildningsministerns landsomfattande turné.

- Jag vill inleda en dialog mellan de olika nivåer som delar ansvaret för skolan. De senaste femton, tjugo åren har rektorer, lärare och elever hamnat i kläm när alla skyllt skolans brister på varandra.

Enligt Gustav Fridolin finns i dag en bred politisk samsyn kring problemen i den svenska skolan. Han är därför optimistisk när det gäller möjligheten att vända utvecklingen.

- Jag vill gärna tro att det arbetet redan är igång. Inte minst för att så många av oss politiker blev valda 2014 just för att vi lovade att klara skolan.

Förra sommaren lämnade rekordmånga elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet, 13,1 procent. Regeringens främsta recept för att fler elever ska nå målen är insatser som sätts in tidigt.

Under rubriken Lågstadielöftet har Gustav Fridolin samlat satsningar på obligatorisk förskola, en läsa-skriva-räkna-garanti, fler specialpedagoger, statsbidrag till mindre klasser och bättre utbyggd barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

- Medan vi i Sverige sätter in mest stöd till eleverna i nionde klass, har Finland varit framgångsrikt när det gäller att prioritera de mindre barnen. Och all forskning visar att det ger resultat att varje elev får med sig grunderna tidigt.

Gustav Fridolin blickar gärna mot Finland även när det gäller en annan punkt i regeringens utbildningssatsning: att höja statusen på läraryrket. Sedan 2006 har var fjärde lärare i Sverige lämnat yrket och nästan 40 procent av de legitimerade lärarna arbetar i dag utanför skolan.

- Karriärtjänster är en viktig åtgärd, men det behövs även andra satsningar på högre löner och bättre möjlighet till utveckling. Särskilt angeläget känns att premiera erfarna lärare på skolor med stora utmaningar, säger Gustav Fridolin.

Slutligen berörde utbildningsministern ojämlikheten i den svenska skolan. Enligt Skolverkets statistik över elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet kommer en växande andel från hem med föräldrar som saknar gymnasieutbildning.

- Skillnaden förklaras ibland med att vi tar emot många flyktingar, men det är fel. De nyanlända till Sverige är överrepresenterade bland personer både med låg och med hög utbildning, påpekar Gustav Fridolin.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.