Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Cancerpatienten Leif Lilja, 82, vårdas på Framtidens vårdavdelning på Östra sjukhuset. Här av undersköterskan Sara Lagerstedt (vänster) och sjuksköterskan Sandra Lappalainen. Bild: Thomas Johansson

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Framtidens vårdavdelning stakar ut vägen för SU

Löparbana, aktivitetsstationer och digitala lösningar – på Framtidens vårdavdelning deltar patienterna både i sin egen vård och utvecklingsarbetet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Tanken är att det som funkar här ska spridas vidare ut i verksamheten, säger utvecklingsledaren Dorota Försth.

Det stånkas och stönas, men med mycket vilja och en uppenbar beslutsamhet skjuter kvinnan den otympliga droppställningen framför sig i sjukhuskorridoren. Hon passerar 60.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De vita siffrorna i golvet anger hur många meter av löparbanan, markerad med vita linjer längs hela korridoren, som avverkats. En sjukhuskorridor i form av en löparbana hör kanske inte till de vanligare inslagen i vården, men avdelning 351 på Östra sjukhuset är ingen vanlig avdelning.

– Det är ett väldigt enkelt sätt att få patienterna att komma upp och röra på sig och det fungerar verkligen, säger Pär Lindvall, vårdenhetschef.

– Mycket här går ut på att utveckla vården på olika sätt. Det kan handla om digitala lösningar, ny teknik eller bemanningsstrukturer.

Löparbanan i korridoren används flitigt enligt vårdenhetschefen Pär Lindvall. "Det finns en naturlig återkoppling i det också: ”Hur långt har du gått idag?”, säger han.. Bild: Thomas Johansson

Avlastar vårdpersonalen

Hit kommer svårt sjuka cancerpatienter efter operation och avdelningen är uppdelad i två korridorer med tio vårdplatser vardera. I den ena bedrivs vård som vanligt – den andra utgör det som kallas Framtidens vårdavdelning.

Det började som ett projekt 2014, men sedan ett år tillbaka ingår avdelningen i den ordinarie verksamheten.

– Det som märks för patienterna är framförallt att vi har andra rondstrukturer. Istället för klassiska parronder med en sjuksköterska och en undersköterska så jobbar vi med ett tvärprofessionellt team, säger Pär Lindvall.

Ett sådant består av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare, avancerad specialistsjuksköterska, läkare samt apotekare och receptarier.

– På så sätt har man tillgång till fler kompetenser i det vardagliga arbetet. Syftet är att sjuksköterskorna ska kunna vara med patienterna så mycket som möjligt, säger Pär Lindvall.

Receptarien Katarina Johansson, i blått, och apotekaren Elin Thomasson sköter mycket av läkemedelshanteringen och delar ut mediciner på avdelningen varje morgon. De är också med och planerar inför patienternas hemgång.. Bild: Thomas Johansson

Receptarier och apotekare sköter mycket av läkemedelshanteringen och en medicinsk sekreterare antecknar under ronderna – arbetsuppgifter som normalt utförs av en sköterska. Därutöver finns avdelningsvärdar att tillgå.

– De sköter exempelvis tvätt och all mathantering. Vi tycker inte att sjuksköterskor och undersköterskor ska användas till att bära ut matbrickor, säger Pär Lindvall.

Sjuksköterskan: Mer tid för patienterna

Dorota Försth är utvecklingsledare på avdelningen. Hon berättar att personalen, tillsammans med patienterna, tagit fram förslag på stationer som kommer att sättas upp längs med löparbanan.

– Vi försöker på olika sätt få patienterna mer delaktiga i vården. Den första stationen blir ett akvarium, säger hon.

Vårdenhetschef Pär Lindvall och utvecklingsledare Dorota Försth.. Bild: Thomas Johansson

Det finns också planer på ett aktivitetsrum samt en station med ljud och bild i form av naturupplevelser.

Bakom varje förändring finns ett större syfte.

– Det finns ju inget mening med att utveckla något som bara ska användas här. Tanken är att det som funkar ska spridas vidare i verksamheten, säger Dorota Försth.

Sjuksköterskan Sandra Lappalainen är odelat positiv till utvecklingsarbetet på avdelningen.

– För mig är det här ett mycket modernare sätt att jobba på. Jag har apotekare som hjälper mig med medicinerna och andra kollegor som är bäst på sina delar. På så sätt får jag mer tid till att vara med patienterna, säger hon.

Cancersjuke Leif: "Funkat bra"

En av dem är Leif Lilja, 82 år, från Kungälv.

– Jag har cancer i magen, de har väl tagit bort alltihop i stort sett, säger han och pekar på buken.

Undersköterskan Sara Lagerstedt, vänster, och sjuksköterskan Sandra Lappalainen tar hand om patienten Leif Lilja som nyligen opererats för cancer i magen.. Bild: Thomas Johansson

Märker du någon skillnad på att ligga här jämfört med en vanlig avdelning?

– Man märker inte av det så mycket. Jag var väldigt dålig i början och det har inte varit så roligt, men annars har det funkat bra här.

Då kanske du inte har varit uppe på löparbanan så mycket?

– Joho då, det har jag. Det är inte heller alltid så roligt men de tvingar mig vet du, skrattar Leif Lilja.

Vårdenhetschefen Pär Lindvall tror att SU, och vården i allmänhet, skulle tjäna på mer av den här typen av initiativ. Han ser också positiva trender i sjukskrivningstal och arbetsmiljö.

– Det vi utvecklar här passar vår avdelning och vår patientgrupp, men man skulle behöva jobba mer med utveckling över hela sjukhustomten. Det finns en kraft därute som man bör ta vara på, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.