Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Forskare kritiska till miljardbygget på Medicinareberget

I slutet av året drar bygget av miljardsatsningen Naturvetenskap Life igång på Medicinareberget. GP har pratat med flera av de forskare som ska sitta i det nya huset. De ifrågasätter vad nyttan är med projektet, som beräknas kosta 1,8 miljarder kronor.

Planerna för Medicinareberget är omfattande. I de norra delarna vill Akademiska Hus, som äger nästan hela marken, bygga bostäder. I söder ska Akademiska Hus bygga ett sammanhängande campus byggas där stora delar av Göteborgs Universitets naturvetenskapliga fakultet ska flytta in. Tanken är att institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper och fakultetskansliet för naturvetenskap ska sitta under samma tak. Dessutom ska Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggas om och byggas ut.

Sedan förra året har förberedande sprängningsarbeten genomförts på plats. GP har varit i kontakt med flera forskare som är kritiska till byggplanerna. En av dem är Eva Jennische, forskare vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi. Hon menar att informationen om planerna varit bristfällig.

– Det har varit väldigt få besked till oss som sitter i lokaler som påverkas av bygget. Informationen är bristande och motsägelsefull vilket leder till ryktesspridning och oro. Någon har hört att vi ska flytta första januari, någon annan säger ett annat datum. Det blir svårt att planera arbetet.

Många är kritiska

I den handlingsplan som fakulteten tagit fram för år 2019 och 2020 är just arbetsmiljön i den nya byggnaden en av de punkter som bedöms som mest oroande. Eva Jennische kommer inte själv att flytta med till det nya huset eftersom hon förmodligen kommer att vara pensionär när det blir dags. Men hon menar att kritiken mot husplanerna är spridd bland många av de i personalen som påverkas.

– Hela projektet känns forcerat på något sätt. Det är oklart i vems intresse det här egentligen ligger. Det har på något sätt pressats fram utan att det står klart vad som är riktigt bra med det, säger hon.

Nya Naturvetenskap Life omfattar nybyggnation på 32 000 kvadratmeter och en tillbyggnad av den befintliga Medicinarelängan med 2 000 kvadratmeter. I de nya lokalerna ska runt 3 000 studenter och mellan 500 och 600 forskare och annan personal sitta.

Projektet bedömdes inledningsvis kosta drygt en miljard. Efter hand har den siffran vuxit till 1,8 miljarder. Byggkostnaden får i förlängningen konsekvenser för lokalhyran. Enligt handlingar till fakultetens styrelsemöte i september kommer de nya byggnaderna att kosta fakulteten drygt 133 miljoner kronor per år. Det är över 50 miljoner mer än vad man betalar idag.

Peter Carlsson är professor på institutionen för kemi och molekylärbiologi. Han är kritisk till flyttplanerna.

– Det är fel prioritering och kommer inte förbättra förutsättningarna för forskningen. Däremot kommer det bli dyrare och därmed drabba forskningen. Mer pengar går till hyra. Mindre till att forska, säger han.

Kräver mer intäkter

Göran Hilmersson är dekan för den naturvetenskapliga fakulteten. Han menar att vinsterna med det nya huset är att samla personal och studenter som i dag finns på fem olika adresser under ett och samma tak. Men samtidigt är han tydlig med att flytten kommer innebära en ”rejäl ökning” av fakultetens kostnader.

– Det är självklart så att det är en kostnad som kommer hamna på fakulteten och de pengarna hade man kunnat använda till annat. Men om vi kör vidare som det är kommer vi till slut behöva renovera de lokaler vi sitter i nu och hyran efter renovering blir ungefär samma som att bygga nytt. Och då kommer vi ändå sitta spridda i lokaler som inte är ändamålsenliga.

En årshyra som ökar runt 50 miljoner ställer krav på fakulteten. För att det ska gå ihop måste även intäkterna öka. Det kan till exempel handla om att söka mer bidrag eller att ta emot fler studenter.

– Visst är det en utmaning för att hantera en nybyggnad. Det blir dyrt och vi har sagt att om vi ska kunna hantera det här måste vi också öka våra intäkter. Men det finns förutsättningar för att göra det, säger Göran Hilmersson.

Göran Hilmersson menar att det viktiga att bygga lokaler som GU:s naturvetenskapliga fakultet kommer att ha nytta av under lång tid framöver.

– Vi gör det här för att det ska bli bättre på lång sikt. När vi precis flyttat, 2024, då kanske inte så många tycker att det blev bättre. Men kanske 2030, då kommer man förhoppningsvis att tycka det. Det är vårt mål i alla fall.

Fakta: Naturvetenskap Life

Byggplanerna omfattar två nya huskroppar med sju våningsplan. Dessutom ska en mellanliggande del byggas som ska rymma atrium och mötesrum.

Planen är att sätta spaden i marken i december i år och att husen ska stå färdiga 2023.

Byggnaden kommer bland annat innehålla avancerade labbmiljöer, undervisningslokaler och kontor.

De nya lokalerna kommer totalt att vara mindre än de som fakulteten flyttar från.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.