Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flest fall av covid-19 i östra Göteborg

Västra Götalandsregionens Smittskydd redovisade på fredagen för första gången hur många bekräftade fall det finns av covid-19 i Göteborg i varje stadsdelsnämnd.
Värst drabbat är Östra Göteborg med 225 fall. Stadsdelen är också den som har flest fall per invånare i kommunen.
– Det är egentligen bara Östra Göteborg som sticker ut och där har vi haft flera äldreboenden som har drabbats ganska svårt, säger smittskyddsläkaren Leif Dotevall.

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen fortsätter att öka. Den senaste veckan har ökningstakten avtagit något – men i nuläget är regionens företrädare inte bredda att prata om att smittspridningen har nått en topp eller lagt sig på en platå.

– Jag tycker man kan skönja ljusglimtar i kurvan. Samtidigt så vet vi att det kan komma överraskningar som gör att vi verkligen ska hålla garden uppe, men ökningstakten har minskat, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i regionen.

Omkring 62 procent av fallen i Västra Götaland har inträffat i Göteborgs kommun. Sett till antal fall per invånare per 10 000 invånare är kommunen den näst hårdast drabbade i regionen efter Vänersborg.

Under fredagen redovisade Smittskyddet för första gången också statistik gällande hur många som smittats i varje enskild stadsdelsnämnd i Göteborg.

Oklart var personerna har smittats

Hårdast drabbat är Östra Göteborg med 225 fall och 43 fall per 10 000 invånare.

Leif Dotevall menar att siffrorna på lokal nivå i Göteborg är svårtolkade och att det finns många fallgropar när de ska analyseras.

– Det är viktigt att se att det är ganska lika i nästan hela staden. Vi har inte känt att det har varit väldigt angeläget att gå ut och säga att: ”i det här området är det särskilt viktigt att tänka på restriktionerna”. Det är lika viktigt över allt, säger Dotevall.

Att Östra Göteborg ändå sticker ut tror smittskyddsläkaren till stor del beror på att flera äldreboenden har drabbats hårt där. Varför just äldreboenden i Östra Göteborg drabbats hårdare än i andra delar av Göteborg menar Dotevall håller på att analyseras.

– Det finns säkert många förklaringar. Vi får del av det i smittspårningen och den analysen är oerhört viktigt. Men jag tror att det allra mest angelägna här är att inte leta syndabockar. Fokus ska vara att få förståelse för hur vi kan förhindra att smittan förs vidare, säger han.

Dotevall uppskattar att mellan en tredjedel till hälften av alla bekräftade fall i Östra Göteborg kan vara kopplade till äldreboenden.

När man jämför siffrorna på stadsdelsnämndsnivå menar han också att det är viktigt att komma ihåg att det är just på äldreboenden och inom sjukvården som personal testas utöver de patienter som är så sjuka att de är i behov av sjukhusvård.

Dotevall poängterar också att statistiken inte visar var människor har smittats utan var de smittade bor.

– Smittan kan ha skett under resa, smittan kan ha skett i sjukvården, den kan ha skett när man åkt spårvagn, eller på ett kafé inne i stan. Det är det som kan göra att en sådan här bild kan bli falsk på ett sätt, säger han.

"Bilden kan ändra sig"

Med alla brasklappar sagda, menar Leif Dotevall att statistiken också bjuder på en del överraskningar.

– En av faktorerna till smittspridning är trångboddhet. Men det har inte riktigt fallit ut när vi analyserat och tittat på till exempel Västra Hisingen med områden som Biskopsgården, Länsmansgården och samma sak gäller delar av Angered. Bilden är mer komplex än vad vi har sett i Stockholm, säger Dotevall och syftar till att smittspridningen i huvudstaden till stor del skett i så kallade utsatta områden.

Först när det finns ett större underlag av bekräftade fall menar Dotevall att man kan börja dra några riktiga slutsatser.

– Det är angeläget att förstå att när vi ser en sådan här bild att ingen får slå sig till ro och tänka att ens egen stadsdel har väldigt få fall. Det gäller att förstå att smittan finns i alla stadsdelar. Det finns en risk att man stirrar sig blind på att en stadsdel har fler fall, för detta kan komma att ändra på sig, säger han.

Östra Göteborg är den stadsdelsnämnd som är hårdast drabbad av covid-19 i Göteborg. Bild: Adam Ihse/Montage: GP
Östra Göteborg är den stadsdelsnämnd som är hårdast drabbad av covid-19 i Göteborg. Bild: Adam Ihse/Montage: GP

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.