Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/3

Fler röstade i Göteborgs förorter

I årets val har fler än tidigare röstat i de områden där valdeltagandet är som lägst.
– Det handlar om att få människor att känna att min röst är lika viktig som din. Att det är viktigt att göra sig hörd. Jag tror att vårt arbete har gett resultat, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

I vissa av Göteborgs områden röstade de allra flesta, i andra gick inte ens hälften av de röstberättigade till valurnorna.

GP har tittat på de 15 områden som hade lägst valdeltagande i riksdagsvalet, respektive kommunalvalet 2014. En stor andel distrikt där valdeltagandet är lägst ligger i Östra Göteborg.

Och trenden är positiv, i samtliga områden som går att jämföra har valdeltagandet ökat i årets val - i de flesta områden mer än i Göteborg som helhet.

LÄS MER: Så röstade dina grannar

I Södra Bergsjön ökade valdeltagandet med 5,6 procentenheter i riksdagsvalet och med 5,3 procentenheter i kommunalvalet. I Södra Gårdsten, Angered blev ökningen 7,5 procentenheter i riksdagsvalet och 5,9 procentenheter i kommunvalet.

Inför valet har staden satsat särskilt på att informera och motivera invånarna i områden där få går och röstar. Bakgrunden är ett uppdrag från kommunfullmäktige om att alla stadsdelar ska arbeta för att öka valdeltagandet.

Det handlar om samtal på gator och torg, dörrknackning och besök hos föreningar.

Östra Göteborg har anställt demokratiambassadörer, som försöker få människor att känna att deras röster är lika viktiga som andras och att det är viktigt att göra sig hörd, och köpt en demokratibuss, en lastbil inredd som ett kontorsrum.

– Med den kan vi vara där folket är, säger Gitte Caous.

Hon är stadsdelsdirektör i Östra Göteborg och berättar att ambassadörerna pratar om varför det är viktigt att rösta, vilka val folk kan rösta i och hur det går till i en vallokal.

– Många som aldrig har röstat innan tycker att det är jättepinsamt att gå in i en vallokal när de inte förstår proceduren, säger hon.

LÄS MER: Här är valdeltagandet lägst i hela landet

Gitte Caous säger att det särskilt i utsatta områden är viktigt att visa att det går att göra sin röst hörd.

– Där är tilliten till systemet, till det offentliga, jätteviktig. I den stund man röstar tror jag att tilliten till demokratin, och den gemensamma välfärden, ökar, säger hon.

Men även om valdeltagandet har ökat går fortfarande betydligt färre och röstar här, än i Göteborg i genomsnitt.

Vad kan ni göra mer för att få fler att rösta?

– Det handlar om att prata om de här frågorna hela tiden, inte bara två månader innan valet. Det var därför vi skaffade demokratibussen, den kommer finnas 365 dagar om året och prata om demokratifrågor och påverkansmöjligheter. Det är ett långsiktigt arbete, säger Gitte Caous.

Sedan 1975 har utländska medborgare rätt att delta i kommunvalet.

Är det många som inte vet att de får rösta i kommunalvalet även om de inte är svenska medborgare?

– Det finns absolut. Men jag vill påstå att känslan av att det inte är någon idé är viktigare för oss än själva rätten att rösta. En del har med sig en tradition av att valen inte är till för sådana som de. Därför jobbar vi mycket med motivationen.

Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, säger att projektet med att engagera, och uppmana folk att rösta verkar ha varit framgångsrikt.

– Det kan också handla om att partier lokalt kan ha varit ute och mobiliserat, säger hon.

LÄS MER: Här struntade flest göteborgare att rösta

Enligt Maria Oskarson handlar det ojämna valdeltagandet om resurser och socioekonomisk ställning som utbildningsgrad och integration. Hon säger att nya siffror att betydligt fler i många utsatta förorter har fått jobb.

– Det är ett positivt tecken på integration. Om det finns ett samband med valdeltagandet går inte att säga, men man kan konstatera att det här pekar i positiv riktning, säger hon.

Gemensamt för de områden där valdeltagandet är lågt är att andelen som röstar på Socialdemokraterna är betydligt högre här än i Göteborg i genomsnitt. I många av områdena gäller det även Vänsterpartiet. Samtidigt röstar få här på Allianspartierna och på Demokraterna.

– Utifrån ett klassperspektiv kan vi förvänta oss röda distrikt, där det är låg andel villaboende, många hyresrätter, och personer inom arbetarklassyrken med förhållandevis låg utbildning, säger Maria Oskarson.

Distrikt med lågt valdeltagande där deltagandet i riksdagsvalet har ökat:

Gärdsmosse, Östra Göteborg: 2014: 54,34%, 2018: 58,7%.

+ 4,4

Södra Bergsjön, Östra Göteborg: 2014: 54,41%, 2018: 60%.

+ 5,6

Östra Bergsjön, Östra Göteborg: 2014: 54,63%, 2018: 56,4%.

+1,7

Södra Gårdsten, Angered: 2014: 55,35%, 2018: 62,8%.

+7,5

Norra Hjällbo, Angered: 2014: 55,85%, 2018: 62,5%.

+6,6

Nedre Lövgärdet, Angered: 2014: 57,48%, 2018: 59,4%.

+1,9

Angered, Hjällbo, Södra: 2014: 57,55%, 2018: 60,9%.

+3,3

Övre Lövgärdet, Angered: 2014: 56,94%, 2018: 61,1%.

+4,2

Hela Göteborg: 2014: 82,8%, 2018: 84,2.

+1,4

Områden som ej kan jämföras, då distrikten har ändrats mellan valen:

Västra Gårdsten, Angered: 2014: 51,72%, 2018: 59,6%.

Norra Gårdsten, Angered: 2014: 53,05%, 2018: 58,5%.

Rymdtorget, Östra Göteborg: 2014: 54,37%, 2018: 55,5%.

Östra Hammarkullen, Angered: 2014: 56,17%, 2018: 60,4%.

Norra Biskopsgården, Västra Hisingen: 2014: 56,32%, 2018: 56,3%.

Svarte Mosse, Västra Hisingen: 2014: 57,13%, 2018: 65,6%.

Västra Angered, Hammarkullen: 2014: 57,24%, 2018: 69,7%.

GP har tittat på de 15 distrikten med lägst valdeltagande 2014 i riksdags- respektive kommunalvalet. Siffrorna är preliminära då den slutgiltiga rösträkningen inte är färdig när texten skrivs.

Källa:

Valmyndigheten

Distrikt med lågt valdeltagande där deltagandet i kommunalvalet har ökat:

Södra Bergsjön,Östra Göteborg: 2014: 50,19%, 2018: 55,4%.

+5,3

Östra Bergsjön, Östra Göteborg: 2014: 50,26%, 2018: 52,4%.

+2,1

Södra Gårdsten, Angered: 2014: 50,86%, 2018: 56,8%.

+5,9

Östra Gårdsten, Angered: 2014: 51,41%, 2018: 54,7%.

+3,3

Södra Hjällbo, Angered: 2014: 51,89%, 2018: 57,2%.

+5,3

Lövgärdets centrum, Angered: 2014: 52,47%, 2018: 56,4%.

+3,9

Övre Lövgärdet, Angered: 2014: 52,56%, 2018: 58,3%.

+5,8

Nedre Lövgärdet, Angered: 2014: 52,59%, 2018: 53,1%.

+0,5

Hela Göteborg: 2014: 79,2%, 2018: 81%.

+1,8

Områden som ej kan jämföras, då distrikten har ändrats mellan valen:

Norra Gårdsten, Angered: 2014: 37,42%, 2018: 41,0%.

Västra Gårdsten, Angered: 2014: 41,19 %, 2018: 48,4%.

Rymdtorget, Östra Göteborg: 2014: 50,33%, 2018: 50,4%.

Komettorget, Östra Göteborg: 2014: 52,01%, 2018: 57,2%.

Norra Biskopsgården, Västra Hisingen: 2014: 52,62%, 2018: 52,3%.

Svarte Mosse, Västra Hisingen: 2014: 53,34%, 2018: 59,7 %.

GP har tittat på de 15 distrikten med lägst valdeltagande 2014 i riksdags- respektive kommunalvalet. Siffrorna är preliminära då den slutgiltiga rösträkningen inte är färdig när texten skrivs.

Källa:

Valmyndigheten

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.