Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Norr om Radiovägen och öster om Marconigatan planeras det nu för omkring 650 nya bostäder.

Fler nybyggen planeras vid Frölunda torg

Mindre plats för parkerade bilar, mer plats för människor. Nu planeras det för 650 nya bostäder vid Frölunda torg.

Det handlar om mark öster om Marconigatan och norr om Radiovägen, i anslutning till det långa 60-talshus som i folkmun heter Käppen. I dag är det vidsträckta parkeringsplatser i markplan på de ytor man nu vill bebygga.
– Det är en plats formad av 60-talets planideal, med barriärer och uppdelade områden. Det var så man ville skapa trygghet på den tiden, säger Mari Tastare, planchef på stadsbyggnadskontoret.
Det är kommunala bostadskoncernen Framtiden som äger marken och vill bygga. Byggnadsnämnden är positiv och beslutade under tisdagens möte att planarbetet ska påbörjas. Det innebär att byggstart kan ske 2021, om allt löper på utan förseningar.
Det man ser framför sig är hus mellan tre och åtta våningar, för att komplettera och bryta upp den likriktade bebyggelsen som finns där i dag.

Trend att bygga på p-plats

– Det kommer att bli fotgängarvänligare, vi kommer att få tydligare stråk, tätare och mer stadsmiljö, säger Mari Tastare.
Att bygga bostäder på parkeringsplatser är något av en trend, när staden ska förtätas. GP har tidigare berättat om ett liknande projekt längs Mandolingatan norr om Frölunda torg.
– Det här är väldigt positivt. Det ligger helt i linje med de strategidokument vi har tagit fram, säger byggnadsnämndens vice ordförande Johannes Hulter (S).
Delar av de parkeringsplatser som försvinner räknar man med att kunna ersätta med parkeringshus. Andra kommer att försvinna helt – dagens p-norm är inte på samma nivå som den som rådde när området planerades.
Sedan tidigare finns planer på omkring 1 000 nya bostäder i nära anslutning till Frölunda torg. Och nu tillkommer alltså ytterligare 650. 

Frölunda torg attraktivt

Frölunda torg är ett av kommunens utpekade "kraftsamlingsområden", som man vill prioritera när det kommer till nybyggen. Eftersom det finns ett stort utbud av handel och väl utbyggd kollektivtrafik anses det kostnadseffektivt och smart. Att koncentrera nybyggen utanför innerstaden till vissa utvalda punkter ska ge mer stadslika miljöer runtom i Göteborg.
De befintliga byggnaderna kring Frölunda torg är från 1960-talet och har till viss del ett kulturhistoriskt värde. Det gäller framförallt punkthusen intill Södra och Norra Dragspelsgatan som kallas Kommandobryggorna samt Käppen. 
Byggnadsnämndens politiker är medvetna om detta och Johannes Hulter säger att man måste ha med sig det i planeringsarbetet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.