Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

1/7

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fler naturreservat på gång

Göteborg planerar fler naturreservat. Näst på tur står den populära Stora Amundön och Billdals skärgård, beslut väntas senare i år. Man tittar även på Lärjeåns dalgång.

Göteborg har i dag 15 naturreservat, bland annat Vinga och Delsjöområdet, och nu planeras ett till. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att bilda ett marint naturreservat av Stora Amundö och Billdals skärgård. De har fått extra pengar för att anställa två miljöplanerare för att arbeta med reservatsbildning.

Området är väldigt populärt bland besökare som vill promenera, bada och uppleva naturen. Här finns en naturstig som är cirka 4,5 kilometer lång och som går runt ön, och här betar hästar i hagarna. På Stora Amundön finns Göteborgs första snorkelled, där det finns skyltar i vattnet om vad man kan se. Planen på att bilda naturreservat ska tas senare i år.
Man tittar även på att göra Lärjeåns dalgång till naturreservat längre fram.

– Vi har flera syften med att bilda naturreservat, vi vill främja friluftslivet och naturvärdena, säger Marie Nyberg, miljöplanerare på Stadsbyggnadskontoret.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Barnkammare åt fiskyngel

Syftet med naturreservatet är bland annat att bevara ett område som är attraktivt för friluftslivet, bevara ett havsområde med grunda bottnar och bevara kustanknutna kulturhistoriska värden.
Här finns även ålgräsängar som fungerar som barnkammare år fiskyngel. Det dämpar också övergödningen.

– Ålgräsängar är väldigt sällsynta, i Bohuslän har 60 procent av ålgräset försvunnit sedan 1980-talet, säger Marie Nyberg.

Naturreservatet är på 1 105 hektar varav 847 hektar är hav. Stora Amundö och Billdals skärgård har pekats ut som lämpligt område för naturreservat i kommunens översiktsplan ända sedan 1990-talet.

Områden med temporära beträdningsförbud

Reservatet kommer även att få en skötselplan för att naturvärdena och friluftsvärdena ska främjas/öka det ska fungera, reservatet är indelat i olika skötselområden. Park och naturförvaltningen, som kommer att sköta området, har redan i dag röjt runt öns ekar så de får utrymme att växa. Det arbetet kommer att fortsätta när det blir ett reservat.

Till skillnad från tidigare kommer det att finnas föreskrifter att förhålla sig till, som att det kommer råda cykelförbud på Stora Amundö, och man får inte ha sin hund okopplad på ön. Man får inte heller tälta mer än två dygn på samma plats. På Stora Amundön får man inte heller tälta vid badvikarna.

– Besökare kommer att få två områden med beträdningsförbud (under perioden 1 mars-31 juli) för att fåglar häckar där, säger Marie Nyberg.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.