Fiskebäcks hamn kan få 125 lägenheter

Fiskebäcks hamn kan bebyggas med 125 bostäder och en ny strandpromenad.
Samtidigt finns en risk att Göteborgs stad och länsstyrelsen hamnar i konflikt om strandskyddet.
– Vi vet att länsstyrelsen har en annan uppfattning, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.