Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför ett stort sparpaket nästa år. En av verksamheterna som påverkas är Psykiatri Psykos där patienter med schizofreni riskerar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför ett stort sparpaket nästa år. En av verksamheterna som påverkas är Psykiatri Psykos där patienter med schizofreni riskerar "betydande konsekvenser", enligt ett brev från verksamhetschefen. Bland annat föreslås att en av psykosavdelningarna på Mölndals sjukhus ska lägga ner. Bild: Jonas Lindstedt

Fackets larm: Besparingar inom vården ökar kostnaderna

Nästa år ska psykosvården på Sahlgrenska spara in 19 miljoner kronor. Fackförbundet Fysioterapeuterna menar dock att åtgärderna kan komma att få rakt motsatt effekt.
– För regionen kommer det att innebära en fördyring, säger arbetsplatsombudet Torbjörn Johansson.

Sparkraven på verksamheten Psykiatri Psykos på Sahlgrenska – som framförallt behandlar patienter som har psykossjukdomen schizofreni – har skapat oro bland patienter, anhöriga och personal.

Totalt väntar besparingar på 19 miljoner kronor nästa år. Enligt det första åtgärdsförslaget från verksamhets- och områdesledningen kommer 14 tjänster att försvinna från verksamheten.

Det handlar bland annat om en minskning av antalet fysioterapeuter från 8,5 till 4 heltidstjänster. Något som fackförbundet Fysioterapeuterna är starkt kritiska emot i den konsekvensanalys som de precis färdigställt.

– Naturligtvis är det ohållbart att fyra personer ska göra det som i dag är runt nio personers jobb. De samband man har byggt upp under flera år inom psykiatrin kommer slås sönder ganska fort och allt pekar på att fysioterapeuternas roll inom psykosvården kommer att förändras till det sämre, säger Torbjörn Johansson som är arbetsplatsombud.

– Det innebär naturligtvis även en påverkan på patienterna. De får inte en vård i enlighet med deras behov som man kan tycka att de har rätt till.

LÄS MER: Sparkrav på Sahlgrenska slår hårt mot svårt psykiskt sjuka

"Handlar om stora belopp"

I sin analys skriver facket att personer med psykossjukdomar i genomsnitt dör 15-20 år tidigare jämfört med övriga befolkningen. Något som till stor del beror på att gruppen har en högre förekomst av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomar som är kopplade till levnadsvanor.

Man menar att en halvering av antalet fysioterapeuter kommer att innebära en ytterligare försämrad hälsa hos patienterna och därmed öka kostnaderna för läkemedel och annan vård.

Ungefär hälften av besparingarna handlar om effektiviseringskrav och är en del av Sahlgrenskas totala sparkrav på 580 miljoner kronor nästa år. Den andra hälften har sin grund i just fördyringar av läkemedel.

– För psykosverksamheten är det här alldeles säkert bra för deras resultat på kort sikt, men för regionen kommer det att innebära en fördyring. De åtgärder som fysioterapeuter bidrar med innebär ganska stora läkemedelsbesparingar kopplade till levnadsvanor. Men de syns inte inom psykiatrins budget, då det är primärvården som förväntas skriva ut de läkemedel som inte är direkt kopplade till den psykiatriska diagnosen, säger Torbjörn Johansson.

Hur stora belopp handlar det om?

– Vi har inte haft tillgång till data för att ta fram exakta siffror, men naturligtvis handlar det om stora belopp.

Från Sahlgrenskas håll vill man inte kommentera fackets synpunkter, då man menar att de bygger på föreslagna åtgärderna och inte är beslutade.

LÄS MER: Nya sparkravet på Sahlgrenska: över en halv miljard

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.