Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Social resursförvaltning gjorde en lex Sarah-anmälan till IVO efter tio lex Sarah-rapporterade avvikelser på Bergsjöhöjds missbruksboende runt årsskiftet. Nu vill facket att de ser över chefernas arbetsmiljö. Bild: Olof Ohlsson
Social resursförvaltning gjorde en lex Sarah-anmälan till IVO efter tio lex Sarah-rapporterade avvikelser på Bergsjöhöjds missbruksboende runt årsskiftet. Nu vill facket att de ser över chefernas arbetsmiljö. Bild: Olof Ohlsson

Fack kräver åtgärder efter larm om misär på missbruksboendet Bergsjöhöjd

Rapporter om bland annat fallolyckor och miserabel hygien ledde till att Bergsjöhöjds missbruksboende lex Sarah-anmäldes för allvarligt missförhållanden. Nu griper chefernas fackförbund också in och kräver åtgärder.
– De har haft ett helt orimligt ansvar, säger Karolina Pettersson från Akademikerförbundet.

I slutet av januari gjorde social resursförvaltning en lex Sarah-anmälning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av tio rapporterade missförhållanden vid missbruksboendet Bergsjöhöjd. Det rörde sig bland annat om mycket smutsiga lägenheter, boende som inte duschat och en fallolycka som krävde sjukhusvård.

LÄS MER: Larm om misär vid missbruksboende i Bergsjön

Nu har Akademikerförbundet SSR och Vision också gjort en så kallad 6:6-anmälan där de begär att social resursförvaltning "omedelbart vidtar åtgärder" för att förbättra arbetsmiljön på Bergsjöhöjd.

Bakgrunden är en chefskarusell på flera nivåer. Bland annat uppger fackförbunden att en gruppchef ensam haft ansvar för cirka 50 anställda och 105 brukare under större delen av förra året. Vanligtvis delar två personer på jobbet.

– Det är helt orimligt och vi är från fackligt håll väldigt oroliga, säger Karolina Pettersson från Akademikerförbundet SSR.

– Som vi skriver i 6:6:an har vi inte upplevt att man tagit tag i det från högre håll.

I sitt svar håller arbetsgivaren Social resursförvaltning med om att det har rått en svår chefssituation på Bergsjöhöjd, på grund av bland annat sjukdom och tjänstledigheter, samt eftersom en enhetschef och en av gruppcheferna slutade under hösten. Förvaltningen menar dock dels att det är åtgärdat sedan i höstas, dels att vikarie periodvis täckt upp för den saknade chefen.

LÄS MER: Viktigt att förstå bakomliggande orsaker till missbruk

LÄS MER: Larm om misär vid missbruksboende i Bergsjön

Svår målgrupp

På Bergsjöhöjd bor personer från 50 år som har missbruks- och psykosociala problem och som inte avkrävs nykterhet. Såväl fack som arbetsgivare är överens om att det är en svår målgrupp att arbeta med.

I social resursförvaltnings svar framgår att det gjordes en IVO-anmälan på grund av liknande brister för tre år sedan. De skulle åtgärdas med hjälp av dåvarande handlingsplan.

– Utifrån bristerna som fanns då och hur det är nu, tyder en del på att man inte lyckades. Att åtgärderna inte var tillräckliga, säger Anna Holmqvist, verksamhetschef vid förvaltningen.

Karolina Pettersson från Akademikerförbundet har inte sett de enskilda lex Sarah-rapporterna som ligger till grund för den nya IVO-anmälan och vill därför inte uttala sig kring hur – om alls – de nu rapporterade missförhållandena hänger samman med chefskarusellen.

Kanske inte lex Sarah

När de tio anmälningarna utretts kan det också visa sig att de inte faller under lex Sarah, påpekar hon.

– Tvinga någon att duscha får man bara göra under tvångslagstiftning, men här bor de enligt SoL (socialtjänstlagen). Har man då en plan med sköterska och gruppchef för att motivera personen att duscha, samt dokumenterar detta, ja då faller anmälan.

Enligt arbetsgivaren krävs stora förändringar för att säkerställa verksamhetens kvalitet framöver.

– Det pågår en utredning och när den är klar vet vi vad som behöver förstärkas. Men redan nu ser vi att det finns brister i rutiner och processer som vi måste jobba med att förändra, säger verksamhetschef Anna Holmqvist.

I anmälan ställer fackförbunden sex krav för att social resursförvaltning ska uppfylla sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Bland annat vill man att den vakanta gruppcheftjänsten tillsätts så att gruppchefsledet blir fulltaligt, samt se en skriftlig redogörelse för hur arbetsledningen på enheten ska se ut "nu och framåt".

– Från fackligt håll avvaktar vi svar från arbetsgivaren på de frågor vi ställer i 6:6:an. Vi vet att de håller på att rekrytera en gruppchef och att de satt in erfarna enhetschefer som går in och gör lite extra, säger Karolina Pettersson.

LÄS MER: Några av lex Sarah-utredningarna 2018

LÄS MER: Markant uppgång av antalet lex Sarah-utredningar

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.