Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/9

Fördubbling av skottskador

Antalet skottskadade har nästan fördubblats mellan 2008 och 2015, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Men totalt sett utsätts allt färre för våld som kräver sjukhusvård.

För många är det svårt att ta in. Allt fler skjuts på öppen gata, ändå påstås det att våldet i samhället inte ökat. Hur går det ihop?

- Våldet har förändrats de senaste åren. Det har blivit mer professionaliserat kan man säga. Mer kopplat till yrkeskriminalitet och mindre kopplat till alkohol, spontanbråk och familjevåld, säger kriminologen Sven Granath som arbetar vid Polismyndigheten.

Räknar man ihop de olika typerna av våld har våldet totalt sett gått ner.

Skjutningar i minoritet

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att 118 skottskadade inrapporterats från slutenvård och specialiserad öppenvård år 2015, vilket kan jämföras med 62 skottskadade år 2008.

Samtidigt som skadeskjutningarna nästan fördubblats har antalet patienter som skrivs in på sjukhus efter att ha utsatts för våld kontinuerligt minskat. Hos den värst utsatta gruppen, män i åldrarna 15–24 år, har antalet halverats sedan 2007 – något som kopplas bland annat till en minskad alkoholkonsumtion.

- Skjutningarna är ju det som får mest uppmärksamhet, men merparten som vårdas för våldsskador vårdas för något annat, säger Sven Granath.

Enligt Socialstyrelsens siffror är obeväpnat våld vanligast, följt av knivvåld och trubbigt våld. Minst vanliga är skottskador.

2015 vårdades 1 800 patienter på sjukhus för skador orsakade av någon annans våld. Satt i relation till folkmängd är det den klart lägsta siffran i förhållande till folkmängd under perioden 2000–2015.

- Skjutvapenvåldet är i sammanhanget ett ganska speciellt våld som berör ganska få personer, trots att det ökat, säger Sven Granath.

Dödligt våld upp

När det gäller det dödliga våldet har trenden tidigare varit nedåtgående men 2015 ökade det plötsligt med 25 procent – från 87 till 112 fall, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Preliminära siffror visar att det dödliga våldet 2016 ligger kvar på den högre nivån.

Sedan 2005 har andelen mord och dråp med skjutvapen stadigt ökat – efter en tidigare nedgång. 2015 utfördes ungefär tre av tio mord och dråp med skjutvapen.

Siffror över dödligt våld finns i Sverige hos Rättsmedicinalverket, i Socialstyrelsens dödsorsaksregister och hos Brå. Eftersom de tre räknar utifrån olika grunduppgifter – obduktioner, uppgifter från vården och kriminalstatistik – överensstämmer deras siffror inte exakt, men visar samma nivåer och trender över tid.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.