Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kostnaderna för försörjningsstöd pekar nedåt.

Färre unga behöver försörjningsstöd

Försörjningsstödet fortsätter minska. För personer som haft bistånd länge har minskningen inte varit så kraftig på tio år.

Siffrorna för hela 2016 är ännu inte framme, men prognosen pekar på att stadens kostnad för försörjningsstöd – det som tidigare hette socialbidrag – minskar med 55 miljoner kronor. Den kommer därmed hamna på 1 032 miljoner kronor.
• I åldersgruppen unga vuxna mellan 18 och 24 år var minskningen hela 23 procent under det tredje kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015.
• Gruppen långtidsberoende, det vill säga de som haft försörjningsstöd minst tio av de senaste tolv månaderna, minskade med 800 personer under det tredje kvartalet, till 9 800 personer. Det är minskning på 7,5 procent – den kraftigaste sedan 2007.
– Högkonjunkturen märkts över hela staden, konstaterar Lena Bjugård Bränfeldt, sektorschef för individ- och familjeomsorg i Västra Hisingen.
Där minskade kostnaderna för försörjningsstöd med 1,1 miljoner kronor under december. Det var ändå inte riktigt i takt med minskningen i staden som helhet. 
– Jag tror att det hör samman med att vi har en stor grupp språksvaga och att det varit en stor inflyttning, säger Lena Bjugård Bränfeldt.
Det är tredje året i rad som kostnaderna för försörjningsstöd har minskar i staden. Under 2014 släpade de tre mest utsatta stadsdelarna dock efter. Men under 2015 nådde minskningen alla stadsdelar. 
Huvudorsaken till att färre behöver försörjningsstöd är den goda konjunkturen och arbetsmarknadssituationen i Göteborg. Jobbet blir fler och de arbetslösa färre.
Under 2016 gick dock Norra Hisingen mot strömmen. Här ökade stödet under början av året för att sedan hamna på en jämnare nivå. Tarja Mattila, områdeschef för stöd och sysselsättning i Norra Hisingen, förklarar det med att stadsdelen har en stor grupp som fastnat i långtidsberoende och att det drivit upp kostnaderna.
– Men nu är vi på en ganska stabil nivå. Vi har landat, säger Tarja Mattila.
Hon hoppas att 2017 ska bli ännu bättre. Stadsdelen har precis avslutat rekryteringen till ett tvärprofessionellt team som ska jobba med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och för ett par månader sedan invigdes det kompetenscenter som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen driver på Hisingen.
– Vi hyser stora förhoppningar på att det ska bidra till att fler kommer i egen försörjning, i och med att de får ett mer aktivt stöd att hitta praktik eller utbildning, säger hon.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.