Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Kriminalvårdaren Magdalena Ånhammar får inte jobba kvar på häktet i Göteborg när hon blir utlasad. Hon har jobbat på häktet i ett och ett halvt år, men saknar en grundutbildning. Samtidigt anställer Kriminalvården oerfarna som gått utbildningen. Bild: Jonas Lindstedt

Erfarna kriminalvårdare får inte jobba kvar – nya anställs

Häktet i Göteborg har varit pressat i och med den rådande pandemin. Trots detta får erfaren personal inte jobba kvar – samtidigt som häktet behöver nyanställa.
– Det rubbar rutinerna och påverkar både personal och klienter, säger kriminalvårdaren Magdalena Ånhammar som inte längre får jobba kvar.

Under sin semestervecka fick 24-åriga Magdalena Ånhammar ett samtal som hon inte hade räknat med förrän om minst ett halvår. Hon fick reda på att hon inte längre skulle få jobba kvar på häktet i Göteborg eftersom de inte skulle förlänga hennes visstidsanställning. Enligt chefen var anledningen att hon inte hade genomfört grundutbildningen som Kriminalvården erbjuder.

– Jag tycker att de har ett ansvar att tydligt informera och motivera personalen till att söka utbildningen och det upplever jag inte att de har gjort, säger Magdalena Ånhammar som nu jobbar sina sista veckor som kriminalvårdare på häktet i Göteborg.

”Det rubbar rutinerna och påverkar både personal och klienter”, säger kriminalvårdaren Magdalena Ånhammar. Bild: Jonas Lindstedt
”Det rubbar rutinerna och påverkar både personal och klienter”, säger kriminalvårdaren Magdalena Ånhammar. Bild: Jonas Lindstedt

”Slöseri med personal och erfarenhet”

Hon berättar att det är en konstig känsla att personer som går bredvid henne och som hon lär upp just nu kommer att ta över hennes plats inom kort. Hon menar att oerfarenheten hos de nya leder till en större arbetsbelastning för både personal och klienter.

– Det är slöseri med personal och erfarenhet. Jag har jobbat här i ett och ett halvt år och känner klienterna och personalen. De som bor här kan ju känna sig otrygga med ny personal hela tiden. Vissa rutiner ska man ju helst undvika att förändra allt för ofta, säger hon.

Sedan februari 2019 har Magdalena Ånhammar jobbat som kriminalvårdare på häktet i Göteborg. Under sin tid på häktet uppskattar hon att över 40 personer ur personalen har bytts ut.

Vilka åtgärder skulle du vilja se?

– Jag tycker att man borde göra fler klasser och fler kurstillfällen eftersom det är en attraktiv utbildning, särskilt nu i och med corona. Också att man kanske skulle kunna prioritera de som har jobbat länge och erbjuda dem en plats, säger Magdalena Ånhammar.

Vad säger Lagen om anställningsskydd (LAS)?

Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund. Antingen måste arbetsgivaren peka på att det finns arbetsbrist eller på att uppsägningen sker av personliga skäl alltså att den anställda har misskött sig på något sätt.

LAS reglerar bland annat i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda och enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

Lagen säger också att om arbetsgivaren sedan vill anställa igen så har den som blivit uppsagt företrädesrätt om personen i fråga arbetat i ett år på företaget.

LAS är i första hand utformad för att skydda arbetstagare som är fastanställda, men delar av LAS skyddar även de som har tidsbegränsade anställningar. Enligt LAS övergår en visstidsanställning som totalt varat i två år under en period på fem år till en fast anställning. Man blir alltså inlasad.

Källa: Fackförbund.nu

För intern diskussion med Kriminalvården

David Nordlander som är facklig företrädare för ST inom Kriminalvården förklarar att de inte kan yttra sig om enskilda individärenden i nuläget men att ST och Kriminalvården för en diskussion kring anställningsformerna allmän visstid.

– Det viktigaste för oss är att våra medlemmar ska känna en trygghet i sin anställning och detta är ännu viktigare för att Kriminalvården ska kunna fortsätta bedriva en säker verksamhet, säger han.

Han förklarar att majoriteten av kriminalvårdare anställs på en tidsbegränsad anställning och tillägger:

– Kriminalvården har under en längre period haft problem med en hög personalomsättning. Huruvida det påverkar säkerhet kan jag inte kommentera, säger David Nordlander.

Grundutbildningen som Kriminalvården erbjuder omfattar sex månader och de medverkande studerar målgruppen som befinner sig i häktet. Man studerar beteende och psykologi men också hur man ska agera i vissa situationer. Exempel på det är utbildningar inom konflikthantering, batonghantering och pepparspray.

”Arbetar efter en långsiktkig personalstruktur”

GP har sökt häkteschefen Malin Sparrström som valt att svara på frågorna via mejl. Enligt henne har Kriminalvården sedan några år tillbaka har utökat antalet utbildningsplatser för att ligga i fas med behovet av grundutbildad personal i verksamheten.

– För att få en tillsvidaretjänst som kriminalvårdare på häktet i Göteborg ska medarbetaren genomgå Kriminalvårdens grundutbildning. Den söker man via annons och anställs i konkurrens med övriga sökanden. Väljer man att inte söka till den kan man därmed inte få en tillsvidareanställning, skriver hon.

Kriminalvården har ett stort samhällsansvar – blir det inte problematiskt att det inte finns en kontinuitet i personalstyrkan?

– Vi jobbar med kontinuitet och ställer samtidigt krav på att kriminalvårdare som visstidsanställs ska ha genomgått en lokal introduktion på två veckor. Kriminalvården arbetar efter en långsiktig personalstruktur och på häktet i Göteborg är personalomsättningen, till och med augusti i år, 4,1 procent, skriver hon.

Ur en säkerhetssynpunkt, vad blir konsekvenserna av att ha mer oerfaren personal?

– Personerna Kriminalvården anställer har genomgått en gedigen kompetensbaserad rekryteringsprocess i flera steg för att säkerställa att medarbetarna vi anställer uppfyller vår kravprofil och kan genomföra arbetet. Innan våra nyanställda påbörjar arbete ute i verksamheten genomgår man alltid en lokal introduktion på två veckor, i både teori och praktik. De nyanställda fördelas över alla avdelningar så att medarbetarna ges rätt förutsättningar att komma in i arbetet från start, skriver hon.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.