Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Emilia Caceres Hedin dog av en överdos. Nu kämpar hennes mamma för att unga missbrukare ska få hjälp. Bild: Olof Ohlsson
Emilia Caceres Hedin dog av en överdos. Nu kämpar hennes mamma för att unga missbrukare ska få hjälp. Bild: Olof Ohlsson

Emilias mamma kämpar vidare efter dotterns död

Emilia dog i överdos, bara en och en halv månad efter att ärendet avslutats hos socialtjänsten. Men utredningen visar inga brister i handläggningen.
Hennes mamma kämpar vidare. Med sin sorg och med sin kamp för den hjälp hon menar att hennes dotter inte fick.

Emilia Caceres Hedin dog av en överdos den 9 januari i år. Hon blev bara 17 år. Som GP tidigare har berättat är Emilias mamma, Linda Hedin Lindkvist, mycket kritisk till hur socialtjänsten i Norra Hisingen agerat. Hon anser att Emilia inte fick den hjälp hon borde ha fått.

Familjen klarade inte av att lyfta Emilia ur missbruket på egen hand och vädjade desperat om hjälp från socialtjänsten:

– Jag såg ju vad som höll på att hända, säger Linda.

LÄS MER: "Ni måste hjälpa mig, mitt barn kommer att dö!"

Efter Emilias död har stadsdelen gjort en så kallad lex Sarah-utredning för att se om, och i så fall hur, man brustit i hur hennes fall sköttes. I måndags var utredningen klar. Där konstaterar den socialt ansvariga samordnaren att " utredningen ej kunnat påvisa några brister i handläggningen av ärendet som skulle kunna ha orsakat det inträffade". Socialtjänsten kommer därför inte anmäla fallet till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg).

Linda Hedin-Lindkvist är inte förvånad över att utredningen kommer fram till att inget fel gjorts. "Det var egentligen det här jag väntade mig", säger hon. Bild: Olof Ohlsson
Linda Hedin-Lindkvist är inte förvånad över att utredningen kommer fram till att inget fel gjorts. "Det var egentligen det här jag väntade mig", säger hon. Bild: Olof Ohlsson

En dag i sänder

Linda Hedin Lindkvist är mitt uppe i sitt sorgearbete. Hon säger att hon tar en dag i sänder och försöker klara vardagen så gott det går.

– I morse vaknade jag av att grät, säger hon. Det är många starka känslor på en gång.

Hon har läst igenom lex Sarah- utredningen.

– Det var egentligen det här jag väntade mig, säger hon. Men jag kommer inte att ge mig. Jag kommer att göra en egen anmälan till Ivo.

Det är mycket i utredningen som är konstigt , säger hon.

– Som att de intervjuat dem som bara delvis varit inne i ärendet, eftersom de som hade hand om det har slutat.

Saknar viktiga delar

Hon menar också att dokumentationen utelämnat flera viktiga händelser och inte tagit med alla de gånger hon och Emilias pappa larmat om dotterns tilltagande drogmissbruk.

– Eftersom jag jobbar inom missbruksvården kunde jag läsa signalerna. Men det viftades bort med: "Håll dig nu till att bara vara mamma".

LÄS MER: Mamman fick med sig Tramadol från polisen

I utredningen, där Emilia kallas den enskilde, står det: "Den enskilde berättar inför uppföljningsmöte med Resursteamet den 19 november att hen inte har behov av insatsen utan upplever att hen klarar det mesta själv. Hen beskriver en vardag präglad av skola, jobb och ordnad fritid men hade önskat mer stöd från socialtjänsten vad gäller egen lägenhet. Föräldern ser ej heller behov av insatser från resursteamet. Insatsen avslutas därmed."

Men enligt Linda hade i själva verket Emilias missbruk ökat vid den här tidpunkten. Det var det att hon blev allt skickligare på att dölja det.

– Det hör till missbrukarbeteendet. Hon sa att hon gick i skolan och jobbade. Ja, men det handlade bara om några timmar per vecka. De trodde på allt hon sa och ifrågasatte det inte alls. Så kan man inte göra med någon som har drogproblem.

Utanför Norra Hisingens socialkontor har Linda Hedin-Lindkvist har tänt ljus vid en bild av Emilia för att uppmärksamma vad som hände hennes dotter. Bild: Olof Ohlsson
Utanför Norra Hisingens socialkontor har Linda Hedin-Lindkvist har tänt ljus vid en bild av Emilia för att uppmärksamma vad som hände hennes dotter. Bild: Olof Ohlsson

Omorganisation

Under hösten gjordes en omorganisation och neddragning inom socialtjänsten. Tre familjebehandlare som var inkopplade på fallet slutade. Det kan ha varit en av orsakerna till att familjen tackade nej till fortsatt stöd, enligt utredningen.

Linda säger att familjen inte såg något behov av resursteamets insatser eftersom de inte gjorde någon skillnad. Det var därför de sa upp det. Det var mest att de träffade Emilia och gick ut och åt ibland.

– Men de saknar den kompetens om missbruk som krävs.

På en punkt i utredningen får socialtjänsten kritik. Det gäller samarbetet med vården. Emilia fick stöd hos BUP, men det saknades en samordnad plan för henne. Här behöver rutinerna hos socialtjänsten ses över.

"Ingen fungerande eftervård"

I slutet av 2018, efter flera allvarliga incidenter och orosanmälningar fick Emilias föräldrar till slut gehör för att dottern skulle tvångsomhändertas. Hon placeras på en låst avdelning på ett av Statens institutionsstyrelses hem, ett så kallat Sis-hem.

Tre månader senare skrivs hon ut därifrån. "Efter avslutad utredning kan SiS ej längre motivera vård i låsbar miljö och den enskilde omplaceras till ett HVB-hem."

HVB-hemmet blir en frivillig insats och i juli 2019 flyttade hon hem till familjen igen. Linda ville få hjälp med att drogtesta sin dotter, men fick nej av socialtjänsten. Missbruket fortsatte.

– Jag var så tacksam för tiden på Sis-hemmet. Men jag trodde verkligen inte att man bara öppnade dörren och släpptes ut därifrån. Jag förväntade mig att det fanns en eftervård som fungerade för unga med drogproblem.

Hon tycker att det behövs en mellanvård som är villkorad, där det finns kontroller på att missbruket inte fortsätter. En slags prövotid.

– Ingen unge ska kunna komma ut till ingenting efter tvångsvård.

Lex sarah

Bestämmelser, i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

Den som bedriver verksamheten har, efter att efter att ha tagit emot en rapport, skyldighet att utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten att snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Källa: Ivo

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.