Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skolinspektionen kräver nu att skolan vidtar åtgärder. OBS: Genrebild Bild: JESSICA GOW / TT

Elev kroppsvisiterades utan vårdnadshavarnas vetskap

Skolpersonalen fattade misstankar om att en elev på en gymnasieskola i Göteborg var drogpåverkad. Därefter kroppsvisiterades och drogtestades eleven, utan att vårdnadshavare kontaktades. Nu kräver Skolinspektionen att skolan vidtar åtgärder.

Det var i våras som personal på skolans elevhälsa hämtade eleven när hen satt i klassrummet. Enligt skolans egen utsago hade personalen fått larm från andra elever om att personen hade använt droger på en av skolans toaletter.

Efter att ha nekat till personalens misstankar ombads eleven att tömma sina fickor inne på personalens rum. Eleven tog också av sig sina skor och strumpor efter att ha fått frågan om hen hade gömt drogerna skorna.

Dagen därpå genomfördes ett drogtest på eleven i form av ett urinprov. Eleven själv uppger att detta inte var frivilligt utan "något hen skulle göra".

Skolan: kroppsvisitationen var inte tillåten

Skolinspektionen har nu granskat ärendet efter att en anmälan kommit in från elevens vårdnadshavare.

Enligt skolans huvudman är kroppsvisitation ett tvångsmedel som endast får utföras vid några få i lagen nämnda situationer, och att skolans personal inte får utföra dessa. Skolan uppger också till Skolinspektionen att kroppsvisitationen som genomfördes inte var tillåten. Samt att det saknades samtycke från vårdnadshavarna.

– Vi håller med Skolinspektionen om att vi har gjort fel. Vi förstår att det var en kroppsvisitation även om ingen rörde eleven. Inblandad personal har fått instruktioner om hur de ska göra för inte hamna i liknande situationer i fortsättningen. För att försäkra oss om att all personal framöver vet vilka regler som gäller ska vi utarbeta en rutin, skriver rektorn i ett mejl till GP.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att drogtester ska vara frivilliga och att en elev alltid har rätt att avstå från att delta i sådana tester. Men också att skolan har ett ansvar att informera eleven om detta.

Skolinspektionen bedömer att det inte framgått att personalen klargjort att eleven kunnat tacka nej till drogtestet utan att riskera påföljder, och att det inte är klarlagt att eleven frivilligt genomfört testet.

Därmed kräver myndigheten att skolan vidtar åtgärder för att säkerställa att elever inte olagligt drogtestas eller kroppsvisiteras.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.