Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Nya regler kring hur resurser fördelas till Göteborgs förskolor har väckt starka reaktioner bland branschorganisationer och föräldrakooperativ den senaste tiden. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Efter föräldrakritik – kommunen backar delvis om nya förskoleregler

Det nya sättet att fördela resurser till Göteborgs förskolor har väckt kritik hos föräldrakooperativ – som riskerar att stängas. Nu backar kommunen delvis och låter de allra minsta förskolorna få ersättning enligt det gamla systemet.
– Det är myrsteg framåt. Oron kvarstår för alla förskolor som har mer än 20 barn inskrivna, säger Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO Fria förskolor

Beslutet klubbades av politikerna på förskolenämndens möte under måndagen. Beskedet är nu att kommunala och fristående skolor med färre än 20 barn får ersättning beräknad på ett genomsnitt av kommunens samlade kostnad för ett barn i förskolan, precis som förut. Tio procent av ersättningen ska viktas socioekonomiskt enligt samma index som för övriga förskolor.

– Vi har sett att enstaka små verksamheter kan få det svårare att kompensera för det inkomstbortfall som sker när ett barn vistas i verksamheten kortare tid på grund av att vårdnadshavaren är föräldraledig eller arbetssökande. De har också svårare att optimera sin bemanning på samma sätt som större verksamheter kan, säger Staffan Lekenstam, avdelningschef för verksamhetsstyrning och utveckling i förskoleförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Omdiskuterat system

Nya regler kring hur resurser fördelas till Göteborgs förskolor, i samband med att den centrala förskolenämnden och förvaltningen bildades, har väckt starka reaktioner bland föräldrakooperativ och förskolepersonal den senaste tiden.

LÄS MER: Nya förskoleregler hotar kooperativen

Tidigare hade alla stadsdelar sina egna regler gällande resursfördelning. De förskolor som drivs som föräldrakooperativ fick då ett bidrag för varje barn som baserades på genomsnittet för de kommunala förskolorna.

I och med den nya organisationen blev det dock annorlunda. Enligt ett budgetbeslut som förskolenämnden klubbade igenom i april, skulle samma regler gälla för alla.

– Resurserna fördelas lika för varje barn i Göteborgs stad, oavsett om det är kommunal eller fristående verksamhet. Det är den stora skillnaden mot hur det var förut, kommenterade Elisabet Nord, förskoledirektör i Göteborgs stad, beslutet i GP.

"Blir fullständigt omöjligt"

Tanken var att de nya reglerna skulle börja gälla de fristående förskolorna vid årsskiftet. Ett besked som hotade framförallt de småskaliga föräldrakooperativen.

Tidigare fick man ett genomsnittligt bidrag per barn oavsett om föräldrarna blev arbetslösa eller föräldralediga. Med de nya reglerna skulle kooperativen även få lägre ersättning när vårdnadshavare förlorar jobb eller går på föräldraledighet.

– Har du ett kooperativ med 20 barn, och Kalles pappa blir arbetslös, då ska Kalle ner på mindre tid och kooperativet tappar halva bidraget. Då tar man in ett nytt barn som kan dela på den platsen. Det är okej så länge Kalles pappa är arbetslös, men när han får jobb så måste man sparka ut det nya barnet. Det blir fullständigt omöjligt att ha en långsiktigt hållbar budgetering eller ekonomi, kommenterade Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO Fria förskolor, det nya regelverket.

Förskolor riskerar att stängas

Enligt FSO Fria förskolor innebär de nya reglerna att flera av deras medlemmar kommer tvingas stänga sina kooperativ redan nästa vår och sommar. Måndagens beslut att frångå reglerna för förskolor med mindre än 20 barn, gör inte medlemmarna mindre oroliga.

– Det är myrsteg framåt. Det är en lättnad för några få, men oron kvarstår för alla förskolor som har mer än 20 barn inskrivna, säger Mimmi von Troil och fortsätter:

– För dem med 21 barn blir effekten fortfarande väldigt stor. Många av de mindre har dessutom, utifrån beslutet i april, försökt ta in fler barn så att man ligger på övre gränsen. Detta hjälper inte dem. Det här handlar i slutändan om 5 000 barn som går på kooperativa förskolor i Göteborg.

Vid nästa nämndsammanträde ska förskoleförvaltningen redovisa vilka konsekvenser förändringen förväntas få för de kommunala och fristående förskolorna under nästa år.

GP har sökt Staffan Lekenstam på förskoleförvaltningen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.