1/6

DO-anmälan: Flicka slagen och sextrakasserad på skola i Göteborg

En flicka på en skola i Göteborg utsattes för mobbning och sexuella trakasserier, enligt en anmälan till DO. Bland annat har ett Instagramkonto skapats i hennes namn där flickans ansikte satts över en annan kvinnas könsorgan. Nu har DO slagit fast att skolan brister i sina rutiner kring sexuella trakasserier.

En skola i Göteborg granskades av Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande trakasserier och sexuella trakasserier som en flicka uppges ha utsatts för under 2016. I en tjänsteanteckning från ett samtal mellan handläggaren på DO, och vårdnadshavaren uppges det att alla killar i klassen deltog i mobbningen men att det speciellt var en kille som skapade ett Instagramkonto i flickans namn.

Där ska han ha lagt upp bilder som var sexuellt kränkande och sedan visat upp detta för andra på skolan och retat flickan.

"Detta anser vi som väldigt grovt och ren kränkning", skrev vårdnadshavaren i sin anmälan till DO som även har anmält skolan till skolinspektionen.

Skolan skrev i ett yttrande till DO att de så snart de blev medvetna om kontot agerade genom att föra samtal med de berörda eleverna och såg till att kontot raderades. Skolan menade också att situationen ska ha lugnat sig mellan de båda eleverna efter händelsen och att de från skolans sida höll koll på relationen mellan eleverna därefter. 

DO anser att flickan har utsatts för sexuella trakasserier i och med kontot som skapades på instagram. DO har dock inga synpunkter på skolans agerande i samband med detta. Då de har agerat snabbt och vidtagit åtgärder.

En stökig skola

Anmälaren uppgav också i samtalet med DO att det förekom fula och grova ord riktade mot flickan samt våld i form av slag och sparkar.

Skolan menade att de verbala kränkingar ingår i ett större beteendemönster och ska under en period ha förekommit dagligen. Elever av båda kön ska ha uttryckt sig kränkande om varandra utan att skolan har uppfattat att eleverna har känt sig kränkta.

Skolan skrev också i sitt utlåtande att de inte ansåg att flickan har utsatts för verbala sexuella trakasserier som har varit riktade mot kön eller har haft sexuella anspelningar. Mobbningen har handlat om kläder, frisyr, skolresultat och liknande. I beslutet står det också att:

"...den elev som uttalat de kränkande orden har inte nödvändigtvis haft ont uppsåt, även om den som utsatts så klart känner stort obehag. Eleven som har använt kränkande ord riktar dessa mot de flesta i sin närhet, det vill säga även till andra elever än *** samt till lärare".

DO gick på skolans linje och gjorde bedömningen att flickan inte utsattes för verbala sexuella trakasserier. Dels på grund av skolans utlåtande och på grund av att anmälarens information om kränkningarnas innehåll inte var tillräcklig.

 

Vanligt med sexuella trakasserier på nätet och i skolan

Stiftelsen Friends gör varje år en nätrapport som bygger på intervjuer med barn. 2017 uppgav 18 procent av tjejerna att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet.

"För många barn och unga är sexuella trakasserier så vanligt att det blir en normalisering av beteendet och något man behöver 'stå ut med'. Vi möter regelbundet elever och skolpersonal som uttrycker att sexuella trakasserier är så vanligt att ingen på skolan längre agerar", skriver Friends i sin rapport.

Clas Lundstedt, pressansvarig på DO, uppger att de under 2016 fick 100 stycken anmälningar gällande sexuella trakasserier inom skolområdet. 2017 är antalet anmälningar uppe i 72 stycken (31 augusti). 

– Det vi gör i varje fall är att vi undersöker om skolan har agerat på trakasserierna. Om de har stoppat händelserna eller om de har brustit i hanteringen av ärendet, säger han.

 

Bristande rutiner

DO ansåg också i sitt beslut att skolan brister i sina rutiner över hur de i stort hanterar och dokumenterar kränkningar och trakasserier. Bland annat saknar skolan en policy för hur sexuella trakasserier ska behandlas.

Flickan som utsattes för trakasserierna har valt att byta skola, men vårdnadshavaren uppger i sitt samtal med DO att det finns en rädsla att trakasserierna ska upprepas mot något annat barn som går kvar på skolan.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.