Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Illustration av den mikrovågshjälm som kan utläsa orsaken till en stroke.

Den här hjälmen kan rädda dig om du får en stroke

Propp eller blödning? Att veta vilket är avgörande för behandling av stroke. Inom kort utrustas ambulanser i Göteborg med ny teknik som på sikt kan öka chanserna att överleva och bli helt återställd.

- Ju tidigare en strokepatient får rätt behandling, desto större är möjligheten att patienten blir helt frisk. På sikt hoppas vi att den nya utrustningen kommer att rädda många från livslånga handikapp, säger Mikael Elam, professor i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU.

Redan förra sommaren berättade GP om den mikrovågshjälm, Strokefinder, som utvecklats av Elam och hans medarbetare i samarbete med forskare vid Chalmers. En studie hade då genomförts inne på sjukhus med goda resultat. Sedan dess har mycket hänt.

- Vi har fått stöd från Vetenskapsrådet för en ny studie ute i ambulanserna. Dessutom har vi inlett samarbete med forskare i flera andra länder. Internationellt är intresset väldigt stort, berättar Mikael Elam.

Om några veckor hoppas han att ambulanser som rullar i Göteborg kan börja använda sig av hjälmen, som det senaste året förfinats i sitt utförande och numera kan beskrivas som ett huvudstöd med antenner som fälls ner.

Tekniken bygger på att svaga mikrovågor skickas in i hjärnan mellan antennerna. Eftersom hjärnans skilda strukturer och substanser påverkar vågorna på olika sätt går det att utläsa orsaken till stroken.

Ett första mål är att omkring 500 strokepatienter ska undersökas redan i ambulanserna. Men precis som i dag kommer den slutliga diagnosen att ställas först när patienterna genomgår datortomografi.

- Det måste göras ytterligare studier av flera forskargrupper innan vår metod kan bli godkänd för beslut om propplösande behandling. Men innan dess kommer metoden att kunna ge värdefullt stöd till ambulanspersonalen, inte minst om vilket sjukhus man ska köra till, säger Mikael Elam.

För närvarande behandlas bara en mindre grupp som drabbats av hjärninfarkt med medicin som löser upp proppen, trombolys. Orsaken är att det tar för lång tid innan läkarna kan ställa rätt diagnos. Om stroken i stället visar sig vara en blödning kan propplösande medicin istället vara livshotande.

Lars Rosengren, som är neurolog och ordförande för Strokecentrum väst, hävdar att den nya teknik som tagits fram av forskarna i Göteborg kommer att bli epokgörande.

- I framtiden kanske vi kan behandla strokepatienter redan i hemmet. Jag ser det som ett paradigmskifte, ett avgörande medicinskt steg som är så viktigt att det kan bli aktuellt för Nobelpriset, säger Lars Rosengren.

Läs också: Stroke-drabbade Ulla fick rehab hemma


Fakta: Stroke

Varje år drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke.

Stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas på grund av syrebrist.

85 procent av alla fall av stroke beror på en hjärninfarkt (propp), medan resten beror på en hjärnblödning.

Män och kvinnor drabbas lika ofta. Många som får stroke är gamla, men det finns också fall där riktigt unga drabbas.

Med rätt insatser i rätt tid kan många liv räddas. Chansen att återfå ett fullgott liv ökar i takt med hur snabbt vårdinsatserna sätts in.

I dag, den 12 maj är den internationella strokedagen.

På Strokeföreningens hemsida, www.strokevg.se finns information om dagens aktiviteter.

Fakta: Riskfaktorer

1. Högt blodtryck

Högt blodtryck är den allvarligaste riskfaktorn för stroke men också för andra sjukdomar. Högt blodtryck gör nämligen att åderförkalkningen påskyndas och att hjärnans blodkärl tunnas ut. Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har högt blodtryck.

Har du högt blodtryck så måste du göra något åt det. Har du inte en så kraftig blodtryckshöjning ska du förändra din livsstil, exempelvis motionera mer, gå ner i vikt med mera. Har du ett väldigt högt blodtryck måste du äta medicin för detta.

2. Höga blodfetter

Höga blodfetter i blodet leder till åderförkalkning vilket kan leda till stroke. Det är framförallt de skadliga fetterna, LDL-kolesterolet, som ger en ökad risk för åderförkalkning. Hur mycket blodfetter du har i blodet beror på din kost, motion och ärftliga faktorer.

3. Diabetes

Diabetiker löper två till tre gånger högre risk att drabbas av stroke. Detta på grund av att höga blodsockervärden kan leda till en ökning av fett i blodkärlen vilket ger en åderförkalkning i blodkärlen.

4. Förmaksflimmer

Förmaksflimmer ger en ökad risk för stroke. Lider du av förmaksflimmer kan behandling med koagulationshämmande läkemedel förebygga stroke.

5. Ålder

Nästan alla som drabbas av stroke är över 65 år. Medelåldern för stroke är 75 år. Det finns självklart de som drabbas av stroke redan i medelåldern även fast detta inte är lika vanligt.

6. Rökning

Rökning påskyndar åderförkalkningen och därför har rökare än flerdubblad risk att drabbas av stroke.

7. Alkohol

Om du missbrukar alkohol ökar risken att drabbas av stroke, men även vid måttlig konsumtion av alkohol så ökar blodtrycket som kan leda till stroke på sikt.

8. Förträngning på halspulsådern

Har du en förträngning på halspulsådern måste du operera bort detta för att inte riskera att drabbas av stroke. Förträngningen består oftast av blodfetter och kalk som lagrats. Det finns en risk att det lossnar blodproppar från denna förträngning som åker till hjärnan och sätter stopp.

Gör du en operation så tas kalken helt bort.

9. Livsstil –kost och motion

Hur du äter och hur mycket du rör dig påverkar hur mycket blodfetter du har i blodet. Ät därför inte för mycket av det farliga kolesterolet, försök att röra på dig varje dag och sitt inte still i mer än fyra timmar utan att ta en rast.

10. Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdomar som ger rubbningar av hjärtrytmen ger en ökad risk för stroke.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.