Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/5

De strider mot strandskyddet

Acke och Anna Erikson har betalat fastighetsskatt sedan 90-talet för en tomt som nu belagts med strandskydd. Alla kommuner, flera företagare och privatpersoner har överklagat Länsstyrelsens nya strandskyddsgränser. Nu går striden om strandskyddet vidare i regeringen.

En smal väg längs vattnet leder fram till Lotta Wallérs släkts sommarställe på Köpstadsös östra sida. Här köpte hennes mormor en stor bit mark för 100 år sedan och byggde sommarhus åt sig och sina fem döttrar. Lotta har tillbringat varenda sommar i den lummiga trädgården. Nu delar hon och kusinerna på de fyra bostadshusen, trädgården och det lilla badhuset som också finns på deras mark. Större delen av tomten har varit belagd med strandskydd tidigare. Men i december beslutade Länsstyrelsen att utvidga strandskyddet så det även gäller i trädgården bakom huset. Lotta förstår inte varför.

Läs också: Exempel från de överklaganden som kommit in

- Det är uppenbart att Länsstyrelsen inte har varit här för att se efter hur det ser ut. Marken de nu har strandskyddat har varit privat trädgård i 100 år, varför behöver den plötsligt skyddas?

Inom strandskyddat område får man inte bygga hus, gräva eller på annat sätt förändra.

- Egentligen måste vi ansöka om strandskyddsdispens för att fälla träd, bygga växthus eller gräva upp ett potatisland, säger Lotta.

Kusinerna äger sina hus själva men marken äger de tillsammans. De har försökt få kommunen att godkänna en detaljplan där de äger sina respektive markplättar och dessutom får ett par byggrätter var, så de kan bygga fler hus på marken de redan äger. Men så länge fastigheten är strandskyddad går inte det. Dessutom är ett av strandskyddets syften att säkra att allmänheten får tillgång till stränderna. Lotta och hennes släktingar är inte sugna på att ha någon allmänhet inne i sin trädgård eller vid badhuset där de badat sedan 1900-talets början, även om det i nuläget inte finns något som hindrar badgäster från att ta sig in på marken.

- Man kan tänka att "de som redan har det så bra, ska de gnälla?" Men detta är vår trädgård, vår badplats, våra hus. Vi vill gärna dela med oss - inom familjen. Vi vill att våra barn ska fortsätta bo här och vill kunna sköta om detta som vi alltid gjort i flera generationer.

I Sverige har vi haft visst strandskydd sedan 1947. Efterhand har reglerna skärpts och det har krävts dispens för att bland annat uppföra byggnader inom 100 meter, ibland upp till 300 meter, från stranden för att säkra allmänhetens tillgång till vatten och bevara djur- och växtliv.

2009 gjordes en regeländring. Det utökade strandskyddet, det som överstiger 100 meter, skulle inte längre bara tillgodose, utan säkerställa strandskyddets syften. Samtidigt fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att göra en översyn av strandskyddet i alla län. Tiden de fick på sig var till och med slutet av 2014. Om inget nytt beslut hade fattats då, skulle de gamla bestämmelserna om utökat strandskydd upphöra att gälla.

Våren 2014 kom ett förslag på nytt utvidgat strandskydd från Länsstyrelsen. Förslaget innebar stora utvidgningar längs kusten och väckte kritik, bland annat från tio ledande Bohuslänmoderater som kallade förslaget "en våt trasa och död mans hand över Bohuslän" i en debattartikel. Flera av länets kommuner, bland annat Göteborg, skickade in egna förslag. I några fall ändrades gränserna, men 1 december fattade Länsstyrelsen ändå beslut om utvidgat strandskydd i länet. På tre veckor gjordes 243 överklaganden i Västra Götaland, bland annat från alla kommuner, flera företagare, privatpersoner och organisationer. Nu ligger överklagandena hos regeringen för att avgöras. Men Länsstyrelsen tog ytterligare ett oväntat beslut. För i väntan på avgörandet gäller de nya strandskyddsgränserna. Det innebär till exempel stopp för den som fått bygglov på mark som tidigare inte omfattades av utvidgat strandskydd. Ville man bygga, skulle man ha börjat innan förste december.

Någon kilometer från Köpstadsö, i Rörvik på Näset, bor Acke och Anna Erikson i ett hus som Ackes farfar byggde 1920 och som paret tog över 1991. Havsutsikten är enastående och från tomten når man en brygga och badplats på ett ögonblick. På 90-talet kom ett planförslag från kommunen som innebar att Acke och Anna kunde sälja några tomter kring sitt hus, där knappt några andra hus låg tidigare, och låta en del av marken bli naturområde. En tomt i detaljplanen såldes inte. Den sparade Acke och Anna åt sig själva med planer på pensionsbostad eller framtida hus åt barnen. De drog el och vatten och anlade en väg. Förra året var taxeringsvärdet 3,2 miljoner. Men i december blev tomten värdelös, enligt Acke.

- Länsstyrelsen beslutade om strandskydd rakt genom vår trädgård och över hela tomten där vi har tänkt bygga, säger han.

Han och hans fru har betalat fastighetsskatt för tomten varje år sedan 1995, ungefär 25 000 kronor per år. Nu har de överklagat den nya strandskyddsgränsen till regeringen.

- Ser ni grannhuset? Det blev precis klart, de började bygga förra året innan strandskyddet kom. Vi kanske också bara skulle ha byggt något, vad som helst, innan det var för sent.

Entreprenören Christer Magnusson är ytterligare en av de 243 som överklagat.

- Vi som företag investerar i mark till de förutsättningar och det strandskydd som gäller vid förvärvstillfället, med intentionen att detaljplanera och till exempel bygga hus, industrier eller naturmark. Nu kommer Länsstyrelsen och ändrar förutsättningarna vilket gör marken oanvändbar då dubbelt så mycket av marken beläggs med strandskydd. I mina ögon är detta konfiskering, säger han.

Han tycker att markägarna borde få ersättning eller att Länsstyrelsen borde köpa ut marken.

- Länsstyrelsen menar att man kan få dispens, men det har visat sig vara i stort sett omöjligt. Visst, kommunen kanske beviljar dispensen men då kommer Länsstyrelsen och överprövar. Det är det minst tre års planering innan man ansöker om bygglov och då vill man vara säker på att få dispensen. Tyvärr tror jag Länsstyrelsen tog i lite för mycket.

Västra Götaland har mest utökat strandskydd på land av alla Sveriges län - 630 km2, jämfört med Stockholms län som har 422 eller Skånes 145. Översynen av utökat strandskydd ledde enligt Naturvårdsverket inte till mer strandskydd på land i Västra Götaland, snarare lite mindre. Förklaringen är att man valt att strandskydda mer längs kusten och lätta på skyddet i inlandet - en strategi som förespråkades av alliansregeringen, men som moderater i Bohuslän nu förkastar.

- Allt som kommer från ens egen regering är inte perfekt, säger Anders Holmensköld (M), oppositionsråd i Kungälvs kommun.

Han irriterar sig mest på bristen på dialog.

- Det känns som att Länsstyrelsen har tagit den stora linjalen och bara ritat utan att fråga oss i kommunerna vilka områden som är viktiga att bevara eller utveckla. Att hela tiden behöva söka dispens är tillväxthämmande. Länsstyrelsen har lagt en blöt filt över oss, säger han och utvecklar:

- Vi vill utveckla den kommunala servicen och få fler åretruntboende på Marstrand och Instön men det blir svårt nu. Hade vi alltid haft dehär reglerna hade det inte funnits mycket av Kungälv. 300 meter är ett otroligt, ja orealistiskt stort område.

Han får medhåll av partikamraten Mats Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs.

- Vi i norra Bohuslän är överens om att alla ska ha möjlighet att nå vattnet och inte stöta på "privat"-skyltar överallt. Men vi vill också ha fler året runt-boende och då måste vi kunna bygga närmare än 300 meter från vattnet.

Enligt Länsstyrelsen kan ni fortfarande få dispens om byggnationen gynnar allmänheten.

- Det sägs så, ja. Men jag upplever redan nu att det är väldigt restriktivt, att Länsstyrelsen överprövar vartenda beslut vi tar. Det är inte den andan vi vill ha.

I Tjörns kommun är Maria Ågren plan- och byggchef. Hon tycker inte att de nya strandlinjerna är något stort bekymmer. Hon kan bara erinra sig ett bygglovsärende den senaste tiden där det nya strandskyddet varit ett riktigt problem - en person ville bygga ett fritidshus, men bygget överklagades i så många omgångar att fastigheten hade hunnit bli strandskyddad när bygglovet kom.

- Det är förstås jättejobbigt för den det drabbar, men det byggs ändå på Tjörn. Det är inte tal om någon död hand, säger hon och tillägger:

- Det finns ju ett bra syfte med strandskyddet - att värna kvaliteter som gör Tjörn attraktivt. Vi har ju sett motsatsen i Norge där folk kan etablera sig nere vid strandkanten och ingen längre kan nå vattnet.

Den uppfattningen delar bland andra Boel Lanne, som förutom att hon är Naturskyddsföreningens ordförande i Bohuslän sitter i kommunstyrelsen för miljöpartiet i Öckerö kommun. Hon bor själv i ett hus 25 meter från havet på Grötö och gläds åt Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd.

Naturskyddsföreningen har för vana att överklaga strandskyddsdispenser. Boel Lanne överklagade ett bryggbygge i Hjuvik senast häromveckan. För Naturskyddsföreningen handlar engagemanget om att försäkra sig om att det finns en ordentlig strandremsa kvar.

- 100 meter är alldeles för lite för att bevara allt biologiskt liv. Vi värnar det rörliga friluftslivet och tillgången till naturen. För oss kunde det gärna vara ännu strängare än det är nu. För vad är attraktivt för folk? Jo, att kunna ta sig till havskanten. Men man sätter sig inte framför ett privat hus och fikar, även om det är 100 meter dit, säger hon.

Är det inte viktigt att det finns etablissemang nära havet - restauranger och hotell som är attraktiva för turister i kustsamhällen som annars avfolkas?

- Det finns för mycket redan, ställena bär sig inte ekonomiskt! Och det går att ha en anläggning 300 meter från havet. Problemet är snarare alla som bygger strandnära och inte flyttar dit eller betalar skatt i kommunen. Jag har bevakat Bohuslän i flera år och sett hur små skjul plötsligt blir sommarstugor med privat brygga. Så vill vi väl inte ha det?

Boel Lannes egen kommun överklagade också Länsstyrelsens beslut, även om Miljöpartiet motsatte sig det.

- Visst är det jättefint att ha strandtomt, jag är själv glad att bo nära havet. Men jag önskar att folk kunde förstå att det är mer värt att alla kan ströva fritt. Jag häpnar över att folk inte ser vilken tillgång det är att ha fria stränder, säger hon och fortsätter:

- Det som är byggt är byggt. Men vi kanske kan stoppa där. Detta är en av Naturskyddsföreningens viktigaste frågor. Vi ger oss inte!

Johan Larsson är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland och satt i den arbetsgrupp som tog fram förslagen på utökat strandskydd i Västra Götaland.

- Vi hade räknat med uppmärksamhet, men inte i den här omfattningen, säger han apropå de 243 överklagandena.

- En del kritik har jag förståelse för. Vi fick in befogade remissvar där vi faktiskt ändrade i våra underlag. Jag kan förstå att det inte är kul om man har en stor tomt som man ville stycka av och sälja och som nu blivit strandskyddad. Men så är det. Och det är egentligen inget nytt, sådana frågor fick vi även innan den här översynen.

Även om Johan Larsson förstår kritiken tycker han att den bitvis är obefogad.

- Mycket är missuppfattningar. Många förenklar och säger att vi har utökat från 100 till 300 meter, men i själva verket var det 300 meter på många ställen förut också. Totalt har de nya besluten ökat andelen mark med utökat strandskydd, men större delen av kusten har haft mer än 100 meter även tidigare.

Andra missuppfattningar, säger Johan Larsson, kan vara att husägare med strandskyddad fastighet tror att de inte får bygga upp sina hus igen om de brinner upp.

- Det är den vanligaste dispensen, att man får bygga ett nytt hus där det gamla har rivits eller brunnit ner. För ett hus som stått på en tomt förra året eller tidigare spelar nya strandskyddsregler ingen roll.

Generellt tycker Johan Larsson att strandskyddet nu har blivit mer finmaskigt och modernt.

- Bohuskusten hade en linje som visade var strandskyddet gick, 0-300 meter från stranden. Den hade dragits på 90-talet eller ännu längre tillbaka, med papperskarta i skala 1:10 000 och penna. Nu kunde vi göra linjen mindre schablonartad och upptäcka områden som inte hade utökat strandskydd men verkligen borde ha det, säger han.

Just "schablonartad" är en vanlig kritik ni får. Många säger att det verkar som att ni bara har dragit en linje utan att ta hänsyn till de enskilda områdena.

- Man kan tycka det, att "här är det ändå bara skogsmark" och att det inte är lika högt värde då. Man skulle kanske kunnat ta ställning till varje liten markplätt.

Hade man kunnat fråga markägarna vad de tyckte?

- Det hade varit omöjligt att kontakta alla markägare längs kusterna. Vi har valt att sätta ut en kungörelse i tidningarna och ha information på vår hemsida och därigenom nått de allra flesta.

En del markägare menar att Länsstyrelsen stulit deras mark, hur ser du på det?

- Jag kan förstå hur de menar men det är lite överdrivet. Dessutom finns fortfarande möjligheten att få dispens för flera saker, bland annat för projekt som anses utvecklande för bygden eller att utöka befintlig verksamhet.

Hade ni kunnat göra något annorlunda i processen?

- Vi hade kunnat avstå från förändring, men det hade sett konstigt ut för vi upptäckte ju områden som behövde strandskydd. Vi hade kunnat hitta de absolut viktigaste områdena, men det hade blivit oerhört svårt. Vi gjorde den här översynen för att säkra strandskyddets syften. Det ska inte vara lätt att exploatera strandnära områden.

Alla de 243 överklagandena från Västra Götaland ligger nu på Miljö- och energidepartementet i väntan på att regeringen ska avgöra dem kommun för kommun. Målsättningen är att avgöra 75 procent av alla ärenden inom ett år. Den rättsliga prövningen kan alltså ge de klagande rätt att justera tillbaka strandskyddsgränsen. Det är vad Acke Eriksson hoppas på.

- Jag känner mig så jädra utlämnad gentemot Länsstyrelsen och har mått dåligt över detta. Så många nätter jag legat och grubblat och oroat mig. Jag är ingen rik direktör med pengar, jag är en servicekille på Nimbus som gör så gott jag kan. Jag är så glad över att kunna bo här.

 

FAKTA: Det är förbjudet inom strandskyddat område

Bygga byggnad hus, förråd, husbåt, bastu, stor tillbyggnad

Ändra byggnad, göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad.

Förberedelsearbete som gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten - brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.

Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Alla dessa saker kan man få dispens för om man har särskilda skäl. Ett sådant kan vara att marken redan är tagen i anspråk.

Källa: Länsstyrelsen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.