Chalmers behöver studentbostäder för slippa tacka nej till studenter. Nu har projektet med 450 nya lägenheter vid Holtermanska sjukhuset stannat av, enligt Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Bild: Chalmers/Olof Ohlsson
Chalmers behöver studentbostäder för slippa tacka nej till studenter. Nu har projektet med 450 nya lägenheter vid Holtermanska sjukhuset stannat av, enligt Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Bild: Chalmers/Olof Ohlsson

Chalmers vill att staden omprioriterar

Chalmers vill bygga 450 nya bostäder men eftersom kommunen inte tillsätter tillräckliga resurser står arbetet helt stilla, enligt rektorn Stefan Bengtsson. Redan nu gör bostadsbristen att högskolan tvingas tacka nej till internationella studenter.