Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Boplats kan delas i två

Boplats kan inte finnas kvar i sin nuvarande form. Nu föreslår bolagets styrelse att man delar upp verksamheten i två delar, en kommunal och en privat.

Den senaste statistiken från bostadsförmedlingen Boplats Göteborg är dyster läsning. Antalet utannonserade lägenheter minskar, antalet tecknade kontrakt sjunker och det genomsnittliga antalet sökande per lägenhet ökar.

Kort sagt tycks den gemensamma förmedlingen av bostäder i Göteborg fungera sådär. Samtidigt har kommunen kommit fram till att Boplats så som det drivs i dag inte följer lagen. Den hundralapp som tas ut av de sökande får bara tas ut om alla lägenheter fördelas efter de sökandes kötid. I dag fördelas bara de lägenheter i kön som kommer från de kommunala bestånden på det sättet. De privata har rätt att göra ett eget urval.

Därför krävs en ny organisation och i våras fick Boplats styrelse, där både företrädare från kommunen och de privata fastighetsägarna sitter, i uppdrag att utreda hur en framtida förmedling kan se ut, som tillgodoser både kommunens och de privata hyresvärdarnas önskemål.

Läs även: Godtycket upprör mest

Kan delas i två delar

I slutet av november var de klara. Styrelsen föreslår att bolaget Boplats delas i två, en renodlat kommunal "förmedling" och en renodlat privat "marknadsplats".

Den kommunala fortsätter att förmedla kommunens bostadsbestånd och följer kötidsprincipen och kan fortsatt finansieras via "hundralappen". Dagens kö är tänkt att följa med till den här delen.

Den privata ägs av Fastighetsägarna GFR. Medlemmarna avgör hur lägenheterna ska fördelas och planen är att de även finansierar marknadsplatsen. Här är det inte klart hur en ny eventuell "kö" ska se ut.

Styrelsens tanke är att de två delarna även i framtiden ska samsas. Via ett gemensamt ägt bolag ska man tillsammans äga dels varumärket Boplats, dels rättigheterna till boplats.se som är tänkt att fortsätta vara den gemensamma portalen.

Detaljerna inte klara ännu

Detaljerna är inte klara, och frågan kommer att behöva stötas och blötas på flera håll innan den landar. I den politiska världen har kommunfullmäktige sista ordet, inom Fastighetsägarna är det medlemmarna som avgör under vilka förutsättningar man är beredda att satsa på den här lösningen.
– Det är svårt att hitta en perfekt lösning och det är inte självklart var man kommer att landa, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, som i grunden själv önskar att man skulle hitta en väg framåt där man slapp skapa två köer.

Andra problem

Att en förändring av Boplats organisation skulle lösa problemen med färre utannonserade lägenheter, färre antal tecknade kontrakt och fler sökande per lägenhet – det tror ingen.
– Problemet med att få tag på en hyreslägenhet i Göteborg handlar inte om att Boplats fungerar dåligt, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden.
Det tror inte heller Rikard Ljunggren ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna. Och även om han tycker att den föreslagna lösningen är att föredra, ser han samtidigt en risk att den kommunala kön kommer att växa.
– I en gemensam kö har din plats nollställts när du fått en lägenhet, via de privata eller via kommunen. Nu kan man få en lägenhet via oss, men ändå stå kvar i den kommunala kön.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.