Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tre dagar efter att Azin Darvishzad fysiskt avvisat en våldsam elev på Gamlestadsskolan blev han avstängd från jobbet av Gamlestadsskolans rektor.

Blev slagen av elev - hotas av uppsägning

Azin Darvishzad ingrep mot en våldsam elev under en hemkunskapslektion på Gamlestadsskolan i Göteborg. Nu riskerar han att förlora sitt jobb. – Det känns fruktansvärt orättvist, säger han.

Azin Darvishzad lyfte ut en elev ur klassrummet under en hemkunskapslektion efter att ha fått ett slag mot huvudet. Ute i korridoren träffades han av ytterligare ett slag och en spark och det slutade med att han skickade hem eleven från skolan. Tre dagar efter händelsen blev han avstängd av skolans rektor och har varit hemma sedan dess med full lön. 
Eftersom arbetsgivaren stängde av honom utan att ta kontakt med hans fackliga ombud är Göteborgs kommun anmäld till Arbetsdomstolen. Hittills har tre överläggningar skett mellan fack och representanter för skolan. Under den senaste förhandlingen uppmanades Azin Darvishad att förlika och lämna sin fasta anställning.
– Jag har arbetat som elevassistent i Göteborgs kommun i tio år och har aldrig sett något liknande. Vad de än säger kommer jag aldrig gå med på en förlikning. Det känns orimligt att jag ska bli av med mitt jobb efter detta. Visst, jag var skärrad och upprörd när jag lyfte ut honom, och det kanske uppfattades som aggressivt. Jag hade precis fått en knytnävslag mot huvudet, säger han.

Ingen juridisk grund

Hans fackliga ombud Shahrokh Revzai, ordförande i Oberoende fria fackföreningars centralorganisation, OFFC, anser att arbetsgivarens agerande saknar juridisk grund. 
-  All skolpersonal har en tillsynsplikt och är skyldiga att agera i riskfyllda situationer. Även om Azin använde ett visst våld när han lyfte ut eleven ur klassrummet var det hans skyldighet att ingripa. Att lyfta bort en elev som är hotfull, som exempelvis står någon meter från en massa knivar, ingår i arbetsuppgifterna, säger han.
Det var den 14 september i år som händelsen inträffade på Gamlestadsskolan. I klassrummet fanns en lärare, två av den aktuella elevens personliga elevassistenter och Azin. Hans roll var att vara ett stöd i undervisningen till klassens samtliga elever. 
När det var dags att laga mat skulle alla ta på sig förkläde men eleven vägrade. Enligt Azin fick han då ett knytnävsslag mot tinningen av eleven.
– Slaget kom som en överraskning och jag slog armarna runt honom och lyfte ut honom i korridoren eftersom det fanns knivar i närheten och för att den här eleven har varit våldsam tidigare, säger han.
Ute i korridoren slutar det bland annat med att Azin fick ytterligare ett knytnävsslag mot huvudet som träffade vänster tinning och en spark mot låret, bland annat då eleven försökte ta sig in i klassrummet igen.
Var du onödigt aggressiv mot eleven?
– Inte som jag minns det.

Tidigare polisanmäld

Att den aktuella eleven har varit polisanmäld för våld mot skolpersonal vid ett tidigare tillfälle bekräftas av en av skolans rektorer. När GP når elevens mamma beskriver hon att eleven har funktionshinder som kan vara svåra att bemöta och hantera men också att hennes barn uttryckt att denne känner sig illa till mods med Azin som person, vilket hon har framfört till rektor och teamledare men inte till Azin personligen.
När GP berättar för Azin om elevens känsla inför honom säger han så här:
- Det är första gången jag hör det här och hur är det möjligt att jag då placeras i hans klass? Det är ju att utsätta oss båda för risker, säger han.
Gamlestadsskolans rektor Olof Stigert kan inte förklara Azins placering.
– Jag vet faktiskt inte varför det var så. Det är ingen fråga vi har ställt oss i utredningen heller faktiskt men det är en fråga vi får ta med oss i det fortsatta arbetet, säger rektorn Olof Stigert. 
Han vill inte kommentera varför han stängde av Azin efter händelsen.
– Nej, jag kommenterar inte det, säger han.

Inga vittnesuppgifter

Eleven polisanmäldes av Azin Darvishzad för misshandel. I polisutredningen finns inga vittnesuppgifter som beskriver att Azin ska ha uppträtt aggressivt eller hotfullt.
Enligt skolans internutredning finns det dock en kollega som upplevde att Azin Darvishzad använde mer våld än motiverat när han avvisade eleven från klassrummet.
"Kollegan känner att A använder mycket mer våld än vad som är befogat. Kollegan är ny men erfaren och blev överrumplad av situationen." /.../ "Mycket tyder på att A:s agerande snarare förvärrat situationen än lugnat den. A:s agerande kunde vid flera tillfällen under händelseförloppet varit annorlunda vilket sannolikt skulle ha medfört ett annat förlopp. Onödig fysisk kontakt genom att använda "holding" av eleven samt onödigt utdraget och "aggressivt" agerande kan ha triggat eleven i stället för att lugna." konstaterar rektorn i sin rapport.
Var kollegan befann sig när denne blev vittne till händelsen framgår inte av utredningen. I rapporten saknas också redogörelse för orsaken till att kollegan inte ingrep eller tillkallade andra kollegor för att lugna ner situationen.
Hur ser du på att det som har hänt?
–  Det är mycket olyckligt för alla inblandade parter men jag vill egentligen inte kommentera det ytterligare förrän ärendet är färdighanterat och klart. Vi är fortfarande inne i en process, säger han.
Hur ser du på skolans förebyggande arbete mot våld?
– Jag kan inte säga att vi gör tillräckligt eftersom det som har hänt har hänt. Det är klart att vi rannsakar oss själva väldigt mycket och funderar på vad vi hade kunnat göra bättre, så att detta inte händer igen. Vi har ju förväntningar på oss att det ska vara nolltolerans mot våld.

Nu väntar Azin Darvishzad på arbetsgivarens besked om han får behålla jobbet eller inte.

Läs även: Allt fler lärare anmäler hot och våld

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.