Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Barn använder spikpåk och slåss med stenar på skärgårdsskola

Barnen på en skola i Göteborgs skärgård har slagits med brädor, kommit med spikpåk till skolan och attackerat varandra med stenar. I Skolinspektionens beslut som kom i går hotas skolan av böter på 750 000 kronor.

Hösten 2015 besökte Skolinspektionen en mindre låg-  och mellanstadieskola i Göteborgs skärgård. Stämningen på skolan var alarmerande – barnen slogs med tillhyggen och trygghetskänslan bland eleverna var låg. Drygt ett år senare gjorde Skolinspektionen därför en uppföljning och i går kom myndighetens senaste beslut. Den visar att styrningen på skolan blivit bättre, men att eleverna fortfarande inte känner trygghet, studiero och inte skyddas mot kränkningar. Eftersom skolan inte åtgärdat bristerna efter ett år, får skolan ett vite på tre kvarts miljoner.

Den egna undersökning som skolan gjort mellan Skolinspektionens besök, visar att vissa yngre elever är rädda för de äldre, att de vuxna inte ingriper när det blir bråk på skolgården och att ett flertal elever ser andra vara elaka mot varandra.

Slåss med knytnävar och plankor

Vid ett tillfälle har en elev blivit arg och slagit sönder en dörr med en bandyklubba. En annan gång har en elev blivit boxad i magen, berättar barnen. Elever har slagits med plankor och stängt in de yngre barnen i förråd. Föräldrarna berättar dessutom hur ett barn blivit boxat i bröstet och att elever använder stenar när de "pucklar på" varandra. En före detta anställd och vårdnadshavare har ringt Skolinspektionen och berättat hur barnen kommit med fickknivar och baseballträn med fastsatta spikar till skolan.

Lärarna ger liknande bild

Även de nuvarande lärarna berättar att elever använder tillhyggen när de slåss.

Rektorn har uppgett för Skolinspektionen att stämningen blivit bättre mellan myndighetens besök. Trots det, är situationen så pass ansträngd att mellanstadieelevernas kunskaper behöver kartläggas med hjälp av tester under 2017, eftersom det är osäkert att de hunnit lära sig tillräckligt i en så otrygg miljö.

– Vi har ett möte nu i veckan kring testerna som precis blivit klara. Men det är inte specifikt för vår skola att man använder Skolverkets diagnosmaterial, säger skolans tillförordnade rektor.

Tycker att det blivit bättre

Den tillförordnade rektorn menar dock att situationen hunnit lugna ner sig efter de senaste kontakterna med Skolinspektionen i slutet av 2016.

– Som det är nu, är det väldigt lugnt. Vi har haft svårt att få tag på behörig personal ut till skärgården och det arbete vi påbörjade har gett resultat nu, men det kom inte snabbt nog, säger hon.

Ann-Katrin Samuelsson är områdeschef för grundskolor i västra Göteborg. Hon bekräftar den tillförordnade rektorns bild av att det lugnat ner sig på skolan.

– Vi har satt in åtgärder vid flera tillfällen. När det inte gav resultat, gjorde vi en omorganisation inför vårterminen för att bryta upp vissa konstellationer bland eleverna. Vi har även lyckats rekrytera personal. Just nu är vi inte oroliga inför Skolinspektionens nästa besök, säger hon.

Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut från 15 januari att elever fortfarande slåss och skräms på skolan. Om inte skolan åtgärdat bristerna och redovisat sina insatser senast i maj, kommer Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om böter på 750 000 kronor för Göteborgs stad.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.