Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Badföreningen tog 70 kronor i inträde – bröt mot flera lagar

Trots underhållsarbete, toaletter och kioskverksamhet får Näsets badförening inte kräva strandbesökare på inträdesavgift, enligt Byggnadsnämndens bedömning.
Nu är skylten som informerade om avgiften borttagen och alla som vill kan använda badplatsen helt gratis.

Skylten som Näsets badförening i Göteborg hade satt upp informerade om inträdesavgiften på 70 kronor per dag eller 1000 kronor för ett årskort. Men sedan Byggnadsnämndens beslut är skylten borttagen, vilket även P4 Göteborg rapporterat om.

Beslutet att badföreningen inte får ta betalt av besökarna grundas på flera faktorer, förklarar Anna Andersson, Stadsbyggnadskontorets jurist, som har hanterat ärendet.

Stadsbyggnadskontorets jurist Anna Andersson har utrett ärendet om huruvida Näsets badförening får kräva besökarna på en inträdesavgift eller inte.
Stadsbyggnadskontorets jurist Anna Andersson har utrett ärendet om huruvida Näsets badförening får kräva besökarna på en inträdesavgift eller inte.

– Badet omfattas av en detaljplan där den är reglerad som allmän plats. Det innebär att ett sådant område måste vara tillgängligt för allmänheten och därför får man inte stänga av ett sådant område enligt plan- och bygglagen, säger Anna Andersson.

Saknade bygglov

Dessutom krävs det bygglov för att sätta upp en skylt på allmän plats, vilket föreningen inte har haft.

– Och vi bedömer att det inte är sannolikt att de hade kunnat få bygglov i efterhand.

En annan del som byggnadsnämnden har tittat på är strandskyddet. Området som stranden ligger inom är strandskyddat enligt miljöbalken, vilket innebär att det inte får stängas av från allmänheten. Likt bygglov finns det möjlighet att få strandskyddsdispens i efterhand, men byggnadsnämnden har bedömt att det inte är sannolikt att något sådant skulle beviljas.

Det gäller vid strandskydd

Eftersom badet omfattas av strandskydd, bedöms badet även vara ett område som är av betydelse för friluftslivet och allemansrätten. Om allmänheten har rätt att fritt uppehålla sig på ett område, för att exempelvis bada, får en fastighetsägare i allmänhet inte stänga ute allmänheten eller ta ut en avgift som villkor för att området används på detta sätt.

Källa: Anna Andersson, Stadsbyggnadskontorets jurist

Okej att ta skälig avgift – i vissa fall

Det finns dock undantag där fastighetsägare kan anses ha rätt att ta betalt för tillträde till ett område som är allemansrättsligt tillgängligt.

– Det är om en fastighetsägare har kostat på särskilda anordningar på den här platsen, till exempel om hopptorn, toaletter och omklädningsrum, eller om området är iordningställt för till exempel uppställning av husvagnar.

Men trots att Näsets badförening till exempel utför underhållsarbete och att det vid stranden finns både toaletter och kioskverksamhet bedömde byggnadsnämnden att det inte motiverade den aktuella avgiften för att få komma in på området.

Byggnadsnämnden bedömer inte att badföreningens underhållsarbete på badplatsen var motivering nog för att kräva att besökarna betalar inträde. Bild: Stefan Bennhage
Byggnadsnämnden bedömer inte att badföreningens underhållsarbete på badplatsen var motivering nog för att kräva att besökarna betalar inträde. Bild: Stefan Bennhage

Efter att badföreningen fick ta del av byggnadsnämndens bedömning valde de att frivilligt ta bort skylten med informationen om avgifterna.

– Vi utgår ifrån att de från och med nu följer både plan- och bygglagen och miljöbalken.

Badföreningen respekterar beslutet

Om det skulle komma till byggnadsnämndens kännedom att badföreningen sätter upp en ny skylt så kommer de att behöva ta upp frågan igen och göra en ny bedömning utifrån den nya skylten.

Skulle de kunna sätta upp skyltar om att man bara måste betala för att använda saker som badföreningen fixar, till exempel toaletter eller badbrygga?

– Det är inte en fråga som har varit uppe, utan det har ju handlat om att de har satt upp en skylt där det krävs inträdesavgift. Vi har inte gått vidare och tittat på spekulativa frågor.

Näsets badförening har avböjt att medverka i en intervju, men ordföranden Michel Maniscalchi skriver i ett mejl till GP att de har agerat enligt byggnadsnämndens önskemål och att de respekterar beslutet.

Huruvida inkomsterna som föreningen nu kommer att gå miste om påverkar hur de i framtiden kan sköta badplatsen har de inte hunnit kolla på än.

LÄS OCKSÅ: Föreningar tar inträde till stränder – säljer ”badkort” för 700 kronor

LÄS OCKSÅ: Stort intresse för kolonilotter till havs – men snåriga regler

LÄS OCKSÅ: Enklare att bygga strandnära – på vissa håll

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.