Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Agerandet hos den arbetsförmedlare som fattat en mängd beslut om praktik och bidragsanställningar på Le Pain Français ”gränsar till att utgöra grund för uppsägning”. enligt personalansvarsnämnden, PAN.

Arbetsförmedlare får löneavdrag

Gåvor från arbetsgivare, överskridna befogenheter och saknade dokument. Nu straffas den arbetsförmedlare GP granskade i våras med löneavdrag.

Under våren granskade GP hur en arbetsförmedlare fattat ett stort antal beslut om praktik och bidragsanställningar på kafékedjan Le Pain Français. Arbetsförmedlingen stod helt eller delvis för lönen.

Då hade Arbetsförmedlingen redan noterat att handläggaren slarvade med sina papper. Efter GP:s avslöjanden anmäldes han till personalansvarsnämnden, PAN.

Nu har nämnden fattat sitt beslut. Handläggaren får den näst strängaste påföljd nämnden kan ge, ”löneavdrag 30”.

– Den mildaste påföljden PAN kan ge är en varning, nästa åtgärd är löneavdrag. Här har vi gett det högsta löneavdrag man kan ge. Det speglar att vi ser väldigt allvarligt på det som har hänt, säger Joanna Berlin, chef för Arbetsförmedlingens juridiska avdelning.

Hon säger att det handläggaren gjort ”gränsar till att utgöra grund för uppsägning”.

– Han var varslad om uppsägning, men vi gjorde bedömningen att det inte fanns saklig grund arbetsrättsligt.

Utredningen – som rör handläggarens arbete mot flera olika arbetsgivare – visar att:

• Dokumentation saknas. Det går inte att se varför folk fått lönebidrag. Medicinska underlag saknas, liksom dokumentation av besök på arbetsplatser.

• Det saknas anställningsavtal. Uppgifter om lön som lämnats till facket stämmer inte överens med den verkliga lönen.

• Samtycke från bidragsanställda saknas. Trots det har handläggaren skrivit att samtycke fanns.

• Vid ett tillfälle har handläggaren beviljat stöd för en arbetsgivares dotter, utan att ange skäl. Någon utredning fanns inte heller.

• Vid två tillfällen har Göteborgs stads tillståndsenhet tagit kontakt med handläggaren eftersom en arbetsgivare hade skatteskulder och att det fanns misstankar om bulvanskap. Handläggaren vidtog inga åtgärder.

• Det finns också uppgifter om att handläggaren, trots tillsägelser om att det stred mot reglerna, ”vid flera tillfällen tagit emot gåvor i form av bakverk” från en arbetsgivare.

Det PAN sett som mest allvarligt inträffade efter det att handläggarens delegation dragits in.

Vid två tillfällen behandlade han ändå bidragsplaceringar. I ett av fallen gjorde han det på en blankett som hade en kollegas namn. Handläggaren undertecknade – trots att han inte fick – på ett sätt som gjorde det ”svårt att utläsa att underskriften inte stämde överens med det namn som angavs i anvisningen”, skriver PAN.

Är inte det urkundsförfalskning?

– Vi har inte bedömt att det utgör en förfalskning, om vi gjort det hade vi åtalsanmält. Vi har bedömt det som ett överskridande av befogenheter, säger Joanna Berlin.

Vad har handläggaren gett för förklaring till detta?

– Han har kommunicerat till oss att det var ett misstag.

Hur tror du att det som hänt påverkar förtroendet för arbetsförmedlingen?

– Jag hoppas att förtroendet inte påverkas eftersom vi vidtagit åtgärder. Men naturligtvis är det väldigt viktigt att vi kan visa att vi hanterar ärenden på ett korrekt sätt.

Handläggaren har i mejl till GP avböjt att ge sin syn på händelserna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.