Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

1/2

Allt fler män söker hjälp mot sin aggressivitet i förhållanden

De senaste sex åren har antalet män som sökt hjälp hos kriscentrum fördubblats. – Vi finns här för att hjälpa männen att hantera situationerna hemma utan att använda våld, säger Carl-Johan Collin, kurator på Kriscentrum för män.

Kuratorn Carl-Johan Collin öppnar dörren till mottagningen som ligger nära Kronhusbodarna i Nordstan i Göteborg. Här arbetar han tillsammans med fem kollegor för att hjälpa män som går igenom olika former av kriser i livet. Några män behöver stöd i separationer, andra vill komma till botten med sina aggressionsproblem. Andra blir själva utsatta för våld hemma, eller behöver stöd i sina papparoller.

– Två tredjedelar av de som kommer hit har problem med sin aggressivitet mot sin partner. Det kan röra sig om att männen känner att de börjar bli aggressiva hemma, eller att de redan gått över gränsen, säger Carl-Johan Collin.

Antalet sökande för aggressionsproblem har fördubblats

Antalet samtal och besök hos Kriscentrum för män har gått upp de senaste åren. 2010 tog totalt runt 300 män kontakt med Kriscentrum, och av dem sökte 100 av männen hjälp för att de utsatt sin partner för våld eller hot. 2016 hade siffran för de som söker hjälp ökat till 400 och antalet som söker hjälp för sina aggressioner har fördubblats till ungefär 200 personer.

– Jag tror att det beror på att fler får kännedom om att vi finns, snarare än att våldet har ökat. Det kommer män hit från alla stadsdelar idag, även från grupper av till exempel arabisktalande, som vi inte nått lika bra tidigare, säger Carl-Johan Collin.

Under samma period har antalet polisanmälningar som rör grov kvinnofridskränkning, som bland annat innebär att mannen under minst tre tillfällen slagit eller hotat kvinnan som ett led i en upprepad kränkning, hållit sig relativt konstant i Göteborgs stad. 2010 anmäldes 128 sådana brott och 2016 anmäldes 133 stycken.

Läs också: Ida: "Jag ville inte leva, men inte dö heller"

"Kan handla om nog så allvarligt våld"

Till statistiken kan tilläggas att de fall av relationsvåld där mannen anmäls för enstaka fall av våld, hot eller övergrepp inte syns i statistiken för brottet grov kvinnofridskränkning, och är svår att gallra ur från de andra anmälningarna om misshandel. Med de senaste årens ökande kontakt från männen som själva vill ta sig ur ett destruktivt beteende har nu Kriscentrum för män fem och en halv heltidstjänst. 

– Vårt erbjudande bygger på en frivillighet att komma hit och prata, att erbjuda hjälp i ett tidigt skede. Det kan handla om nog så allvarligt fysiskt våld. Då blir det ännu viktigare med ett bra bemötande så att de i sin egen takt utifrån skam och skuld kan prata om vad de har gjort och vad de har utsatt någon för, säger Carl-Johan Collin.

Boende för våldsamma män

Sedan början av 2000-talet har även Kriscentrum för män startat ett boende som de kan erbjuda de män som kontaktar dem på grund av problem med våld i relationerna. Totalt finns fyra lägenheter i projektet.

– De första lägenheterna fick vi tillgång till 2010. Vi diskuterade varför det är kvinnorna och barnen som ska flytta till ett skyddat boende när det är mannen som är problemet.  Det är också kostnadseffektivt. Att kunna skilja på dem genom att mannen bor i en lägenhet under en period gör att kvinnan och barnen inte behöver ändra sina rutiner. För barnen, som kanske går i skolan, kan detta vara nog så uppslitande att behöva flytta. Nu kan de bo kvar och ha sina vanliga vardagsrutiner medan männen kan fundera på hur de ska lösa sina problem.

Hur brukar det sluta för männen som söker hjälp hos er för att de varit våldsamma?

– Det slutar nästan alltid med separation. Det är svårt att hitta tillbaka till varandra när man gått över gränsen och tagit till våld. En av männen vi hjälpte som bodde i en av våra lägenheter tyckte att det var det bästa men också det jobbigaste han varit med om. Han var tvungen att rannsaka sig själv och förstod att det var bäst att avsluta relationen.

Följer ni upp hur det gått för männen efter kontakten med er? 

– Vi gör enkätundersökningar med männen efter att de varit i kontakt med oss för att se hur de hjälpte dem. Där ser vi att samtalen många gånger lett till en positiv förändring för männen. Sammantaget kan man säga att våra uppföljningar pekat på lovande resultat, att männen ändrat sina inställningar. De senaste två åren har även uppföljningar gjorts av de män som bott i våra boenden. Även av en pappagrupp för män som tidigare genomgått ickevåldsbehandling av Karin Grip som är forskare vid Göteborgs Universitet. Hon är även involverad i en uppföljning av män som gått i ickevåldsbehandling i grupp. Studien pågår just nu och beräknas vara klar under våren 2018. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.