Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alliansen i Göteborg. Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), Axel Josefson (M) och Elisabet Lann (KD) utanför rådhuset i Göteborg.  Bild: Robin Aron
Alliansen i Göteborg. Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), Axel Josefson (M) och Elisabet Lann (KD) utanför rådhuset i Göteborg. Bild: Robin Aron

Alliansledningen bildar coronagrupp – men SD får inte vara med

Alliansledningen i Göteborg har bildat en särskild coronagrupp där samtliga partier tillåts att vara med – utom Sverigedemokraterna.
– Det tycker jag är en fruktansvärd skandal, säger Jörgen Fogelklou (SD).
– Vi ser inte att det är möjligt att hitta en bred samverkan där SD är med, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Alliansstyret i Göteborg kallade i måndags samtliga partier till samtal med anledning av coronakrisen.

– Vi står inför en av de största kriserna i modern tid och coronaviruset som sprider sig kommer att påverka oss både kortsiktigt och långsiktigt på många olika sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Syftet med samtalet var att Alliansen bedömt att det behövs en bred samverkan mellan de politiska partierna för att hantera krisen.

Bordlägger alla förslag

Under mötet kom partierna bland annat överens om att:

• Ett särskilt möte varje onsdag där samtliga kommunalråd träffas för att bli uppdaterade om coronahanteringen, samt ett särskilt möte varje måndag för samtliga gruppledare.

• Partierna bordlägger samtliga förslag kopplade till coronaviruset fram till att en bred samsyn har hittats.

• Partierna avstår från coronarelaterade utspel i medierna samt i stadens olika nämnder och bolag.

• Att hantera ärenden i stadens bolag och nämnder på samma sätt som på kommunfullmäktiges möte förra veckan. Det vill säga att det inte blir någon traditionsenlig votering, utan att nämndordföranden avgör vilket förslag som vinner utifrån de yrkanden som finns på bordet.

Ska hitta bred uppgörelse

Det huvudsakliga syftet med mötena är dock att hitta fram till breda politiska åtgärder under coronakrisen.

– En fråga från Alliansen till de övriga budgetkoalitionerna var att hitta en bredare politisk samverkan för att kunna hantera coronakrisen. På samma sätt som vi försökt hitta breda koalitioner för att hantera arenabygget eller Skeppsbron försöker vi hitta bred samverkan för att kunna ta helhetsansvar för krisen som vi är mitt uppe i, säger Axel Josefson.

På onsdagens kommunstyrelsemöte blev mycket riktigt samtliga coronaärenden bordlagda. Bland de fanns Demokraternas förslag om att se över om kommunanställda kan stötta upp i vården samt Sverigedemokraternas förslag om att slopa trängselskatten.

SD inte välkomna

När coronagruppen skulle ha sitt möte på onsdagseftermiddagen var SD:s gruppledare Jörgen Fogelklou plötsligt inte välkommen.

– I dag får jag reda på att jag inte är välkommen i gruppen. Det tycker jag är en fruktansvärd skandal, säger Jörgen Fogelklou.

Enligt Fogelklou har han fått förklaringen att det finns andra partier som inte vill ha med SD runt bordet.

– Jag tycker det är uselt ledarskap när vi står inför den här krisen, säger han.

När coronagruppen skulle ha sitt möte på onsdagseftermiddagen var SD:s gruppledare Jörgen Fogelklou plötsligt inte välkommen. Bild: Stefan Berg
När coronagruppen skulle ha sitt möte på onsdagseftermiddagen var SD:s gruppledare Jörgen Fogelklou plötsligt inte välkommen. Bild: Stefan Berg

Axel Josefson berättar att det under samtalens gång framkommit att en bred samverkan var omöjlig om SD ingick i underlaget.

– När vi har gått igenom materialet så kan vi bara konstatera att det kommer bli svårt att hitta en bred samverkan om SD skulle ingå, säger han.

Hur kommer det sig att ni avråder från utspel i medierna?

– Det som är viktigt i den här typen av samtal är att det råder en borgfred inom politiken. Att man avhåller sig från politiska yrkanden och utspel i media för att driva frågor för att kunna hantera de här samtalen under ordnande former.

– Vårt primära fokus är att säkerställa en stabil politisk ledning över den här krisen.

När är ni redo att presentera förslag?

– Vi vill inte föregripa samtalen, men vår ambition är att kunna hitta det så fort som möjligt.

– Samtidigt ska man säga att förvaltningarna dagligen fattar beslut om olika åtgärder för att hantera coronakrisen. Det är inte så att arbetet står still, snarare tvärtom för att ställa om verksamheten till den kris som vi behöver hantera.

Demokraternas partiledare Martin Wannholt meddelar över sms att han förväntar sig att Axel Josefson kommer att korrigera beslutet och låter samtliga partier delta i samtalen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.