Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Alliansen: Låt staden ta Judiska församlingens säkerhetskostnader

Alliansen i Göteborg vill att staden ska kunna täcka upp delar av religiösa föreningars säkerhetskostnader, bland annat Judiska församlingens.
– Det är skrämmande att se hur mycket säkerhet som de tvingas ordna själva, säger Jonas Ransgård (M).

I Alliansens budgetförslag för Göteborg stad under 2019 finns det en så kallad trygghetspott på 33 miljoner kronor.

Dessa är tänkt att gå till brottsofferjourer, vittnesstöd, nattvandrare, men också kameror och ordningsvakter.

Nyligen nådde allianspartierna en överenskommelse om att fem miljoner kronor ur denna pott ska kunna gå till trygghetsfrämjande insatser för religiösa föreningar.

M: "Skrämmande"

Partierna vill bland annat skjuta till pengar för att täcka upp delar av de säkerhetskostnader som Judiska församlingen lägger på förskolan Noaks ark och Neuberghska Bambergerska äldreboendet.

– Vi vill att kommunen tar kostnaderna eftersom äldrevård och förskola normalt sett är kommunalt finansierad verksamhet, säger kommunalrådet Jonas Ransgård (M).

Tidigare i år blev Göteborgs Synagoga utsatt för ett brandattentat då ett flertal unga gärningsmän kastad brandbomber mot lokalen. I samband med det uppgav Judiska församlingen för GP att 53 procent av medlemsavgifterna gick till säkerhet.

– Det är skrämmande med hur mycket säkerhet de måste ordna själva, och kostnaderna ökar, säger Jonas Ransgård.

Statligt bidrag räcker inte till

I dagsläget finns det ett statlig bidrag som trossamfund får för säkerhetskostnaderna. Men pengarna räcker inte alltid till, därför vill Alliansen att kommunen ska kunna gå in och täcka upp mellanskillnaden.

– Det är inte rimligt att man ska behöva lägga sina verksamhetspengar på annat än själva uppdraget, konstaterar Jonas Ransgård.

De fem miljonerna som Alliansen vill lägga åt sidan för religiösa föreningar behöver inte enbart gå till Judiska församlingen, utan ska vara möjliga att söka för trossamfund oavsett inriktning.

– Har man en motsvarande situation som judiska församlingen och en hotbild ska man kunna söka de här pengarna. Tanken är att bidragspotten hanteras av socialresursnämnd, som går göra bedömningen, förklarar Jonas Ransgård.

V: "Har stor respekten för säkerhetssituationen"

Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för demokratifrågor, motsätter sig inte alliansförslaget.

– Jag har stor respekt för den säkerhetssituation som en del judiska och muslimska församlingar befinner sig i, säger han.

Men han är osäker på om kommunen ska ta ett ansvar som egentligen är statligt.

– Jag tycker också det är märkligt att staten inte tar större ansvar i den här frågan och delar de borgerligas problembild. Däremot är jag skeptisk till om vi ska ta över det statliga ansvaret med att samordna ett tryggt säkerhetsarbete, säger han och fortsätter:

– Frågan är om det är rätt kanal att kommunen ska stå för de här insatserna? Jag är inte helt tveksam till det, det kanske går att lösa.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.