Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Både Arbetsmiljöverket och Inspektion för vård och omsorg har pågående utredningar om Sahlgrenskas akutmottagning efter anmälningar från personal och fack.

Akuten tvingas till bättring

Under vintern har personalen slagit larm om både arbetsmiljön och patientsäkerheten på Sahlgrenskas akutmottagning. Nu tvingar myndigheterna fram skarpa åtgärder från arbetsgivaren.

Trycket på Sahlgrenskas akutmottagning har varit tufft under en längre tid. I december larmade personalen Arbetsmiljöverket om sin situation. Förra veckan uppmanade de också Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att granska patientsäkerheten. Bland annat efter att en patient avled efter att ha fått vänta två dygn på behandling. 

Nu har IVO beslutat att inleda ett tillsynsärende på akuten. Can Altintasli är sjuksköterska på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) och var även med och skrev under brevet till IVO.

– Det är mycket positivt att de nu inleder en granskning. I dagsläget har vi bara fått information om att en tillsyn kommer att göras. Sedan får vi se vad det innebär och när den kan vara klar, säger han. 

Även Arbetsmiljöverket agerar

Även från Arbetsmiljöverkets håll uppmanas nu arbetsgivaren till bättring efter att myndigheten genomfört en inspektion på akutmottagningen i slutet på januari. Upprinnelsen är att skyddsombuden på akuten gjort en så kallad 6:6a-anmälan.

– Det handlar om sådant som egentligen ska kunna fungera i samspel mellan skyddsombud och arbetsgivare och jag är tacksam att det finns en myndighet som kan rycka in och specificera vad som behöver göras. Vi har tydliga lagar i Sverige och när de inte efterlevs så måste det få konsekvenser, säger Can Altintasli.

Problemen på akuten beror till stor del på problem på andra avdelningar. Eftersom det inte har funnits tillräckligt med vårdplatser har patienter i hög utsträckning blivit kvar på akuten och skapat en hög arbetsbelastning för akutens personal. Can Altintasli menar att Arbetsmiljöverket antagligen kommer att få göra fler besök på Sahlgrenskas andra avdelningar.

– Som läget är på sjukhuset så kan jag tänka mig att det kommer fler 6:6a-utredningar på sjukhuset, säger han.

Efterlyser bättre balans

Arbetsmiljöverket menar att kraven på akutpersonalen inte kan vara så tuffa som de är i dag om det inte finns tillräckliga resurser. 

I sitt utlåtande skriver myndigheten att balansen mellan krav och resurser måste förbättras samt att arbetsgivaren behöver motverka att arbetsbelastningen leder till ohälsa och olycksfall. 

Vägen dit kan emellertid se ut på olika sätt. Bland annat genom minskad arbetsmängd, ändrad prioriteringsordning eller att bättre möjligheter till återhämtning ges. 

Arbetsmiljöverket uppmanar även Sahlgrenska att löpande ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning.

Senast den 15 mars ska Sahlgrenska ha skrivit ihop en tydlig handlingsplan om när, hur och av vem som situationen ska lösas. Om ingen sådan når Arbetsmiljöverket i tid kan myndigheten tvinga fram åtgärder under hot om böter. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.