Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

400 fotbollsplaner skog kan röjas för kraftledning

Svenska kraftnät vill bygga en ny kraftledning genom fem kommuner, från Trollhättan till Lerum. Skog som motsvarar ungefär 400 fotbollsplaner kommer att behöva huggas ner och Svenska kraftnät medger själva att områden med höga naturvärden kommer påverkas negativt.

Under en promenad i början av november upptäckte Tony Blom att en mängd träd i området kring naturreservatet i Vättlefjäll blivit stämplade.

Orsaken är att Svenska kraftnät, SVK, ansökt om att dra en ny luftburen 400-kilovoltsledning mellan Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i Lerum. Ett par av de totalt 74 kilometerna ledning kommer gå i utkanten av Vättlefjäll och SVK har alltså börjat märka upp vilka träd de vill ta ner.

– Det känns lite obehagligt att det ska dras vid Vättlefjäll som är en sådan unik plats, säger Tony Blom, och syftar på den särskilda flora och fauna som finns i området.

Totalt beräknar SVK att cirka 290 hektar skog kommer huggas ner om elledningen blir verklighet. Det motsvarar ungefär 240 000 träd eller strax över 400 fotbollsplaner.

LÄS MER: Mystiska skogsfyndet i Vättlefjäll: Stjärnsnor

Bästa produktionsmarken

Svenska kraftnäts planer blev kända 2013 och GP har flera gånger rapporterat om motståndet mot planerna.

Majvor Johansson är styrelseledamot och före detta ordförande i protestgruppen Regional motström. Hon och hennes man Morgan bor i Björbäck, Ale, och kommer förlora två-tre hektar skog om kraftledningen byggs.

– På den bästa produktionsmarken vi har. Svenska kraftnät betalar en engångssumma trots att skogen växer så länge solen lyser på vår jord, säger Majvor.

De har tidigare förlorat ungefär hälften så mycket skog när en annan kraftledning sattes upp. Då ersattes de med 7 000 kronor.

– Det skulle den skogen vara värd årligen i dag, säger Majvor.

Vad de kommer få denna gång är ännu oklart.

– En viktig aspekt av stämplingen är att vi ska kunna presentera ersättningserbjudande till berörda fastighetsägare så snart som möjligt, skriver Joel Nylin, kommunikatör på SVK, i ett mejl till GP.

Här är elledningens planerade sträckning. Bild: Svenska kraftnät
Här är elledningens planerade sträckning. Bild: Svenska kraftnät

LÄS MER: Regional motström möter politiker

Vikten av skog

Svenska kraftnät medger också att elledningen kommer medföra negativ påverkan på flera skogsområden med höga naturvärden i norra Lilla Edet och delar av Ale och Lerums kommuner. De uppger också att ledningen passerar områden i Svartedalen som är värdefulla för fågellivet. Där ska skyddsåtgärder vidtas för att hindra störning.

Långesjön ligger nordost om naturreservatet. Kraftledningen är tänkt att dras öster om sjön. Bild: Meli Petersson Ellafi
Långesjön ligger nordost om naturreservatet. Kraftledningen är tänkt att dras öster om sjön. Bild: Meli Petersson Ellafi

Både Tony Blom i Vättlefjäll och Majvor Johansson i Ale återkommer till skogens vikt för att binda koldioxid.

– Borde inte en statlig myndighet gå i bräschen och vara klimatsmart, frågar sig Majvor.

Räcker inte resten av skogen i Sverige?

– Nej, det gör den inte. Svenska kraftnät har lagt under sig skog motsvarande halva Vänerns yta. Det är en hög andel, säger Majvor.

LÄS MER: Tre anläggningar i Göteborg släpper ut mest koldioxid

Omtvistat behov

För tillfället väntar SVK på att Energimarknadsinspektionen ska fatta beslut om tillstånd att bygga elledningen. Innan dess kommer det inte ske någon skogsavverkning, "men givetvis planerar vi utifrån förutsättningen att vi får koncession och kan bygga ledningen", skriver Joel Nylin från SVK.

– Våra processer är långa och vi försöker effektivisera arbetet genom att planera så långt som möjligt och göra moment som inte kräver koncession under handläggningstiden, fortsätter han.

Enligt SVK behövs den nya ledningen för att de regionala näten inte ska överbelastas och drabbas av strömavbrott. Den ska också ta hand om ny vindkraft och "vidga den flaskhals" som begränsar import och export av el, menar myndigheten.

Majvor Johansson å sin sida ifrågasätter behovet av en ny ledning, bland annat eftersom Sverige exporterar ström och för att nya tekniska lösningar tillkommit.

Varför skulle staten annars lägga pengar på projektet?

– Svenska kraftnät har planerat detta i 15 år och då var inte förutsättningarna desamma. Mycket har förändrats på elmarknaden och Sveriges energibehov har sjunkit sedan 2010.

LÄS MER: El och kompetens heta frågor för Volvo och Göteborg

Hellre i jorden

Även om Energimarknadsinspektionen godkänner elledningen räknar Svenska kraftnät med att beslutet överklagas.

– Enligt vår nuvarande tidplan ska spaden sättas i marken nästa år. Men det är direkt beroende av när vi får ett koncessionsbeslut och är därför väldigt osäkert, skriver Joel Nylin.

Från Regional motströms sida ser man hellre att elkablarna grävs ner i marken, men enligt SVK vore det både dyrare och mindre driftsäkert.

– Den stora kostnadsskillnaden gör att det i princip bara är samhällsekonomiskt försvarbart på kortare sträckor när luftledning inte är möjlig. Vi anser att teknikvalet är tillräckligt utrett och redogjort för i ansökan, skriver Joel Nylin.

Majvor Johansson anser att SVK inte utrett alternativet ordentligt och hänvisar till ett liknande projekt med luftburna ledningar i sydöstra Sverige som stoppats tills vidare. Där sa Energimarknadsinspektionen att Svenska kraftnäts ansökan inte var tillräckligt utförlig och att man därför inte kunde utesluta att det finns bättre alternativ.

Läs debattartiklarna om den planerade elledningen:

LÄS MER: Stycka inte upp Lerum med ännu en kraftledning

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.