Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Flera personer har fått allvarliga men efter fel rehab inom Göteborgs stad. Bild: isabell Höjman/TT

20 felbehandlade av sjukgymnast – riskerar men för livet

Fem personer har fått bestående men och ytterligare minst 15 personer riskerar att gå samma öde till mötes sedan de felbehandlats av en sjukgymnast i Göteborg. Sjukgymnasten stängdes initialt av och riskerar att mista sin legitimation – men är nu åter i tjänst.
– Det inträffade är förstås djupt beklagligt, säger Karin Malmberg, medicinskt ansvarig för rehabilitering i Östra Göteborg.

Den allvarliga händelsen avslöjades internt inom Göteborgs stad under våren sedan det uppmärksammats att sjukgymnasten brustit i både journalföring och i bedömning och behandling av sina patienter.

Totalt handlar det om minst 20 patienter i åldrarna 40-70 år som i felbehandlats vilket lett till vårdskador, i flera fall allvarliga sådana.

Fem av patienterna bedöms ha fått bestående men i form av ökad smärta och sämre rörlighet, vilket påverkar deras vardag.

Ytterligare 15 riskerar att få bestående men, kan i bästa fall räddas genom korrekt behandling.

– Det inträffade är förstås djupt beklagligt. Jag har gjort en utredning av alla som kan ha drabbats. Vi har också sett över patienternas rehabiliteringsplaner och påbörjat de insatser som de ska ha, säger Karin Malmberg, medicinskt ansvarig för rehabilitering i Östra Göteborg.

Har arbetat i 20 år

Den anmälda sjukgymnasten är meriterad och har jobbat i 20 år.

De anmälda fallen härrör från de senaste tre åren och enligt Karin Malmberg kan det inte uteslutas att felbehandlingar pågått längre än så.

– Det är en av de saker vi tittar på, säger hon.

Varför har upptäckten dröjt så länge?

– Sjukgymnasten har arbetat självständigt under legitimationsansvar vilket ska vara en garant för att medarbetaren har tillräcklig kunskap för att utföra sina yrkesuppgifter. Verksamheten bygger i hög grad på ett förtroende för att var och en utför ett kompetent arbete. Det kan kan ha bidragit till att bristerna inte upptäckts. Det här är ovanligt, säger hon.

Avslöjandet gjordes av områdeschefen som märkte att bokningar och journalföring inte stämde. Själva grundåtgärderna i rehabiliteringen bedöms ha varit riktiga – men långt i från tillräckliga och inte pågått tillräckligt länge.

Den aktuella sjukgymnasten har inte gett någon närmre förklaring till det inträffade, men säger att stress kan ha legat bakom att noteringar inte fördes in i journalerna.

Stängdes av – jobbar igen

Personen har varit avstängd i en månad under utredningens gång – men är nu åter i tjänst.

– Personen har en handledare som hela tiden går jämte och finns som stöd, säger Karin Malmberg.

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg anmäler nu sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ska granska se den utredning som gjorts och de åtgärder som stadsdelen har vidtagit.

I samband med detta begär man också att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska göra en prövning av sjukgymnastens legitimation.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.