Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1 400 utsatta barn får inte rätt skydd

Barn som far illa i Göteborg får inte det skydd och det stöd som de har rätt till. Bristerna rör 1 400 barnavårdsutredningar i sju av tio stadsdelar, enligt Stadsrevisionen.

- Vi kan slå fast att stadsdelsnämnderna inte följer socialtjänstlagen. Det är mycket allvarligt eftersom det handlar om utsatta barn, säger Kågan Karlsson, förtroendevald revisor.

Nämnderna har under en tid haft problem med att leva upp till socialtjänstlagens krav om att barnavårdsutredningar ska avslutas skyndsamt och senast inom fyra månader.

- Vår bedömning är att omkring 1 400 barn har drabbats. Samtliga stadsdelsnämnder berörs, säger Kågan Karlsson.

Redan vid revisionens granskning av verksamheten under 2013 riktades kritik mot hanteringen av barnavårdsutredningar. Då fick SDN Lundby anmärkning för allvarliga brister.

Nu är det sju andra stadsdelar som pekas ut av revisorerna. Askim-Frölunda-Högsbo får den högsta graden av kritik, medan Angered, Centrum, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda får påpekanden.

- Förhoppningen var att det skulle bli bättre efter förra årets diskussion, men problemen har snarare ökat, säger Kågan Karlsson.

Främsta orsakerna är hög arbetsbelastning, ökande antal ärenden, svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal samt sjukskrivningar. Dessutom har inte datasystemen fungerat som de ska.

Men dessa förklaringar ursäktar inte politikerna i stadsdelsnämnderna, enligt Stadsrevisionen.

- Vi ställer frågan vad de har gjort för att åtgärda problemen. Tankarna går till Karlskrona kommun, som fick hård kritik för hanteringen av fallet med den åttaåriga Yara, säger Kågan Karlsson.

Hans bild är att bristerna inte tas på tillräckligt stort allvar av de sju kritiserade nämnderna. I exempelvis Örgryte-Härlanda har så gott som alla handläggare av ärenden som rör barn och unga bytts ut under 2014. Även Angered har haft extremt stor personalomsättning.

Många SDN har fått nya ordföranden efter valet, men en som varit med länge är socialdemokraten Tord Karlsson. Han är ordförande i SDN Norra Hisingen sedan 2011.

- Problemen med väldigt hög personalomsättning finns i alla stadsdelar. Ett skäl är att socialsekreterarnas löner är för låga i Göteborg, säger han.

Enligt Tord Karlsson ligger ingångslönen för en handläggare med flera års högskoleutbildning på 26-28 000 kronor. Samtidigt är arbetsbelastningen extremt hög.

- Det är inte så konstigt att många slutar, speciellt inte när Migrationsverket nu anställer närmare tusen socialsekreterare. Konkurrensen om personalen är jättetuff.

Stadsrevisionens rapport är alldeles för kritisk, tycker Tord Karlsson. Han hävdar att mycket har gjorts sedan i somras. Norra Hisingen har bland annat anställt tre seniorhandläggare som kan ge de nyutbildade socialsekreterarna extra stöd.

- Tidigare hade den mest erfarna handläggaren bara varit ute i yrkeslivet sju månader. Det blev en ohållbar arbetssituation, säger Tord Karlsson.

Men Kågan Karlsson betonar allvaret med bristfällig handläggning och dokumentation. Det finns en uppenbar risk att rättssäkerheten för barnen äventyras. Problemen kräver strategiska och uthålliga åtgärder, menar han.

Fakta: Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2014 i Göteborgs stad blev klar i går.

Den allvarligaste kritiken riktas mot stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo, som får en anmärkning av revisorerna.

Förutom sena barnavårdsutredningar och brister i hanteringen av sociala boenden, har SDN Askim-Frölunda-Högsbo bristfällig ekonomisk styrning och kontroll.

Även arkivnämnden får kritik, men i form av erinran.

Här handlar det om att nämnden inte utför den tillsyn som den har i uppdrag att göra.- Ytterst är detta en fråga för landets socialminister, säger Kågan Karlsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.