Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Akuten på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg har den kortaste vistelsetiden i hela regionen. Bild: Julia Andersson
Akuten på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg har den kortaste vistelsetiden i hela regionen. Bild: Julia Andersson

Östras barnakut snabbast i regionen – här är väntan längst

Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg är det akutsjukhus i regionen där patienterna hittills i år behövt vara kortast tid. Längst vistelsetid är det vid akuten inom NU-sjukvården. Här kan du se hur lång väntan det är på ditt akutsjukhus.

En färsk rapport från Socialstyrelsen som GP tidigare berättat om visar att akutmottagningarna i Västra Götaland under 2018 hade längst väntetider i landet – samtidigt som antalet besök ökar.

Enligt rapporten fick hälften av regionens patienter vänta mer än en timme och tolv minuter på en läkarbedömning.

Inom akutsjukvården pratar man oftast om vistelsetid – alltså den tid från det att patienten kommer in till akuten tills den lämnar, från dörr till dörr.

Den tiden är det Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg som hittills i år klarat av bäst i Västra Götalandsregionen.

Inom akutvården är målet att 90 procent av patienterna ska ha en vistelsetid som är under fyra timmar.

– En högt mål som är svårt att nå, men det är dit vi strävar, säger Tobias Carlson, chef för Akututvecklingscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Effektivaste sjukhuset

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är närmast målet – inte enbart inom SU utan i hela regionen: 86 procent av patienterna har en vistelsetid på under fyra timmar.

– Det är ett väldigt starkt resultat, säger Tobias Carlson.

Anette Karlsson, vårdenhetschef vid akuten på Drottning Silvias barnsjukhus, är nöjd men vill förbättra resultatet ytterligare. Bild: Karolina Lausten-Thomsen
Anette Karlsson, vårdenhetschef vid akuten på Drottning Silvias barnsjukhus, är nöjd men vill förbättra resultatet ytterligare. Bild: Karolina Lausten-Thomsen

Bakom framgången ligger flera års målmedvetet arbete där man vid sjukhusets akut försöker effektivisera de olika delarna i vårdkedjan.

– Det är många faktorer som samverkar. Sjuksköterskorna har en viktig roll och gör en stor del av det förberedande arbetet inför mötet med läkare vilket gör den totala tiden mer effektiv, säger Anette Karlsson, vårdenhetschef vid barnakuten och fortsätter:

– Vi har också ett bra samarbete med närsjukvården vilket innebär att fall som inte är akuta kan skickas dit. Totalt sett gör vår teamverksamhet att vi kan hålla fokus hela vägen och utnyttja väntetiden så bra som möjligt, säger hon.

De två senaste åren har barnakuten under perioden januari till september minskat väntetiden med 40 minuter – trots att antalet patienter blivit fler.

Från 2017 till och med september i år har de som fått vård under fyra timmar ökat från 80 procent till närmare 86 procent.

Under juli nådde barnakuten målet 90 procent.

– Det är förstås något vi strävar efter hela tiden – helst vill vi nå ännu högre, säger Anette Karlsson.

Tobias Carlson, chef för akututvecklingen vid SU: "Vi har en del att jobba på." Bild: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tobias Carlson, chef för akututvecklingen vid SU: "Vi har en del att jobba på." Bild: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

"Har en del att jobba på"

Vuxenakuterna inom SU har samma mål – men långt ifrån lika höga siffror.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är det 53 procent av akutpatienterna som har en vistelsetid på under fyra timmar.

Motsvarande siffra för Mölndal är 59 procent.

På Östras akut är 71 procent av patienterna som är på akuten under fyra timmar.

På mediantiden, alltså "mittentiden" för den vuxenpatient som gör det kortaste respektive det längsta besöket på akuten inom SU, skiljer det en timme och 25 minuter.

– Det kan bero på en rad olika saker. Som vilken typ av vård som ges vid sjukhuset, hur stor belastningen är, hur många vårdplatser som finns och liknande faktorer. Det går inte att dra slutsatsen att man ska åka till akuten med lägst vistelsetid – den kan skilja från dag till dag, säger Tobias Carlson.

På Östra är Mediantiden två timmar och 16 minuter, i Mölndal tre timmar och 26 minuter medan mediantiden på Sahlgrenska är tre timmar och 41 minuter.

Mediantiden på akuten vid Drottning Silvias barnsjukus är en timme och 41 minuter.

– Som helhet har akutvården inom SU en del att jobba på. Totalt sett är vi långt från målen när det gäller vistelsetiden och mediantiden och det är förstås inte bra. Men akutvården på SU har blivit bättre de senaste åren och vi jobbar hårt för att utveckla oss och bli bättre och effektivare över tid. Generellt kan man säger att tiderna blir längre i storstadsområden där patientantalet är större, säger Tobias Carlson.

Sjukhuset i botten på listan

Nu-sjukvården, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, har efter SU flest akutpatienter i regionen.

Sjukhusen ligger i botten på listan för vistelsetid och mediantid. Det är också de sjukhus som har flest patientbesök per dag, drygt 194.

Hittills i år är det 51,41 procent av patienterna som haft en vistelsetid under fyran timmar. Medantiden är 234 minuter – längst i regionen.

– Det är förstås inte bra. Vi jobbar hårt på att förbättra oss på flera plan. Vi har bland annat ett projekt med cirka 20 specialicerade akutläkare under utbildning som på sikt kommer att förbättra och effektivisera vården, säger Niklas Claesson, kommunikationschef inom NU-sjukvården.

Fakta: Så länge får du vänta

Total vistelsetid, medianvärde minuter:

• Alingsås lasarett

2017: 188 2018: 186 2019: 170

• Kungälvs sjukhus

2017: 228 2018: 222 2019: 220

• NU-sjukvården

2017: 209 2018: 230 2019: 234

• Södra Älvsborgs Sjukhus

2017: 221 2018: 220 2019: 222

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra

2017: 206 2018: 149 2019: 140

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

2017: 227 2018: 225 2019: 210

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska

2017: 248 2018: 221 2019: 226

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnakuten

2017: 133 2018: 110 2019: 102

Siffrorna är från 1 januari till 30 september 2019.

Källa: VG-regionen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.