Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vänsterpartisten Daniel Bernmar ansvarig för äldreomsorgen i Göteborg.

Äldrevårdens handläggare går på knäna

Sex av tio biståndshandläggare inom äldreomsorgen funderar på att byta jobb. Arbetsbelastningen är tuff även för de mest erfarna, visar en rapport från facket Vision Göteborg.

En färsk undersökning av arbetssituationen för biståndsbedömarna i Göteborgs stad avslöjar ett utbrett missnöje. Många är stressade eller har huvudvärk och sömnsvårigheter på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

En stor grupp biståndshandläggare tycker inte att de klarar att sköta sitt arbete helt rättssäkert. De är tveksamma till om arbetet verkligen utförs utifrån omsorgstagarens bästa och en del hävdar att de inte alltid arbetar utifrån korrekta etiska perspektiv.

Ett problem är den tunga arbetsbelastningen. Varje biståndshandläggare ansvarar i genomsnitt för 141 ärenden. Samtidigt har de svårt att påverka sin arbetssituation och känner dåligt stöd av sina chefer.

– Jag var medveten om den tuffa arbetsmiljön, men det är lite chockartat att så många faktiskt överväger att skaffa andra jobb, säger Marcus Gustavsson, ordförande för Vision Göteborg.

Av de som besvarade fackets enkät uppgav hela 62 procent att de funderar på att byta arbetsplats. Från Visions sida varnar man för att äldreomsorgen kan få samma problem med hög personalomsättning som redan drabbat socialtjänsten.

– Göteborgs stad måste sätta in åtgärder för att stoppa den nedåtgående spiralen, säger Marcus Gustavsson.

Han tycker resultatet är oroväckande eftersom stadens biståndsbedömare är en mycket erfaren och engagerad yrkesgrupp. Många har arbetat länge på samma enhet.

Extra oroande är missnöjet inför övergången till det nya arbetssätt som syftar till att höja kvaliteten i verksamheten och statusen på hemtjänsten. Under beteckningen "Attraktiv hemtjänst" förväntas biståndsbedömarna i framtiden göra tätare uppföljningar av sina beslut.

– Hittills har vi inte fått några klara svar från kommunen om bemanningen. Vi bedömer att det behövs fler biståndshandläggare och de bör tillsättas innan man inför det nya sättet att arbeta, säger Marcus Gustavsson.

Kommunalrådet Daniel Bernmar (V), ansvarig för äldreomsorgen i Göteborg, betonar att arbetssituationen är pressad för alla som jobbar i välfärden.

– Men tidigare har vi inte fått någon indikation om att biståndshandläggarna skulle ha det extra besvärligt. Och min bild av det nya arbetssättet är snarare att tyngdpunkten förskjuts så att de som arbetar ute i hemtjänsten får större ansvar, säger han.

Enligt Daniel Bernmar är det varje stadsdelsnämnds uppgift att föra dialog med de fackliga företrädarna om bemanning.

– Jag vill hävda att vi redan förstärkt just äldreomsorgen rejält. I årets budget tillfördes området 130 miljoner kronor, påpekar han.

.

Fakta: Visions enkät

Vision Göteborg genomförde under april 2015 en enkätundersökning bland de 140 biståndshandläggare som arbetar i Göteborgs stad.

40 procent besvarade enkäten.

62 procent svarade att de överväger att byta arbetsplats.

44 procent uppgav att de ligger efter med journalföringen.

Varje biståndshandläggare hade i genomsnitt 141 ärenden.

Den handläggare som ansvarade för flest ärenden hade 239.

71 procent hade huvudvärk minst en gång i veckan.

57 procent klagade på sömnstörningar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.