Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunalrådet Marina Johansson ser stor potential i förändringen av hemtjänsten. Brukarna ska få mer att säga till om.

Äldre får själva styra sin hemtjänst

Mer makt till de äldre och attraktivare jobb för personalen. Det är de övergripande målen när Göteborgs kommun nu ska förvandla hela sin hemtjänstorganisation.

Enligt Marina Johansson (S), ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen, är förändringen den mest genomgripande reform som skett i Göteborg på många år.

– Göteborgsreformen 2009 gav brukarna ökat inflytande över serviceinsatserna. De kan till exempel byta en stunds städning mot inköp. Nu går vi ett steg längre och gör all tid påverkbar, säger hon.

Får själv planera hur tiden används

I en färsk utredningsrapport redovisas en rad förslag till förändringar.

I dagens hemtjänst beslutar biståndsbedömare vilka insatser man som äldre eller funktionshindrad ska ha.

I fortsättningen ges varje brukare, efter behovsbedömning, en ramtid och får själv, tillsammans med sin personliga kontaktperson i hemtjänsten, planera hur tiden används.

– Planen kan ändras vid behov. På det viset blir det lättare att, exempelvis, få sin mat lagad i hemmet, eller få en pratstund eller en promenad om man föredrar det, säger Marina Johansson.

Attraktivare jobb

Omorganisationen ska också leda till att yrkena i hemtjänsten blir mer attraktiva.

– Vi vill utbilda och skapa fler karriärvägar. Vi satsar på mer ordinarie personal och fler heltidsanställda, både för de anställdas skull och för att minimera antalet olika personer hos de äldre.

Höga sjukskrivningsnivåer ska motverkas genom arbetsmiljösatsningar och modern teknik.

– Ett modernt planeringssystem kan minska stressen. Vi kan ersätta dagens nyckelknippor med fungerande kodlås hos de äldre och vi kan ha bärbara rapportredskap så att personalen slipper åka till lokalen och slåss om en dator varje dag, exemplifierar Marina Johansson.

Modern teknik skapar trygghet

Modern välfärdsteknik kan också göra livet tryggare för äldre och funktionsnedsatta.

Det finns ljusslingor från sängen till toaletten nattetid, trygghetskameror för ytterdörren, GPS för dementa och larm som aktiveras om en brukare inte varit i köket på ett tag.

Kameraövervakning nattetid, så att de som behöver regelbunden tillsyn inte behöver bli väckta är ett annat hjälpmedel. Bildtelefon och rörliga visningar av konstutställningar eller andra evenemang kan berika livet för den som sitter ensam i sin lägenhet.

Redan i år satsar kommunen 120 miljoner kronor på välfärdsteknologi.

– Det kommer att behövas extra pengar flera kommande år, säger Marina Johansson.

Pensionsavgångarna inom hemtjänsten är stora de närmaste åren och utredningsrapporten räknar med att staden behöver anställa 350 undersköterskor och 60-70 sjuksköterskor per år fram till år 2020.

Taxan ska ses över

Taxan ska ses över. Nu betalar brukarna för planerad tid.

– Vi vill debitera efter utförd tid i stället. Det blir mer rättvist och tydligare för kunden.

Taxan i Göteborg är 89 kr/tim, landets genomsnitt 260. I Göteborg får man dessutom gratis hemsjukvård, gratis fixartjänster från 67 års ålder och tio timmars gratis ledsagning efter behovsprövning.

Utöver satsningarna på hemtjänsten kommer kommunen att behöva bygga äldreboenden. 1940-talets stora barnkullar ger snart utslag.

– Från år 2020 och flera år framåt kommer vi att ha ett behov av ett nytt äldreboende per år, säger Marina Johansson.

Vill bygga fler trygghetsboenden

Hon vill också se fler trygghetsboenden – lägenheter för personer över 70 år, med personal, gemensamma utrymmen och service. I dag finns ca 150 sådana i Göteborg. 600-700 nya är på gång fram till 2017.

– Efterfrågan är stor. Vi måste öka byggtakten.

Omorganisationen av hemtjänsten hamnar nu på kommunstyrelsens och fullmäktiges bord för beslut. Hela förvandlingsprocessen kan ta åtta år att genomföra.

Fakta: Förändrad hemtjänst

Individuell ramtid i stället för beslut om vilka insatser man ska få.

Egen kontaktperson hos hemhjälpen hjälper till att planera hur tiden tas ut.

Ökade möjligheter att själv få bestämma om man, exempelvis, vill byta städning mot promenad eller matlagning i hemmet.

Ökad andel ordinarie personal ska minska antalet olika personer hemma hos den som får hemhjälp.

Nya tekniska hjälpmedel ska underlätta och göra livet tryggare, exempelvis bildtelefon, ljusslingor i golvet, kameraövervakning nattetid vid behov, kodlås i stället för nycklar och GPS för dementa.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.