Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lars-Gunnar Andersson: Fortsatt – ett nytt adverb

En ny användning av ordet fortsatt har blivit allt vanligare, kanske främst i samband med Folkhälsomyndighetens pressträffar.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

I ett mejl uppmärksammades hur en ny användning av ordet fortsatt blivit vanlig, inte minst under Folkhälsomyndighetens pressträffar. Man säger saker som fortsatt hög smittspridning och fortsatt viktigt med social distansering. Mejlet avslutas med frågan: ”Inte var väl fortsatt lika vanligt före pandemin?”

Jag undersökte saken genom att leta efter belägg på fortsatt följt av ett adjektiv i tidningstext. I GP-texter från 1994 och framåt hittade jag flera hundra exempel i stil med fortsatt hög tillväxt och fortsatt rysk påverkan.

Det förvånade mig att exemplen var så många, och det visar att fortsatt har varit en vanlig bestämning till adjektiv i mer än 25 år. Och bestämningar till adjektiv brukar vara adverb.

Verb eller adverb?

I mejlet fanns även den intressanta meningen ”Han måste fortsatt sitta häktad”, där fortsatt uppenbarligen används som adverb. Om det hade stått måste fortsätta sitta häktad, hade ordet använts som verb.

Jag undersökte också den användningen i tidningstext. Från 2007 och framåt hittade jag exempel som kommer fortsatt att ta avstånd, kommer fortsatt att vara väl förankrat med flera. Den här adverbanvändningen av fortsatt har alltså funnits i 15 år eller mer.

De här båda användningarna var alltså väl etablerade före pandemin och de dagliga pressträffarna.

Flera adverbanvändningar

Vi har således två typer av adverbanvändning av fortsatt, dels som bestämning till adjektiv, dels som bestämning till en hel sats. I det senare fallet kan man byta ut fortsatt mot fortsättningsvis eller i fortsättningen, två äldre etablerade adverb.

I en nyhetssändning snappade jag upp frasen ”att vi fortsatt har en god ekonomisk utveckling”. Här placeras fortsatt före det tempusböjda verbet har i att-satsen, en placering typisk för adverb i bisatser.

Sedan ett par decennier finns alltså adverbet fortsatt i svenskan. Skälet till att det nya ordet kunnat passera obemärkt är förstås att vi redan har verbformen fortsatt som en böjningsform av fortsätta.

När fortsatt används som verb, säger vi han har fortsatt cykla till jobbet. När fortsatt används som adverb, kan vi säga han cyklar fortsatt till jobbat.

I den andra adverbanvändningen har det äldre mönstret fortsatta diskussioner kompletterats med fortsatt svåra diskussioner.

Båda dessa adverbanvändningar har smugit sig in i språket. Språkvården har, såvitt jag kunnat se, inte uppmärksammat dem. Svenska ordlistor och ordböcker har ännu inte registrerat det nya adverbet.

De flesta språkförändringar är förmodligen av den här smygande obemärkta typen. Vi måste fortsatt följa utvecklingen.