Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Stefan Berg
Bild: Stefan Berg

Arne Larsson: Därför stänger inte de svenska skolorna

I Norge och Danmark har man stängt alla skolor och förskolor, men i Sverige finns inga sådana planer i nuläget. GP:s reporter Arne Larsson förklarar varför.

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.

Under onsdagen stängde alla danska skolor. Under torsdagen vidtogs samma åtgärd i Norge – hur ser det ut i Sverige?

– På en presskonferens på torsdagen sa statsepidemiologen Anders Tegnell att man för närvarande inte har någon aktiv diskussion om att stänga alla svenska skolor. Samma budskap som tidigare gäller alltså: om man som elev eller lärare är frisk ska man gå till skolan. Om man känner sig sjuk ska man vara hemma. Men även om det inte finns några planer på att stänga skolor just nu, så kan saker och ting förändras. Utbildningsminister Anna Ekström (S) satt under torsdagen i möte med Skolverket, Sverige kommuner och regioner och övriga skolhuvudmän för att diskutera vilken beredskap som finns för olika scenarier, som vilka möjligheter som finns för distansundervisning om det skulle bli aktuellt.

Hur kommer det sig att man gör så olika bedömningar i olika länder?

– Ett skäl är att det är frågan om just bedömningar – det finns inget facit att gå efter. En kanske viktigare anledning är att läget ser olika ut i olika länder. I Sverige har man nu gått ifrån en situation där man kan spåra alla enskilda fall, till ett läge där det gäller att begränsa och minska takten i smittspridningen så att belastningen på sjukvården och andra samhällsfunktioner inte ska bli för stor vid ett och samma tillfälle. Extra viktigt är att skydda riskgrupper och då i första hand äldre och där kan en stängning av skolor och förskolor snarare öka risken: vilka finns hemma och har möjlighet att passa småbarn som inte längre kan gå till förskolan? Jo, mor- och farföräldrar som ju ofta är just äldre. Det som ändå talar för en stängning är att ju färre kontakter, desto mindre risk för smittspridning. Det som talar emot är att man inte vill stänga ned mer än nödvändigt – och än så länge väger det tyngre. En generellt stängning av alla skolor bedöms helt enkelt inte ge så stor effekt att det är motiverat.

Hur resonerar Göteborgs stad kring förskola och skola?

– Göteborgs stad följer de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Man gör alltså inga egna bedömningar vad gäller förskola och skola – utan budskapet är att friska personer kan gå dit utan risk, medan sjuka ska hålla sig hemma för att minimera smittrisken. Och precis som till alla andra av stadens verksamheter har det gått ut råd om hur man som enskild ska agera, vad gäller noggrann handhygien och så vidare.