Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialkontoret i Angered och Camilla Hesselroth, chef för socialtjänstens område bistånd/service i Angered. Bild: Jonas Lindstedt
Socialkontoret i Angered och Camilla Hesselroth, chef för socialtjänstens område bistånd/service i Angered. Bild: Jonas Lindstedt

Arbetsmiljön tvingar fram dyra konsulter

Under lång tid har arbetsmiljön varit usel, många anställda har slutat och det är svårt att rekrytera nya till barn- och ungdomsenheterna i Angered. Därför anlitas konsulter för 630 000 kronor i månaden. Och chefen är inte främmande för att ta in fler.

Nyligen presenterades siffror som ger en förklaring till krisen på Barn och Unga: antalet orosanmälningar om barn i Angered ökade med 1 000 stycken i fjol. Det är en ökning med 32 procent jämfört med året innan, och är en dubbelt så stor ökning som i det näst "värsta" sdn-området, Lundby.

Det handlar om två barn- och ungdomsenheter hos socialtjänsten i Angered.

– Arbetsbelastningen har ökat på personalen och vi har inte gjort de utökningar som vi hade behövt göra. Vi måste ha en organisation som är anpassad till det ökade antalet orosanmälningar, säger Camilla Hesselroth.

LÄS MER: Haveri hos Socialtjänsten – akuta utbetalningar dröjer

Hon är sedan november chef för socialtjänstens område bistånd/service i Angered dit barn- och ungdomsenheterna hör.

– Helst hade jag velat ha fasta socialsekreterare. Men jag måste ta in konsulter för att säkra upp arbetsmiljön för dem som jobbar kvar, förklarar Camilla Hesselroth det faktum att sju socionom-konsulter jobbar på enheterna.

Många har sagt upp sig

Hon säger sig inte ha någon siffra över personalomsättningen på barn- och ungdomsenheterna men bekräftar att det är "ett betydande antal" som sagt upp sig. Det gäller alla tre personalgrupperna: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare och enhetschefer.

– Vi gör allt vi kan för att rekrytera. Det har anställts många nya, också nyexaminerade socialsekreterare. Men det har varit väldigt svårt att få sökande till tjänsterna som 1:e socialsekreterare. Får vi inte de tjänsterna besatta, får vi ta in fler konsulter.

Jag har talat med personer i verksamheten som beskriver arbetsmiljön som kaotisk.

– Socialsekreterarna har haft en väldigt ansträngd situation under lång tid. Jag kan förstå att de, och kanske även andra medarbetare, har tyckt att det varit kaotiskt, svarar Camilla Hesselroth.

Enheten har i två år varit utsatt för en inspektion av Arbetsmiljöverket, som inte varit nöjd med vad de sett och vid vite förelagt stadsdelsförvaltningen att förbättra sig. För några veckor sedan lämnade fackförbundet Vision in en anmälan enligt arbetsmiljölagen (6 kap 6 a). Denna blev återkallad, och i tisdags avslutades inspektionen sedan en handlingsplan presenterats av stadsdelsförvaltningen.

– Vi har försökt tidigare. Nu har vi försökt ännu mer, och nu var Arbetsmiljöinspektionen nöjd med vår handlingsplan, säger Camilla Hesselroth.

Ny organisation i sommar

I planen ingår en viss personalutökning och en omorganisation som innebär att de två enheterna, med sammanlagt 52 socialsekreterare, delas upp i fyra. Antalet socialsekreterare blir det samma men de nya enheterna får varsin chef och två 1:e socialsekreterare, sistnämnda en ökning med två i förhållande till nuvarande organisation.

LÄS MER: Lundby och Angered tvingas till stora neddragningar

De nya enhetscheferna är tänkta att vara på plats 1 maj. Därefter ska omorganisationen göras under sommaren. Denna ska göras tillsammans med de anställda, försäkrar Hesselroth.

I budgeten för Angereds SDN står det: "Angereds stadsdelsförvaltning ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö och utmanar, stimulerar och ger förutsättningar att utföra ett gott arbete."

– Det är den målbilden vi har. Vi är på god väg.

Men i dag?

– Vi har en liten bit kvar, svarar Camilla Hesselroth.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.