Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ackordserbjudanden från Stampen klara

Stampens rekonstruktion fortsätter enligt plan och nu har ackordserbjudanden i flera bolag skickats ut till fordringsägarna.  – Det finns goda förutsättningar att lyckas med rekonstruktionen. Jag bedömer att fordringsägarna vinner på att acceptera erbjudandet, säger rekonstruktören Christian Andersch.

Fordringsägarna i Stampen AB, Stampen Local Media AB, VTD och bolagen i V-TAB erbjuds full betalning upp till ett gränsvärde som skiljer sig åt mellan bolagen. På överstigande belopp erbjuds en ersättning på 25 procent.

Gränsvärdet i Stampen Local Media, där bland annat Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter och Hallandsposten ingår, är satt till 10 000 kronor. Det innebär att 61 procent av frilansjournalisterna ersätts fullt ut för utestående fakturor från innan den 23 maj. Bland bolagets totala antal fordringsägare får 56 procent fullt betalt.

– Det känns bra att så pass många kommer att få tillbaka hela sin fordran, men tyvärr gäller det inte alla. Vi har gjort allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för våra frilansare. Vi argumenterade tidigt för att de skulle betraktas som anställda för att vi inte skulle behöva ha den här situationen. Men det fungerade inte rent juridiskt, säger Stampens vd Martin Alsander och fortsätter:

– Vi har i stället erbjudit förskottsbetalning och gjort vad vi kan med fribeloppet för att så många som möjligt ska få full betalning. Vi hoppas naturligtvis att vi ska minimera problemen som frilansarna utsatts för genom vår rekonstruktion.

Hur anser du att fordringsägarna ska tänka kring erbjudandet?
– Om Stampen kan ta sig igenom en rekonstruktion på ett lyckat sätt så blir vi en stark spelare framåt och kommer att kunna erbjuda dem fortsatta uppdrag. Jag tror och hoppas att alla fordringsägare ser att det här är det bästa alternativet. Att det säkerställer en långsiktig överlevnad för koncernen. Då kommer man som leverantör att kunna dra nytta av detta eftersom att man får en stark affärspartner i framtiden.

Fordringsägarna kommer att få ta ställning till ackordet under juli och förhandlingarna kommer att hållas enligt tidplanen i september. Det innebär att rekonstruktionerna med största sannolikhet kommer att behöva förlängas några veckor.

Hos distributionsbolaget VTD får 50 procent av fordringsägarna fullt betalt då gränsen har dragits vid 5 000 kronor. Tryckeriet V-TAB Falkenberg kommer inte att få ett ackordserbjudande eftersom bolaget anses ha en tillräckligt stark ekonomisk ställning. 

För övriga bolag inom koncernen V-TAB är gränsen i ackordserbjudandet satt till 1 000 kronor. Detsamma gäller för Stampen AB.

Fordringsägarna som får erbjudandena på posten idag och i morgon erbjuds betalning inom fyra månader efter att ackordet fastställts – antingen genom att samtliga berörda accepterat ackordserbjudandet eller att ett lagakraftvunnet domstolsbeslut finns om ackordet.

Stampens rekonstruktör Christian Andersch från Rosengrens Advokatbyrå har tillsammans med ledningen träffat flera fordringsägare under processen och han menar att det finns en utbredd förståelse för koncernens situation bland borgenärerna och en vilja att medverka till att verksamheterna ska kunna fortsätta.

– Det finns goda förutsättningar att lyckas med rekonstruktionen. Likviditetsutvecklingen går enligt plan, den fortsatta driften går bra och vi har god kontakt med leverantörer och kunder. Jag bedömer att samtliga ackordserbjudanden är till fördel för fordringsägarna och att man vinner på att acceptera erbjudandet. Det eftersom man då kan få betalt för en del av sin tidigare fordran och trygga en stor och viktig medieaktör på marknaden. säger Christian Andersch.

Maja Larsson som är frilansande skribent för Göteborgs-Posten tycker att det är bra att så många fordringsägare nu får fullt betalt, men för hennes egen del som fakturerat tidningen 57 000 kronor blir det inga stora summor att tala om i slutändan.

– Vi frilansare med lite större fordringar kommer att få snacka ihop oss om vad vi tänker om detta erbjudande. Det har vi inte hunnit göra än.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.