1/4

Ökad beredskap på Sis-hemmet Nereby efter rymningar

Efter att två tonåringar rymde från Sis-hemmet Nereby i Bergsjön i början av maj har säkerheten på boendet blivit striktare. Taggtråd har satts upp på det omgivande staketet och boendet är mer restriktivt med permissioner och aktiviteter. Förändringarna påverkar ungdomar på hemmet.
– Nu har de börjat göra så att det ser ut som ett fängelse, och vi mår dåligt av det, säger en av de boende på hemmet.

Tidigare under våren rymde två ungdomar från Statens institutionsstyrelses ungdomshem Nerebys enhet i Bergsjön. Pojkarna klättrade över staketet som omger boendet. Ungefär en vecka senare hittades båda pojkarna igen. Sedan dess har Sis-hemmen i Sverige gått in i stabsläge, och höjt säkerheten.

På Nereby och ytterligare ett boende, Margretelund i Lidköping, har taggtråd satts upp på staketet runt boendet. Enligt Sis är det en temporär förstärkning av säkerheten, då den inte ansågs tillräcklig för målgrupperna som vårdas där.

Åtgärden har kritiserats av Rädda barnen som menar att taggtråden kan vara skrämmande och leda till att de boende ”än mer identifierar sig som gängkriminell”, skriver SVT. Även Sis själva har i en riskbedömning som gjorts kommit fram till att ungdomarna på boendet riskerar att skadas allvarligt av taggtråden. Tråden kommer därför tas ner igen, vilket SVT också har rapporterat om.

Mer restriktiva med permissioner

Säkerhetsåtgärderna innebär också att alla Sis-hem har blivit mer restriktiva med permissioner och gruppaktiviteter.

– Det är inte så att permissionerna blir indragna för alla, utan det görs alltid en individuell bedömning. Däremot kan vi säga att vi ser en större risk med utevistelser i grupp och där tillämpar vi större restriktivitet, säger Jesper Lindberg, presstalesperson för Sis.

På Nereby arrangeras vanligtvis gruppaktiviteter utanför boendet, som simning eller bio, som enligt Jesper Lindberg ska fungera som en ”färdighetsträning inför livet efter behandlingstiden”. Huruvida man får medverka vid aktiviteterna beslutas genom en individuell bedömning, som bland annat baseras på avvikningsrisk och vilket stadium av behandlingen ungdomen i fråga är i.

Rymningar från Nereby

Sis-hemmet Nereby ligger utanför Kungälv men har även en enhet i Bergsjön i Göteborg. I år har tio ungdomar avvikit från hela Nereby. I tre av fallen är de tonåringar som aktivt har rymt, i sju av fallen är det ungdomar som inte har kommit tillbaka efter att ha varit på permission. Under förra året rapporterades totalt 31 avvikelser från Sis-hemmet Nereby. Den motsvarande nationella siffran för 2022 slutade på 420.

Den mer restriktiva säkerheten, tillsammans med taggtråden som har satts upp, har påverkat stämningen på hemmet drastiskt, menar en av ungdomarna som bor på hemmet och som GP har varit i kontakt med.

– De säger till oss att det här är ett behandlingshem, inte ett fängelse, men nu har de börjat göra så att det ser ut som ett fängelse, och vi mår dåligt av det. Vi mår jättedåligt, alla ungdomar här, säger han.

Han berättar att han hade en permission på fem dagar, som var beviljad innan rymningarna men som nu har blivit indragen. Detta trots att han egentligen ska vara redo att flytta hem inom två veckor, och därmed befinner sig i slutet av sin behandling.

– Det var två som rymde från avdelningen bredvid oss, och efter de rymde ställde de in allting för oss. Två stycken förstörde för oss alla. Vi blir straffade på grund av andras fel, säger han.

En individuell bedömning

Huruvida restriktionerna har lett till att fler permissioner än vanligt har dragits in säger Jesper Lindberg att han inte kan svara på, utan menar att allt sker enligt en individuell bedömning. Bedömningen görs lokalt på hemmet, men beslutet om mer restriktiv säkerhet är ett myndighetsbeslut från Sis.

– Det är inte så att vi har fattat något slags kollektivt beslut att nu är alla permissioner indragna, säger han.

Enligt Jesper Lindberg gäller restriktionerna tills vidare och så länge Sis tycker att det är nödvändigt. Samtidigt understryker han att ett Sis-hem inte är menat som en bestraffande åtgärd, utan snarare som vård.

– Vi har ju ett ansvar att driva vård och behandling. Vi har också ett ansvar att säkerställa att man finns mottaglig för den typen av vård och behandling och en av våra särskilda befogenheter är låsbar enhet under en tid som det bedöms att det är nödvändigt, säger han.

Vad är ett Sis-hem?

SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. På ungdomshem får ungdomarna vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga).

SiS ungdomshem Nereby tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk. De har i uppdrag att ta emot pojkar med särskilda vårdbehov. På Sis-hemmet Nereby bor pojkar mellan 12 och 16 år.

Källa: Statens institutionsstyrelse (SiS)

LÄS OCKSÅ: Sis-hem går upp i stabsläge efter rymningar

LÄS OCKSÅ: Muf-kravet: Sparka Sis generaldirektör

LÄS OCKSÅ: Två pojkar rymde från Nereby – andra rymningen i år

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.