Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

"Ny och smart kollektivtrafik" är precis det vi vill ha!

De rödgröna vill ha ”ny och smart kollektivtrafik” och "bättre grön stadsutveckling". Det vill vi också! Och det är i detta sammanhang Västlänken med all tydlighet diskvalificerar sig, skriver Nätverket Stoppa Västlänken Nu, Trädplan Göteborg och Västsvenska Folkinitiativet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hållbara städer, 21/10

Mehmet Kaplan (MP), Anna Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Hillevi Larsson (S) skriver att de vill se ”ny och smart kollektivtrafik”. Man är till och med beredda att skjuta till två miljarder kronor! Det kan ju jämföras med Västlänken som kommer att kosta minst 30 miljarder (indexuppräknat) och som man knappast kan kalla för smart.

Västlänken är en statisk lösning i en föränderlig värld. Dessutom med negativ samhällsnytta. Den kommer att skada Göteborgs natur- och kulturhistoriska miljöer enligt Länsstyrelsen som skriver: ”Sammantaget bedöms den negativa inverkan som Västlänken förväntas utgöra på kulturmiljön vara så omfattande, irreversibel och stor att riksintresset skadas påtagligt”.

Uppemot 1 500 träd offras

Utan att bidra till någon stadsutveckling kommer pendeltågstunneln att påverka i storleksordningen 550 planterade träd i stadens parker och alléer. Då har man inte räknat in alla träd som växer längs med hela stäckningen, till exempel i Liseberg, ekskogen i Jakobsdal, övriga träd i Skår, Medicinareberget, Fogelberget, Viktoriagatan med flera platser. Det vill säga alla de träd som inte är planterade men utgör en viktig grön lunga för vår stad. Vi bedömer att det totalt blir mellan 1 000 och 1 500 träd som drabbas.

Västlänken ska lösa kapacitetsproblemen på Göteborgs Centralstation. Det finns betydligt billigare och snabbare lösningar, med mycket mindre påverkan på centrala Göteborg.

Har diskvalificerat sig

Vi i grupperna som står bakom detta kallas inte sällan för bakåtsträvare när vi är emot Västlänken. I själva verket efterfrågar vi exakt det som debattörerna vill ha: ”ny och smart kollektivtrafik” och bättre grön stadsutveckling! Där har Västlänken med all tydlighet diskvalificerat sig.

Vi medborgare är väl informerade och har tagit ställning. När kommer våra beslutsfattare att hänga med i utvecklingen och bli mer miljömedvetna?

Jan Sylvan

Nätverket Stoppa Västlänken Nu

Barbara Lindell

Trädplan Göteborg

Caroline Thelning

Västsvenska Folkinitiativet