Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Att ersätta gamla Göta älvbron med en ny skulle kosta 3,5 miljarder.

Ny älvbro för 3,5 miljarder

Att ersätta gamla Göta älvbron med en ny, vilket är nödvändigt, kostar lika mycket som Marieholmstunneln - 3,5 miljarder. Men om det kan bli vägavgift också på den kommunägda bron vill ingen ännu diskutera. Kommunens förhoppning är att staten ska betala en del av brobygget.
Efter en ny motorvägstunnel under älven vid Marieholm som ska betalas till två tredjedelar med vägavgifter, som GP skrev om i går, är nästa nödvändiga älvförbindelse en ersättning av dagens gamla Göta älvbron.
Den måste av åldersskäl vara ersatt av en ny älvförbindelse senast år 2020 och planeringen pågår för fullt även om finansieringen inte är klar.

Vill bygga en lågbro
Det är Göteborgs kommun själv som äger Göta älvbron och de senaste beräkningarna från trafikkontoret visar att en ny bro alldeles norr om dagens kommer att kosta tre till tre och en halv miljard kronor.
Kommunens önskan är att få bygga en lågbro men det tvingar fram en tuff diskussion med Sjöfartsverket och rederinäringen om fartygstrafiken på älven. För att en låg bro med bara åtta-tio meters segelfri höjd inte skulle behöva öppnas hela tiden, skulle fartygen bara få passera i konvojer med flera fartyg, kanske bara mitt på dagen och nattetid.

Högbro kostar lika mycket
Alternativet är en högbro med minst 22 meters segelfri höjd, för att slippa broöppningar överhuvudtaget.
- Men kostnaden för en lågbro ser faktiskt ut att bli ungefär densamma som för en högbro, tre till tre och en halv miljard. Det beror på att en bro som kan öppnas kräver en mycket dyrare konstruktion, säger Max Falk på trafikkontoret.

En tunnel då, för att slippa konflikten med sjöfarten?
Jo, trafikkontoret fortsätter att utreda också tunnelalternativet men den prislappen har nu stigit till åtta-nio miljarder.
- En tunnel har visat sig kräva ännu mer avancerade anslutningar på city-sidan, till Götatunneln och andra strukturer där, än vad vi tidigare trodde, säger Max Falk.
En ny bro - låg eller hög - är alltså fortfarande huvudalternativet men var miljarderna till bygget ska tas är ännu en öppen fråga.

Kan det bli vägavgifter, som nu föreslås i den planerade Marieholmstunneln och Tingstadstunneln?
- Det har aldrig varit uppe till diskussion. Nu försöker vi först lösa ett akut problem, att vi behöver en helt ny älvförbindelse vid Marieholm, svarar Göran Johansson (s), ordförande i kommunstyrelsen.

Intressant fråga
Jan Rinman, planeringschef på trafikkontoret:
- För framtiden är det en intressant fråga om kommuner får ta ut vägavgifter på det kommunala vägnätet.
Hans kollega Max Falk på trafikkontoret:
- Tills vidare försöker vi istället få in en ny Göta älvbro i statliga och regionala inriktningsplaner, trots att det är kommunens egen bro. Men det finns ju också möjligheter att få statsbidrag till projekt som kollektivtrafiken använder.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.