Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Minska rökningen – frigör resurser i vården

DEBATT: Att förebygga det förebyggbara minskar samhällets prioriteringsvåndor. Om vi säger nej till rökningen innebär det att vi kan säga ja till något annat, skriver Göran Boëthius, docent.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Prioriteringar i en sjukvård med allvarliga resursbegränsningar diskuteras ofta och med all rätt. På senare tid ligger fokus inte sällan på dyra läkemedel, nog så livsviktiga för enstaka patienter. Men de riskerar samtidigt att helt derangera den enskilda vårdinstitutionens – och i förlängningen hela sjukvårdens – budget.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Problematiken diskuteras bland annat i en Sommarkolumn i GP den 5 juli. Etikprofessorn Lars Sandman, med praktisk erfarenhet i den nationella kommittén som gör dessa prioriteringsbedömningar, redogör pedagogiskt för de avvägningar samhället och dess företrädare måste göra. Varje gång vi säger ja till något innebär det alltså att vi måste säga nej till något annat.

Tre av fyra vill sluta

En aspekt som inte nämns i dessa sammanhang är prioritering av förebyggande åtgärder. Cigarettrökning är en företeelse som lågt räknat bedömts kosta samhället minst 30 miljarder kronor årligen. En så kallad mikrosimuleringsstudie utförd av socialdepartementet 2012 har visat vilka betydande vinster i hälsa, omvårdnad och ekonomi som kan räknas hem genom att fasa ut rökningen.

Tre av fyra rökare vill sluta och ska ha sjukvårdens professionella hjälp för att komma ur sitt beroende. Men det viktigaste stödet utgörs av politiska strukturella beslut: att äntligen genomföra de åtgärder i WHO:s tobakskonvention som Sverige ratificerade redan 2005 men sedan struntat i.

Åtgärderna omfattar bland annat förbättrad information om hälsoeffekter och om tobaksindustrins destruktiva metoder, kontinuerligt höjda tobaksskatter, höjd åldergräns, minskade möjligheter till marknadsföring och exponering av tobaksvaror, borttagande av lockande smaktillsatser, utökade rökfria miljöer och ett ökat avvänjningsstöd.

En majoritet av rökare välkomnar åtgärder som underlättar för dem att sluta. Den minoritet som i dagsläget inte är motiverad att sluta kommer successivt att ändra beteende genom den denormalisering av rökningen i samhället som tobakskonventionen åstadkommer. Också de sista rökarna ska förstås ha all den hjälp som ett svårt drogberoende fordrar.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess medlemsorganisationer har föreslagit regeringen att inom mandatperioden besluta om ett måldatum – vårt förslag 2025 – då rökningen genom ovan nämnda åtgärder ska ha nedbringats till mindre än fem procent i befolkningen, och därmed inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Denna internationellt influerade strategi kallar vi Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Ett opinionsstöd växer nu i alla samhällssektorer som stöd för ett politiskt beslut. Ett 80-tal organisationer inkluderande tre landsting utgör början på en allt längre lista på tobaksfakta.se.

Välj effektiv väg

Politiker och andra ansvariga i sjukvården våndas helt naturligt över prioriteringsbeslut avseende dyra läkemedel med möjlighet att hjälpa svårt sjuka individer. En annan prioritering, som skulle kunna bidra till minskad vånda, är att i första hand och parallellt välja en strukturerad och effektiv väg att minska sjuklighet och död – och därigenom också kanalisera stora resurser till det som är svårare att förebygga. Den vägen är billig – politiskt mod är största posten.

Regeringens hälsopolitiska ambitioner är berömvärda. För att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation krävs ett hälsopolitiskt ledarskap som vi inte skådat på länge. Och ambitionerna kan bli möjliga att nå – förutsatt att alla vi, som tycker dagens snöda resurser och prioriteringsdiskussioner är jobbiga, lyfter blicken: att förebygga det förebyggbara borde vara en etiskt mycket grundläggande prioritering!

Göran Boëthius

docent, ordförande Tobaksfakta – oberoende tankesmedja