Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Miljonkostnad för sanering av ån

Ytterligare åtta miljoner kronor krävs för att genomföra saneringen av gifter i Kungsbackaån som upptäcktes förra hösten.

Just nu pågår åtgärder för att komma till rätta med eviga översvämningarna längs Kungsbackaån. I augusti började arbetet vid Kungsmässan och Elof Lindälvs gymnasium. Totalt beräknas åtgärder kring ån mellan Borgmästaregatan och Strömgatan kosta 33 miljoner kronor. Åtta av dem utgör kostnader för sanering av de gifter som upptäcktes i ån förra hösten. Det handlar om alltför höga halter av polycykliska aromatiska kolväten och metaller som bly, arsenik och zink som återfunnits i fyllnadsmaterial. Föroreningarna härstammar alltså inte från området utan har en gång i tiden fraktats dit.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I torsdags beslutade nämnden för teknik att söka ett extra anslag på 8,3 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att kunna sanera.

– De får inte finnas så här höga halter där det är folk som bor och där barn kan stoppa fingrarna i jorden, säger Lars Björkman, chef för park och gata i Kungsbacka kommun.

Förra året gjorde konsultföretaget Norconsult en utredning där sex olika alternativ med varierande omfattning presenterades. Kommunen valde senare ett mellanalternativ av dessa, bland annat mot bakgrund att utredningen visat risk för ras.

Men trots att saneringen väntas bli relativt omfattande kan notan komma att stiga än mer då det kan komma krav på sanering i samband med entreprenadarbetena.

Enligt beräkningar handlar det om minst 1 500 kubikmeter som ska schaktas upp genom att mindre områden spärras av med spontar och grundvattnet i dessa inhägnader sänks. De massor som tas upp kommer att renas eller lagras på särskilda deponier medan åområdet fylls igen med nya rena massor.

– Det viktiga är att det här området inte översvämmas under tiden så att föroreningarna sprids i ån, säger Lars Björkman.

I juni gav mark- och miljödomstolen sitt tillstånd till översvämningsåtgärderna, sanering och stabilitetsförbättring. Den bedömde att rekreationsvärdena längs ån kommer att öka då den blir mer tillgänglig, samtidigt som störningarna för den vandrande laxen i ån anses bli små.